Takvim

Bugünkü
Takvim
  • Ekonomi
  • 15.05.2020 09:24
  •  - 
  • Son Güncelleme:
  •  
  • 15.05.2020 09:24
ABONE OL

1477 TL'ye kadar devletten vatandaşlara nakit ve gıda yardımı-işte şartlar ve başvuru 2020

Devlet, farklı başlıklar altında vatandaşlara yardımlar yapıyor. Nakit ve gıda yardımı, yakacak, elektrik faturası gibi yardımlar yapan devlet, başvuruları üzerinden alıyor. Sürekli genişleyen hizmet yelpazesiyle kamu kurumlarıyla olan işlerinizin neredeyse tamamını dijital ortamda yapmanızı sağlayan e-Devlet sistemi, resmi işleyişte önemli avantajlar sunuyor. Dijital teknolojinin avantajlarından kamu hizmetlerinde de faydalanılması amacı ile kurulan e-Devlet sistemi, internet ortamındaki vatandaşlık platformudur. Her Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olan bireyin kendi "e-Devlet sayfası" bulunan platformun kullanımı da her geçen gün yaygınlaşıyor.

Devletten vatandaşlara nakit ve gıda yardımı

Özellikle Koronavirüs salgını sonrasında zaten var olan devlet yardımları katlanarak arttı. Bu süreçte yapılan yardımlar ile vatandaşlarımız mağdur edilmedi. Devlet yardımları arasında özellikle, gıda, yakacak ve elektrik yardımı ön plana çıkıyor. Devlet, birçok başlık altında vatandaşlara nakit ve gıda yardımında bulunuyor. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından vatandaşlara verilen yardımlar ile desteklemelerin çoğu bilinmiyor. Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada vatandaşlara verilen yardımlar, başvuru şartları, kapsamı ve yardım miktarlarına haberimizden kolayca ulaşabilirsiniz. İşte nakit ve gıda yardımı şartları ve başvurular

Gıda Yardımları

Kapsam: İhtiyaç sahibi ailelerin gıda ve giyim gibi temel ihtiyaçlarının karşılanması amacıyla başta Ramazan ayı ve Kurban Bayramı olmak üzere ihtiyaç halinde yapılır.

Aranan Şartlar: Hane içinde kişi başına düşen geliri net asgari ücretin 1/3'ünden (701,32 TL) az olan haneler

Tutar: Mütevelli Heyeti tarafından belirlenir.

Yakacak Yardımları

İhtiyaç sahibi ailelere bedelsiz kömür yardımını içeren yakacak yardımlarıdır.

Hane içinde kişi başına düşen geliri net asgari ücretin 1/3'ünden (701,32 TL) az olan haneler

Asgari 500 kg olmak üzere mütevelli heyetinin takdiri ile belirlenir.

Eşi Vefat Etmiş Kadınlara Yönelik Yardım

Sosyal güvencesi olmayan, fakir ve muhtaç durumda bulunan resmi nikahlı eşini kaybetmiş kadınlara yapılan nakdi yardımlardır.

Eşi vefat etmiş kadınlar

275 TL

Muhtaç Asker Ailelerine Yapılan Yardımlar

Yakını askerde olan, sosyal güvencesi olmayan, fakir ve muhtaç durumda bulunan vatandaşlarımızın desteklenmesi amacıyla yürütülür.

Evli ise eşi, değil ise ailesi

275 TL

Öksüz ve Yetim Yardımı

Annesi veya babası vefat etmiş 18 yaşından küçük muhtaç durumda olan çocuklar için yapılan nakdi yardımdır.

Annesi veya babası vefat etmiş 18 yaşından küçük çocuklar

100 TL

Muhtaç Asker Çocuğu Yardımı

Babası askerde olan 18 yaşından küçük muhtaç durumda olan çocuklar için yapılan nakdi yardımdır.

Babası askerde olan 18 yaşından küçük çocuklar

100 TL

Doğum Yardımı

15.05.2015 tarihinde ve sonrasında gerçekleşen canlı doğumları kapsamaktadır.

Yurt içinde ve yurt dışında 15.05.2015 tarihinde ve sonrasında canlı doğum gerçekleştiren Türk vatandaşları ve Mavi kart sahipleri

Birinci çocuk için 300 TL----İkinci çocuk için 400 TL----Üçüncü ve sonraki çocuklar için 600 TL

Elektrik Tüketim Desteği (ETD)

Düzenli sosyal yardımlardan faydalanan ihtiyaç sahibi haneleri kapsamaktadır.

3294 sayılı Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışmayı Teşvik Kanunu ile 2022 sayılı 65 Yaşını Doldurmuş Muhtaç, Güçsüz ve Kimsesiz Türk Vatandaşlarına Aylık Bağlanması Hakkında Kanun kapsamında düzenli sosyal yardım almaya ilişkin verilmiş hak sahipliği kararı devam eden haneler faydalanmaktadır.

