T.C. İSTANBUL 3. İCRA DAİRESİ'NDEN

Giriş Tarihi 10 Temmuz 2024, 00:00 Güncelleme 10 Temmuz 2024, 23:53
Giriş Tarihi 10 Temmuz 2024, 00:00 Güncelleme 10 Temmuz 2024, 23:53

T.C. İSTANBUL 3. İCRA DAİRESİ'NDEN

İLAMSIZ TAKİPLERDE ÖDEME EMRİNİN

İLANEN TEBLİĞİ

ESAS NO : 2022/23458

ALACAKLI : ALPARSLAN TAHİROĞLU, 25685141664TC Nolu,

VEKİLİ : Av. Tuğba Yüksel

Kocatepe Mah.Cumhuriyet Cad.No.25 Beyoğlu / İSTANBUL

BORÇLU : TERRAFORM YÖNETİM DANIŞMANLIK BİLİŞİM ÇÖZÜMLERİ TURİZM TİCARET VE SANAYİ LİMİTED ŞİRKETİ, 7230004638 Vergi Nolu,

Davutlar Mahallesi Emekçi Sokak No:8 B Blok İçkapı No:8Kuşadası / AYDIN

BORÇ MİKTARI : 201.690,40 TL.

İşbu ödeme emrinin ilan tarihinden itibaren borcu ve takip masraflarını kanunen 7 günlük ödeme süresine 15 gün ilavesi ile toplam 22 gün içinde ödemeniz (Teminat vermeniz), borcun tamamına veya alacaklının takibat icrası hakkına dair bir itirazınız varsa, senet altındaki imza size ait değilse yine bu 22 günlük süre içinde ayrıca ve açıkça bildirmeniz, aksi halde icra takibinde bu senedin sizden sadır sayılacağı, imzayı reddettiğiniz takdirde mercii önünde yapılacak duruşmada hazır bulunmanız, buna uymazsanız vaki itirazınızın muvakkaten kaldırılacağı, senet veya borca itirazınızı yazılı veya sözlü olarak icra dairesine 22 gün içinde bildirmediğiniz takdirde ve aynı sürü içinde 74. madde gereğince mal beyanında bulunmanız aksi takdirde hapisle tazyik olunacağınız, hakikate aykırı mal beyanında bulunursanız hapisle cezalandırılacağınız, borç ödenmez veya itiraz edilmez ise cebri icraya devam edileceği, takibe itiraz ettiğiniz takdirde itirazla birlikte tebliğ giderlerini ödemeniz, aksi halde itiraz etmemiş sayılacağınız ihtar ve ilanen tebliğ olunur.

Basın No: ILN02058947

#ilan.gov.tr