Hazine ve Maliye Bakanlığı, IBAN ile yapılan tahsilatları takibe aldı

Hazine ve Maliye Bakanlığı, IBAN ile yapılan tahsilatları takibe aldı. Faturasız tahsilatlara, işletme kaydı olmayanlara, hesaplarını kiraya verenlere cezalar kesilecek...

Kayıt dışılıkla mücadele kapsamında vergi kayıp ve kaçağını önlemeye dönük çalışmalarını sürdüren Hazine ve Maliye Bakanlığı, IBAN ile tahsilat konusunu incelemeye aldı. Saha denetim çalışmaları sırasında, satışı yapılan mal ve hizmetlere ilişkin bedellerin kredi kartlarından ziyade yoğun bir şekilde IBAN yoluyla tahsil edildiği tespit edildi. IBAN'ların bir kısmının satışı yapan işletmeler adına, bir kısmının da bu işletmelerde çalışan kişiler ile işletme sahiplerinin eş, dost ve akrabaları adına kayıtlı olduğu, bazı IBAN'ların ise başka şahıslardan kiralandığı anlaşıldı.

MALİYE'DEN ÇAĞRI VAR
IBAN yoluyla tahsilat yaptıkları tespit edilen işletme sahipleri tek tek Maliye'ye çağrılarak izah istenecek, IBAN yoluyla yapılan tahsilatlar için fatura veya benzeri belge düzenleyip düzenlemedikleri sorulacak ve bu belgelerin ibrazı istenecek. İşletme sahipleri bu tahsilatlar için fatura veya benzeri belge düzenlemişlerse herhangi bir sorun olmayacak. Düzenlememişlerse, bu satışlar kayıt dışı satış olarak kabul edilecek. Ayrıca, işletmede yapılan satışlarla ilgili ilişkili kişi statüsünde kabul edilen kişilere (yakın akrabalar ile çalışanlara) ait olan IBAN'lar ile kiralık IBAN hesaplarıyla yapılan tahsilatlar da sorulacak.

ESNAF KAYDI YOKSA
Vergi mükellefiyeti olmadığı halde mal ve hizmet satış yapıp bedellerini IBAN yoluyla tahsil edenler de tespit edildi. Özellikle esnaf muafiyeti kapsamına da girmeyen bu kişilerin IBAN'larına milyonlarca lira yatırıldığı anlaşıldı. Bu kişiler de Maliye tarafından çağrılacak ve izah istenecek. Bunlara IBAN'la yaptığı tahsilat tarihlerine bakılarak geriye dönük mükellefiyet kaydı açılacak.

NE İŞLEM YAPILACAK?
IBAN'la tahsilat yaptıkları halde fatura veya benzeri belge düzenlemeyen veya mükellefiyet açtırmadan bu işleri yapanlara, kayıt dışı bıraktıkları kazançları üzerinden gelir vergisi, kurumlar vergisi, geçici vergi, kayıt dışı bıraktıkları satışları üzerinden de KDV tarhiyatları yapılacak, 1 kat vergi ziyaı cezası kesilecek, ilave olarak gecikme faizi istenilecek. Ayrıca, faturaya yazılması gereken meblağın yüzde 10'una kadar özel usulsüzlük cezası kesilecek. IBAN'larını kiralayan kişiler hakkında da yasal işlem yapılacak, tahsil ettikleri kira bedelleri üzerinden cezalı gelir vergisi, geçici vergi ve KDV tarhiyatları yapılacak, bir kat vergi ziyaı cezası kesilecek ve ayrıca gecikme faizi istenilecek. Ayrıca, bunlar MASAK mevzuatına aykırı bu işlemlerinden dolayı mahkemeye sevk edilecek.

Bunlar da Var
Tahran’da Reisi’ye veda! 03:33
Tahran'da Reisi'ye veda!
22.05.2024Çarşamba
CANLI YAYIN