AKSARAY 3. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN

Giriş Tarihi 21 Haziran 2024, 00:01 Güncelleme 24 Haziran 2024, 00:13
Giriş Tarihi 21 Haziran 2024, 00:00 Güncelleme 24 Haziran 2024, 00:13

T.C.

AKSARAY 3. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN

ESAS NO : 2023/488 Esas

KAMULAŞTIRMA İLANI

Davacı TEDAŞ tarafından davalılar davalılar RAMAZAN ÖZ aleyhine dava konusu Aksaray ili Güzelyurt ilçesi Alanyurt 588 parsel taşınmazın kamulaştırılmasına, Kamulaştırma Kanununun 10.maddesi gereğince kamulaştırma bedelinin tespiti ile TEDAŞ adına tapuya tescili istemli dava açılmış olup, 2942 Sayılı Kamulaştırma Kanunu'nun 10. maddesi gereğince ilan olunur.

Basın No: ILN02040869

#ilan.gov.tr