GAZİANTEP 3. SULH HUKUK MAHKEMESİ

Giriş Tarihi 28 Mayıs 2024, 00:02 Güncelleme 28 Mayıs 2024, 23:42
Giriş Tarihi 28 Mayıs 2024, 00:00 Güncelleme 28 Mayıs 2024, 23:42

İLAN

T.C. GAZİANTEP 3. SULH HUKUK MAHKEMESİ

Esas :2015/512 Esas

Mahkememizde görülmekte olan, Mirasçılık Belgesi İstemli davasının ara kararı gereğince; Mirasçı Selim ERGÜL hissesi yönünden mirasın devlete geçme hükmüne istinaden T.M.K'nın 594. maddesi gereğince "Miras bırakanın mirasçısı bulunup bulunmadığı veya mirasçıların tamamı bilinmiyorsa, Sulh Hâkimi uygun araçlarla ve bir ay ara ile iki defa ilan yapıp hak sahiplerini son ilandan başlayarak en geç bir yıl içinde mirasçılık sıfatlarını bildirmeye çağırır.İlan süresinde kimse başvurmazsa ve Sulh Hâkimi de hiçbir mirasçı tespit edememişse, miras sebebiyle istihkak davası açma hakkı saklı kalmak üzere miras Devlete geçer." hükmü gereğince;

Mahkememiz dosyasında Mirasçı Adana ili Yüreğir ilçesi Köprülü mahallesi Cilt no: 30 Hane No: 282 BSN:1'de nüfusa kayıtlı Bekir ve Hamide'den olma 01/07/1910 doğumlu 02/06/1997 ölüm tarihli 20194118916 T.C kimlik numaralı SELİM ERGÜL ile ilgili mirasçı sıfatı olan ilgililerin ikinci ilan tarihinden itibaren 1 yıl içerisinde Mahkememiz dosyasına başvurması, belirtilen süre içinde başvurulmadığı takdirde mirasın Devlet Hazinesine geçeceği hususu 2. kez ilan olunur.

Basın No: ILN02038685

#ilan.gov.tr