1-2 kişilik hanelere aylık 75 kWh,
3 kişilik hanelere aylık 100 kWh,
4 kişilik hanelere aylık 125 kWh,
5 ve daha fazla kişilik hanelere aylık 150 kWh karşılığı TL

Şartlı Eğitim Yardımı

Sosyal güvencesi olmayan, fakir ve muhtaç durumda bulunan ailelere çocuklarını okula göndermeleri şartıyla yapılan yardımlardır.

İlk ve orta öğrenim çağında çocuğu bulunan aileler

İlköğretim erkek öğrenci aylık 35 TL, kız öğrenci aylık 40 TL*** Ortaöğretim erkek öğrenci aylık 50 TL, kız öğrenci aylık 60 TL

Öğle Yemeği Yardımı

MEB ile işbirliği içinde taşımalı eğitim uygulaması kapsamında, okulların bulunduğu merkezlere taşınan yoksul öğrencilere öğle yemeği verilmektedir.

Taşımalı eğitimden faydalanan öğrenciler

Öğrencilerin öğle yemekleri karşılanır.

Ücretsiz Ders Kitabı

İlk ve orta öğrenim öğrencilerinin ders kitapları ücretsiz verilmektedir. Devlet okullarında okuyan tüm ilk ve orta öğrenim öğrencileri Ders kitabı olarak verilir.

Öğrenci Taşıma Barınma ve İaşe Yardımı

Taşımalı sistem dışında kalan ilköğretim ve ortaöğretim öğrencilerinin ulaşım, barınma vb. ihtiyaçlarına yönelik destek verilmektedir. Devlet okullarında okuyan tüm ilk ve orta öğrenim öğrencileri SYD Vakfı tarafından ihale sonucu belirlenir.

Engelli Öğrencilerin Ücretsiz Taşınması

Özel eğitime gereksinim duyan öğrencilerin okullara erişiminin sağlanması amacıyla MEB ile işbirliği içinde destek sağlanmaktadır. Özel eğitime ihtiyacı olan engelli öğrenciler İl/İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından belirlenir.

Yurt Yapımı

Ortaöğretim öğrencilerine yönelik yurt ihtiyacı bulunan yerlerde 100, 200 ve 300 kapasiteli yurtlar yapılmaktadır.

Muhtaç öğrenciler

Şartlı Sağlık Yardımı (Sağlık ve Gebelik)

Sosyal güvencesi olmayan, fakir ve muhtaç durumda bulunan ailelere çocuklarını sağlık kontrolüne göndermeleri, anne adaylarının ise hamilelik süresince sağlık kontrolüne gitmeleri ve doğumlarını hastanede yapmaları şartıyla yapılan yardımlardır.

0-5 yaş arası çocuklar Hamileler

Doğumun hastanede yapılması halinde tek seferlik 75 TL---Gebelik döneminde anne için aylık 35 TL, çocuk için aylık 35 TL

Engelli İhtiyaç Yardımı

Yoksul engelli vatandaşların topluma uyumunu kolaylaştıracak her türlü araç gereç ihtiyaçlarının karşılanmasına yönelik yürütülür.

Engelli Vatandaşlar

Mütevelli Heyeti tarafından belirlenir.

Genel Sağlık Sigortası (GSS) Prim Ödemeleri

Sosyal güvencesi olmayan tüm vatandaşlar

Sosyal güvenceden yoksun aile bireyleri

Kişi başına gelir seviyesi brüt asgari ücretin üçte birinin altında ise GSS primi devlet tarafından ödenir.

Genel Sağlık Sigortası Katılım Payı Ödemesi

5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununun, 60/c-1 ve 60/c-3 kapsamındaki genel sağlık sigortalısı sayılanlar ile bunların bakmakla yükümlü olduğu kişilerin hastane, ilaç, reçete, optik katılım payı muhteviyatında ödemiş oldukları tutarın iadesini kapsamaktadır.

Katılım payı ödemesi yapanlar

Kapsamdaki kişilerin hastane, ilaç, reçete, optik muhteviyatında ödedikleri ve SYD Vakıfları tarafından söz konusu kişilere ödenen katılım payı toplam tutarı kadardır

Kronik Hastalara Yönelik Yardım Programı

Tüberküloz ve SSPE hastalığı nedeniyle psiko-sosyal ve mali kayıp yaşayan hastalar için geliştirilmiş düzenli nakdi yardım programıdır.

Mütevvelli Heyeti tarafından onaylanan ve Halk Sağlığı Yönetim Sisteminden hastalık bilgileri alınan kişiler

1.460,61 TL

Çoklu Doğum Yardımı

Çoklu doğum ile dünyaya gelen 0-2 yaş aralığında çocukların bulunduğu muhtaç hanelerin beslenme ve öz bakım ihtiyaçlarının desteklenmesine yöneliktir.

