Takvim

Bugünkü
Takvim
  • Yaşam
  • 11.05.2019 Gazete
ABONE OL

Kimlik kaybeden 199’u arasın

Kimlik kaybeden ALO 199’u arasın

Yeni çipli kimliğimi kaybettim. Bunun için başıma bir iş açılır mı? Neler yapabilirim?
Eskiden pek çok kimsenin endişe ettiği kayıp ya da sonrasında yaşanan olumsuzluklar şimdi yeni çipli kimliklerle azalıyor. 2 Ocak 2017 tarihinde başlayan kartlarının dağıtımı ile daha güvenli bir kart kullanımına geçildi. Eski kimlikler kaybolduğunda çok büyük sorunlar yaşanırken, yeni kimliklerde sorunlar daha az yaşanmaktadır. Kayıp çalıntı kart sonrasında yapılması gereken 199 çağrı merkezini aramak ve kayıp bilgisini sunmak, ayrıca nüfus müdürlüğüne başvurmaktır. Kayıp/ çalıntı kart sonrasında yeni kimlik çıkartmak için muhtarlıktan nüfus cüzdanı talep etme formu çıkarılır. Bir önceki işlemde sunduğunuz evrakların yeniden eksiksiz şekilde sunulması gereklidir. Son 6 ay içinde çekilen biyometrik fotoğraf, form ile beraber nüfus müdürlüğüne müracaat ederek işlemleri tamamlayabilirsiniz.

İŞE İADE İMKANI VAR AMA ŞARTLARA DİKKAT!

Çalıştığım şirket hiçbir bahane ileri sürmeksizin işten çıkardı. Tam evlilik arifesindeyim ve yeni iş bulmam imkansız görünüyor. Haksızlığa uğramış hissediyorum. İşe iade için en az 30 kişi çalışması gerekiyormuş. Bizim şirkette grup şirketleri ile birlikte 150 kişiden fazla kişi çalışıyor. 30 kişinin hesabında grup şirketlerde çalışanların toplamı mı esas alınır yoksa sadece bağlı olduğumuz şirkette çalışanların sayısı mı?
davası açabilmek için sizin de ifade ettiğiniz gibi fesih tarihinde şirkette sının en az 30 olması ve işçinin en az 1 yıldır çalışıyor olması gerekmektedir. Bu koşullar varsa ve işverenin feshi geçerli bir nedene dayanmıyorsa mahkeme işçinin işe iadesine karar verecek boşta geçen 4 aya kadar maaş ve yan haklarını ödeyecektir. Yine işe başlatmama halinde de 8 aya kadar işe başlatmama tazminatı ödemekle yükümlüdür. İşe iade davası açmak için 30 kişinin hesabı önemlidir. Yargıtay'ın yerleşmiş kararlarında yurt içinde şirketin şubelerinde çalışan işçilerin sayısı, uluslararası şirketlerde ayrı tüzel kişiliği olsun olmasın tüm ülkelerdeki çalışanların sayısı hesaba dahil edilir. Fakat, aynı gruba ait olsalar dahi farklı tüzel kişiliklere sahip şirketlerde çalışan işçi sayısı, sırf şirketler arasında organik bağ var diye hesaba katılmaz. İşçinin bu grup şirketlerin birden fazlası için çalıştığını ispat etmesi halinde ancak hizmet verdiği tüm şirketlerin çalışanlarının toplam sayısı hesaba dahil edilecektir. Yargıtay 9. Hukuk Dairesi'nin Esas No. 2007/29950 Karar No. 2008/7008 kararında "Aynı gruba ait olsalar da farklı tüzel kişilere ait işyerlerindeki işçi sayısının iş güvencesi kapsamına girme bakımından göz önünde bulundurulması mümkün değildir. Başka bir anlatımla salt aralarında organik bağ bulunduğundan hareketle gruba ait şirketlerde çalışan işçilerin 30 işçi sayısının belirlenmesinde dikkate alınması doğru değildir" şeklinde hüküm tesis edilmiştir.

SİZ SORUN YAZARIMIZ CEVAPLASIN - FERİDE HİLAL İMAL

hukuk@takvim.com.tr