T.C. OSMANİYE 3. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN

Giriş Tarihi 30 Mayıs 2024, 00:00 Güncelleme 30 Mayıs 2024, 23:43
Giriş Tarihi 30 Mayıs 2024, 00:00 Güncelleme 30 Mayıs 2024, 23:43

T.C.

OSMANİYE 3. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN

ESAS NO : 2024/108 Esas

KAMULAŞTIRMA İLANI

KAMULAŞTIRILAN TAŞINMAZIN

BULUNDUĞU YER : Osmaniye İli Merkez İlçesi Gebeli Mahallesi2177 ada 18 parsel

MALİKİN ADI VE SOYADI :Bayram ÖKSÜZ, Kemal TELLİ, Ayşe KOÇ

KAMULAŞTIRMAYI YAPAN

İDARENİN ADI : MİLLİ SAVUNMA BAKANLIĞI

KAMULAŞTIRMANIN VE

BELGELERİN ÖZETİ :

Yukarıda maliki bulunduğu yer tapu kayıtları ile ilgili bilgileri ve niteliği yazılı gayrimenkulün 584,82 m2 irtifak hakkı hakkı davacı MİLLİ SAVUNMA BAKANLIĞI tarafından Kamulaştırma Kararı gereğince MİLLİ SAVUNMA BAKANLIĞI lehine kamulaştırılmasına kararı verildiği, taşınmazda bulunan ve anlaşma sağlanamayan taşınmazın maliklerinin mülkiyet irtifak hakkı hususunda isabet eden kısmının kamulaştırılması amacıyla MİLLİ SAVUNMA BAKANLIĞI'nın Kamulaştırma Kararı gereğince, isabet eden taşınmazın MİLLİ SAVUNMA BAKANLIĞI adına kamulaştırıldığı, ilan tarihinden itibaren 30 gün içerisinde kamulaştırma işlemine karşı İdari Yargıdan iptal ve maddi hatalara karşı da Adli Yargıda düzeltim davası açılabileceği, açılacak davada husumetin TMİLLİ SAVUNMA BAKANLIĞI'na yönetilmesi gerektiği, 30 günlük süre içerisinde idari yargıda iptal davası açmaz ve açtıkları davada yürütmenin durdurulması kararı alınarak belgelendirilmez ise, kamulaştırma işleminin kesinleşeceği ve mahkemece tespit edilen kamulaştırma bedelinin Osmaniye Vakıflar Bankası Şubesine yatırılacağı, konuya ve taşınmaz malın değerine ilişkin tüm savunma ve delillerini tebliğ tarihinden itibaren 10 gün içinde mahkemeye yazılı olarak bildirmek gerektiği 2942 sayılı yasanın 10. maddesi uyarınca İLAN olunur. (Tebliğ tarihi gazete yayım tarihidir.)

Basın No: ILN02040658

#ilan.gov.tr