Hane içinde kişi başına düşen geliri net asgari ücretin 1/3'ünden (701,32 TL) az olan haneler

150 TL

Kronik Hastalığı Nedeniyle Cihaza Bağımlı Olan Hastalara Elektrik Fatura Bedeli ve Kesintisiz Güç Kaynağı Desteği 3294 sayılı Kanun kapsamında muhtaç olduğu tespit edilen, 2828 sayılı Evde Bakım Yardımı almayan, kronik hastalığı nedeniyle cihaza bağımlı olan hastaların yaşadığı haneler

Kronik hastalığı nedeniyle cihaza bağımlı şekilde hayatını sürdürmek durumunda kalan kişiler Yardım programı üç bileşenden oluşmaktadır:

Elektrik Tüketim Desteği: Hak sahiplerinin konutlarına ait elektrik faturalarına destek olmak için kullanılan cihazın elektrik tüketim düzeyine göre aylık 200 TL'ye kadar yardım yapılacaktır.

Afet/Acil Durum Yardımları

Deprem, sel, yangın gibi afetlerden zarar gören vatandaşlarımıza destek verilmektedir.

Deprem, yangın, sel ve heyelan vb. durumlarda afetin ilk bir ayı için, muhtaçlık koşulu aranmaksızın, afetten etkilenen vatandaşların temel gereksinimleri karşılanır.

Afetin/Acil duruma göre oluşan ihtiyaçlar değerlendirilerek mütevelli heyeti tarafından belirlenir.

Terör Zararı Yardımları

Terör olaylarından etkilenen fakir ve muhtaç durumda bulunan kişilerin acil gıda, giyim, yol, eğitim ve barınma gibi ihtiyaçları kapsamında yapılan yardımlardır.

İkamet ettiği yerde terör olaylarından etkilenen vatandaşlar ile terör olaylarından dolayı göç etmek zorunda kalan vatandaşlar.

Usul ve esaslara göre hane başı yapılan yardım tutarı aylık 1.200 TL' yi aşamaz

Yaşlılık Aylığı

Sosyal güvencesi olmayan ve kendisi ile eşinin ortalama geliri net asgari ücretin 1/3'ünden (701,32 TL) az olan kişilere yapılır.

65 yaş üstü vatandaşlar

672,81 TL

Engelli Aylığı

Sosyal güvencesi olmayan ve hane içinde kişi başına düşen geliri net asgari ücretin 1/3'ünden (701,32 TL) az olan kişilere yapılır.

%40 ve üstü engelli raporu olan vatandaşlar

%40-%69 için 537,09 TL----%70 ve üzeri için 805,62 TL

Engelli Yakını Aylığı (18 Yaşından küçük engelliler)

Sosyal güvencesi olmayan ve hane içinde kişi başına düşen geliri net asgari ücretin 1/3'ünden (701,32 TL) az olan kişilere yapılır.

Engelli yakınları

537,09 TL

BAŞVURU

Yardımlara başvuru e Devlet kapısı üzerinden alınmaktadır. Başvuru yapmak için aşağıdaki linke gidin.

https://www.turkiye.gov.tr/aspb-sosyal-ekonomik-destek-on-basvuru

E-Devlet Giriş

Sürekli genişleyen hizmet yelpazesiyle kamu kurumlarıyla olan işlerinizin neredeyse tamamını dijital ortamda yapmanızı sağlayan e-Devlet sistemi, resmi işleyişte önemli avantajlar sunuyor. Dijital teknolojinin avantajlarından kamu hizmetlerinde de faydalanılması amacı ile kurulan e-Devlet sistemi, internet ortamındaki vatandaşlık platformudur. Her Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olan bireyin kendi "e-Devlet sayfası" bulunan platformun kullanımı da her geçen gün yaygınlaşıyor. Çünkü pek çok işlemi doğrudan artık e-Devlet sisteminden yapabiliyorsunuz. Durum böyle olunca genellikle e-Devlet giriş işlemlerini nasıl yapacağınız konusunda yeterli bilgiye sahip olmayabildiğinizden, araştırma yapmak durumunda kalıyorsunuz. Aslında e-Devlet sistemine giriş işlemleri birkaç farklı alternatifle yapılabildiğinden, herkes için en basit gelen yöntemi kullanabilirsiniz.

E-Devlet Giriş Yöntemleri Nelerdir?

Vatandaşlık sayfasına/bilgilerine ulaşmak, resmi kurumlarda işlem yapmak veya bilgi almak için e-Devlet sistemini kullanmak zorunda kaldığınızda, e-Devlet giriş işlemlerini birkaç farklı yöntemle gerçekleştirebilirsiniz. Buna göre en güncel şekilde e-Devlet sistemi giriş yöntemleri ise;

• e-Devlet şifresi,

• Mobil imza,

• e-İmza,

• T.C. Kimlik Kartı,

• İnternet Bankacılığı,

Şeklindedir. Bu giriş yöntemlerinden herhangi birisini kullanarak, e-Devlet girişini yapabilirsiniz. e-Devlet şifresi ile giriş yönteminin dışındaki tüm giriş yöntemlerinde işlem yapabilme açısından herhangi bir kısıtlama bulunmuyor. E-Devlet şifresinde ise çok spesifik vatandaşlık bilgisi değişim/güncelleme taleplerinde sınırlama uygulanıyor. Bu kısıtlama temel olarak bireylerin, vatandaşlık bilgilerinin güvenliğinin sağlanması amacı taşıyor.

KAYNAK: Kamu bülteni