T.C. KÜÇÜKÇEKMECE 10. ASLİYE CEZA MAHKEMESİ

Giriş Tarihi 10 Temmuz 2024, 00:00 Güncelleme 10 Temmuz 2024, 23:53
Giriş Tarihi 10 Temmuz 2024, 00:00 Güncelleme 10 Temmuz 2024, 23:53

T.C. KÜÇÜKÇEKMECE 10. ASLİYE CEZA MAHKEMESİ

Sayı: E.10215878-2020/229-Ceza Dava Dosyası 08.07.2024

Konu:

İLAN

Katılanı İstanbul Küçük ve Orta Ölçekli Mükellefler Grup Başkanlığıolan Vergi Usul Kanununa Muhalefet suçundan mahkememizce verilen 23/11/2023 tarih ve 2020/229 esas ve 2023/766Karar Sayılı Gerekçeli Karar ile;

1-213 Sayılı Kanunun 359/a-2 maddesi uyarıncadefter ve belgeleri ibraz etmeme suçundan Hükmün Açıklanmasının Geri Bırakılması kararı, aynı kanunun 359/b maddesi uyarınca sahte belge düzenleme suçundan 3 yıl 1 ay 15 gün hapis cezası kararı verilmiş ise de "Adnan ve Firdes oğlu, 25/05/1982 İzmir doğumlu İBRAHİM ATEŞTENYILMAZ'' tüm aramalara rağmen bulunamamıştır.

4- 7201 Sayılı Tebligat kanunun 29.Maddesi gereğince hüküm özetinin ilgilinin bilgisine en emin şekilde ulaşabileceği gazetelerin birinde ve aynı zamanda internet haber sitesi ve ayrıca basın ilan kurumu portalında İLANEN TEBLİĞİNE karar verilmişolup ,

5- Hüküm fıkrasının ilan tarihinden itibaren 7 gün sonra tebliğ edilmiş sayılmasına,

Tebliğ edilmiş sayıldığı tarihten itibaren Yedi (7) gün içinde de mahkememize veya sanığın bulunduğu yer Nöbetçi Asliye Ceza Mahkemesine verileçek bir dilekçeveya zabıt katibine beyanı tutanağa geçirilerek Hakime onaylatılmak sureti ile İstanbul Bölge Adliye Mahkemesine İSTİNAF Edebileceği İLAN OLUNUR.

Basın No: ILN02058658

#ilan.gov.tr