Takvim

Bugünkü
Takvim
  • Yaşam
  • 31.05.2019 23:05
  •  - 
  • Son Güncelleme:
  •  
  • 19.05.2020 00:30
ABONE OL

? !

! ? Kadir Gecesi, Hz. Muhammed'e Hira dağında Kur'an'ı Kerim'in ilk ayeti inmiştir. Yılın en anlamlı gecesinde eller semaya yükselecek. Dualar ve namazlar ile geçirilecek geceye kısa bir zaman kaldı. Kadir Gecesi'nde çekilecek tesbihler nedir?

Mübarek Ramazan ayı içerisinde bulunan Kadir Gecesi için, Hazreti Muhammed şöyle buyuruyor;"Kim Kadir Gecesi'nde inanarak, ihlas ile o geceyi ibadetle geçirirse, geçmiş günahları bağışlanır." İşte Kadir Gecesi'nde çekilecek tesbihler! "Kadir gecesinde bir defa, Kadir sûresini okumak, (başka zamanda) Kur"ân-ı kerîmi hatmetmekten daha sevâptır.

KADİR GECESİNDE HANGİ TESPİHLER ÇEKİLMELİ?

Bu gece içerisinde bir Sübhanallah, bir Elhamdülillah, bir La ilahe illallah söylemek 700 bin tesbih, tahmid ve tehlilden değerli olduğu söylenir. übhanallahi velhamdülillahi vela ilahe illahu vallahu ekber vela havle vela kuvvete illa billahil aliyil azim. Laihahe illahül hakimül kerimü sübhane rabbis semavati sebği ve rabbi arşil azim. (Hz. Peygamber Efendimiz (S.A.V.) buyurdu: "Her kim bu duayı üç defa okursan sanki Kadir Gecesini idrak etmiş gibi sevaba nail olur.") Kur'ân–ı Kerim okunmalı; okuyanlar dinlenmeli; uygun mekânlarda Kur'ân ziyafetleri verilmeli; Kelamullah'a olan sevgi, saygı ve bağlılık duyguları yenilenmeli, kuvvetlendirilmeli. Kadir gecesi üç defa "La ilahe illallah" söyleyen müslümanın, birincisinde bütün günahları bağışlanır. İkincisinde Cehennemden kurtulur, üçüncüsünde Cennete girer. [Tefsir-i Mugni]. Süfyan-i Sevri: "Kadir gecesi dua ve istiğfar etmek namazdan sevimlidir.

Kur"an okuyup sonra dua etmek daha güzeldir" demiştir (Tecrid-i Sarih Tercemesi, VI, 313). Üzerinde namaz borcu olanlarin nafile namazı kılmadan önce hiç değilse beş vakit kaza namazı kılmaları daha faziletlidir. Kazası yoksa nafile kılar. Tefekkürde bulunulmalı; "Ben kimim, nereden geldim, nereye gidiyorum, Allah'ın benden istekleri nelerdir" gibi konular başta olmak üzere hayatî meselelerde derin düşüncelere girmeli. Peygamber Efendimiz (sas)'e salât ü selâmlar getirilmeli; O'nun şefaatini ümit edip, ümmetinden olma şuuru tazelenmeli. Mü'minlerle helalleşilmeli; onlarla irtibatımız cihetinden rızaları alınmalı. Bol bol zikir, evrad ü ezkarda bulunulmalı. Günahlara samimi olarak tevbe ve istiğfar edilmeli; idrak edilen geceyi son fırsat bilerek nedamet ve inabede bulunulmalı. Küs ve dargın olanlar barıştırılmalı; gönüller alınmalı; kederli yüzler güldürülmeli.

KADİR GECESİ HANGİ İBADETLER EDİLMELİ?

"Kadir gecesinde bir defa, Kadir sûresini okumak, (başka zamanda) Kur"ân-ı kerîmi hatmetmekten daha sevâptır. Bu gece koyun sağma müddeti kadar namaz kılmak, ibâdet etmek, bir ay her geceyi ibâdetle geçirmekten daha kıymetlidir."
Bu mübarek gecede dua sünnettir. O icabet vakitlerinden birisidir. Süfyan-ı Sevrî demiştir ki, o gece dua etmek, namaz kılmaktan daha sevaptır. Kur'ân okuyup da dua ederse güzel olur.

*İbnü Hacer Heytemî Tuhfetü'l-Muhtâc'da der ki:

"Kadir gecesini görene, saklaması sünnettir. Onun kemâliyle faziletine ancak Allah Teâlâ'nın bildirdiği kimseler nail olur."

(Sevabını Allah"tan umarak, Kadir gecesini ihya edenin geçmiş günahları affolur.) [Buhari, Müslim]

(Kadir gecesinde, bir kere Kadir suresini okumak, başka zamanda Kur"an-ı kerimi hatim etmekten daha sevabdır. Kadir gecesinde bir Sübhanallah, bir Elhamdülillah, bir La ilahe illallah söylemek 700 bin tesbih, tahmid ve tehlilden kıymetlidir. Bu gece koyun sağımı müddeti kadar [az bir zaman] namaz kılmak, ibadet etmek, bir ay bütün geceleri sabaha kadar ibadet etmekten daha kıymetlidir.) [Tefsir-i Mugni]

(Kadir gecesi üç defa "La ilahe illallah" söyleyen müslümanın, birincisinde bütün günahları bağışlanır. İkincisinde Cehennemden kurtulur, üçüncüsünde Cennete girer.) [Tefsir-i Mugni]