İsmail Cem İyitoğlu, küresel iklim değişikliği konusunda uyardı

Yangın güvenliği sektöründe faaliyet gösteren Atak Yangın Şirketlerinin sahibi, İsmail Cem İyitoğlu, 1992 doğumlu, endüstri mühendisi genç bir girişimci olarak, sosyal sorumluluk projeleri kapsamında küresel iklim değişikliği ve Türkiye’ye etkileri konusunda birtakım bilgilendirmelerde bulundu.

Giriş Tarihi 14 Ağustos 2021, 11:48 Güncelleme 14 Ağustos 2021, 11:48
İsmail Cem İyitoğlu, küresel iklim değişikliği konusunda uyardı

İÇİNDEKİLER

İyitoğlu, "Türkiye'nin de içerisinde bulunduğu Akdeniz Havzası'nın küresel iklim değişikliği noktasında en hassas yerlerden biri olduğunu biliyoruz. Akdeniz havzasında 2 derecelik bir sıcaklık artışının beklenmeyen çeşitli hava olaylarına, sıcak hava dalgalarına, orman yangınların sayısında ve etkisinde artışa, kuraklığa, tüm bu etkiler nedeni ile de biyolojik çeşitlilik kaybına, tarımsal verim kaybına, turizm gelirlerinin azalmasına sebep olacağını ve etkilerini bu şekilde hissettireceğini de biliyoruz." dedi.

İsmail Cem İyitoğlu, "Raporlara yansıyan küresel iklim değişikliğinin Türkiye'ye etkilerine baktığımızda, sıcaklıklardaki artışın 2030'lu yılların sonuna kadar sınırlı düzeylerde kalacağına ancak bu dönemden sonra hızlı bir artış gözleneceğini okuyoruz. 1960 ile 1990 yılları arasındaki döneme kıyas ile her ne kadar mevsimsel ve bölgesel farklılıklar gösterse de sıcaklık artışının kış mevsimlerinde +4 derece, yaz mevsimlerinde ise +6 derece daha fazla olmasının beklendiğini artık biliyoruz. Kuzey Anadolu Bölgesinin doğu yarısında yaşanacak artışı saymazsak kış yağışlarında Türkiye'nin genelinde bir azalma söz konusu olacak." şeklindeki sözleri ile küresel iklim değişikliğinin Türkiye'ye etkilerine de değinen açıklamalarda bulundu.

Genç girişimci ve iş insanı İyitoğlu 2011 Senesinde yayımlanan İklim Değişikliği Ulusal Eylem Planına da değinen açıklamalarda bulundu. İsmail Cem İyitoğlu, "Bu plana göre ülkemizde yıllık ortalama sıcaklığın önümüzdeki yıllarda; +4 dereceyi, iç bölgelerde ise +5 dereceyi bulacağı öngörülmektedir. Ülkemizin yakın bir gelecekte daha kurak, daha sıcak ve yağışlar açısından da belirsiz bir iklim yapısına sahip olacağını ortaya koymaktadır. Ülkemizin su kaynaklarının azalması, kuraklık, orman yangınları, çölleşme ve bunlara bağlı olarak ekolojik bozulmalardan önemli oranlarda etkileneceğini öngören rapora göre acil önlemler almamız şart." dedi.

Küresel iklim değişikliğine karşı hem ülkelerin hem de bireylerin birtakım etkinliklerde bulunabileceğini söyleyen İyitoğlu, "Ülkelerin alacağı kararlar daha çok ülke yöneticilerinin ve bilim insanlarının işi olduğu için bizler daha çok bireysel olarak neler yapabileceğimiz üzerinde düşünmeli ve çalışmalarımızı buna göre planlamalıyız." dedi.

İsmail Cem İyitoğlu alınacak basit önlemler ile küresel iklim değişikliğinin zararlarını en aza indirmenin mümkün olduğunu, "Bireysel olarak yapabileceğimiz pek çok şey bulunmakta bilinç sahibi bireyler olarak elimizden gelenleri yaparak iklim değişikliğinin etkilerini en aza indirebiliriz. Mesela tıraş olurken, diş fırçalarken, bulaşık yıkarken suyu açık bırakmamak, suyu daha ekonomik kullanan ev araçlarına yönelmek, kimyasal kullanımını azaltmak hatta mümkünse kaldırmak, tasarrufa yönelik olarak ise enerji dostu A + ampuller kullanmak, evlerimizi yalıtım yaptırmak, doğru ışıklandırmada bulunmak ve odalarımızın yerleşimini radyatörleri kapatmayacak şekilde yapmak bunlardan yalnızca birkaçıdır." diyerek ifade etti. Dünyanın bize miras kalmadığını onu çocuklarımızdan ödünç aldığımızı belirten İsmail Cem İyitoğlu, "Gelecek nesillere yaşanabilir bir dünya bırakmak en büyük hedefimiz olmalıdır!" dedi.