Takvim

Bugünkü
Takvim
  • Güncel
  • 23.12.2018 00:00
  •  - 
  • Son Güncelleme:
  •  
  • 23.12.2018 18:02
ABONE OL

'nin skandallarına daha ne kadar sessiz kalacak?

'de katıldıkları programda Başkan Erdoğan'ı küstahça sözlerle tehdit eden ve hakkında soruşturma başlatıldı. ile programına maksatlı şekilde çıkardıkları sözde gazeteci ve sanatçılar, Başkan Erdoğan'a ve Türk milletine hakaretler savurmaya devam ediyor. Peki bu ilk vukuatı olmayan Halk TV'ye , yayın lisansının iptaline karar verecek mi?

RTÜK Halk TV'ye sessiz mi kalacak?

Daha önce yine 'deki ile 'nda hakaret ve tehditler savurmuştu. Sözde gazeteci Mine Kırıkkanat, Uğur Dündar'ın "29 Ekim'in İstanbul'da kutlanmasını nasıl yorumluyorsunuz?" şeklindeki sorusuna karşılık mütedeyyin kesimleri aşağılayan söz ve ifadelerde bulunmuş, "Gün gelecek biz hesap soracağız, gün gelecek biz de sizden hesap soracağız" şeklinde konuşmuştu.

Kırıkkanat'ın sözlerinin ardından , uyması gereken yasa yerine farklı bir tarife uyguladı.

RTÜK ÖDÜL GİBİ CEZA VERMİŞTİ
Halk TV'de yayınlanan "Uğur Dündar'la Halk Arenası" isimli programa konuk olan Mine Kırıkkanat'ın sözleri ca değerlendirildi. Üst Kurul rezaleti görmezden geldi.

Küstah sözlerin sarf edildiği kanalın kapatılması gerekirken idari para cezası verildi. Söz konusu ifadeleri "Toplumda kin ve düşmanlık yaratabilecek, nefret duyguları oluşturabilecek, ayrımcılık içeren ifadeler" olarak değerlendiren ve radyo ve televizyonların kuruluşlarına ilişkin 6112 sayılı yasadaki ilgili maddenin ihlal edildiğini saptayan Üst Kurul, Halk TV'ye oy birliğiyle idari para cezası uygulanmasını kararlaştırdı.

AKILLARDAKİ SORU: "ŞİMDİ NE OLACAK?"
RTÜK nedeni bilinmeyen bir şekilde Halk TV'yi korumaya devam ediyor. Vukuatlarına bir yenisi daha ekleyen kanalın kapatılması bekleniyor. Özellikle aynı programda olması da dikkatlerden kaçmadı.

Başkan Erdoğan ve halkın belli bir kesiminin sürekli ölüm ve yargılamayla tehdit edilmesi ilk kez olmuyor. Söz konusu kişilere bakıldığında son olacak gibi de değil.

İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı, Halk TV'de katıldıkları programda sarf ettikleri sözler nedeniyle ve hakkında soruşturma başlattı.

Halkın aklındaki soru ise; "RTÜK artık Halk TV için gerekeni yapacak mı?"


YAYIN LİSANSININ İPTALİNE KARAR VERECEK Mİ?
6112 Sayılı RTÜK Kanununun "Yayın ilkelerini düzenleyen" 8'inci maddesine göre İdarî para cezası miktarı, radyo kuruluşları için bin Türk Lirasından, televizyon kuruluşları ve isteğe bağlı medya hizmet sağlayıcıları için onbin Türk Lirasından az olamıyor. Ayrıca, idarî tedbir olarak, ihlale konu programın yayınının beş keze kadar durdurulmasına, isteğe bağlı yayın hizmetlerinde ihlale konu programın katalogdan çıkarılmasına karar verebiliyor. İhlalin mahiyeti göz önünde bulundurularak, bu fıkra hükümlerine göre idarî para cezası ile birlikte idarî tedbire karar verilebileceği gibi, sadece idarî para cezasına veya tedbire de karar verebiliyor.

"8 inci maddenin birinci fıkrasının (a), (b) ve (d) bentlerindeki ilkelerle dördüncü fıkrasına aykırı yayın yapılmasını müteakip verilecek yaptırım kararının tebliğinden itibaren bir yıl içinde aynı ihlalin tekrarı halinde, medya hizmet sağlayıcı kuruluşun yayınının on güne kadar durdurulmasına; ikinci tekrarı halinde ise, yayın lisansının iptaline karar verilir."

Uzman ve Daire Başkanlığı önerisine uymayıp cezayı hafifletme yoluna giden Üst Kurul'un vermiş olduğu (e) maddesinin müeyyidesi ise Kanunun "İdari Yaptırımlar" başlıklı 32. maddesinde şu şekilde düzenlenmiş: Maddenin birinci fıkrasının diğer bentleri ile ikinci ve üçüncü fıkralarında ve bu Kanunun diğer maddelerinde belirlenen ilke, yükümlülük veya yasaklara aykırı yayın yapan ve/veya bu Kanun hükümleri kapsamında Üst Kurul tarafından belirlenen yükümlülüklerini yerine getirmeyen medya hizmet sağlayıcıya ihlalin ağırlığı, yayının ortamı ve alanı göz önünde bulundurularak, ihlalin tespit edildiği aydan bir önceki aydaki brüt ticari iletişim gelirinin yüzde birinden yüzde üçüne kadar idari para cezası verilir."