Takvim

Vav TV Canlı Yayın
 • Memurlar
 • 17.05.2021 08:13
 •  - 
 • Son Güncelleme:
 •  
 • 17.05.2021 08:13
ABONE OL

4.000 ve 5.000 TL maaşla ikamet şartsız belediye memuru alımı başvuru şartları açıklaması! Belediyelere KPSS şartsız kadrolar...

Belediyelere KPSS şartsız kadrolar... 4.000 ve 5.000 TL ikamet şartsız belediye memuru alımı için vatandaşlar internette araştırmalar yapıyor. Bu anlamda KPSS şartı olmadan ve sınavsız alımlar izleniyor. Başvurular sırasında en fazla hassasiyet gösterilmesi gereken konulardan biri de başvuru edilen kısmın ferdin niteliklerine uygun ve istediği pozisyonda olmasıdır. Niteliklerin desteklenmediği bir kısma başvuruda bulunulması pozitif bir sonuç alınmasına neden olmayacaktır. Sözleşmeli alımlarda genellikle mülakat yapılmaktadır. İşte 4.000 ve 5.000 TL maaşla ikamet şartsız belediye memuru alımı başvuru şartları...

Belediyelere KPSS şartsız kadrolar... 4.000 ve 5.000 TL maaşla...

4.000 ve 5.000 TL maaşla ikamet şartsız belediye memuru alımı için detaylar vatandaşları araştırmaya itti. Belediye memuru ve belediye emekçisi alımı için duyuru yayımlayan belediyelerin yayımladıkları alım ilanlarına müracaat yapacak adaylardan arz edilen başvuru şartlarını ana başlıkları ile paylaşıyoruz. Belediyelerde kontratlı personel olarak çalışabilmek için belediyelerin böyle bir alım yapacaklarını duyurmuş olması gerekmektedir. Bu ilanların yapılması sonrasında şahısların CV'lerini belediyelere götürerek müracaatta bulunmaları gerekmektedir. Müracaatlar sırasında en fazla hassasiyet gösterilmesi gereken mevzulardan biri de müracaat etilen kısmın bireyin kalitelerine uygun ve istediği pozisyonda olmasıdır.

Belediyelere KPSS şartsız kadrolar... 4.000 ve 5.000 TL maaşla...

Kırklareli Büyükmandıra Belediyesi Memur Alım İlanı 28.05.2021

Muğla Büyükşehir Belediyesi Zabıta Memuru ve İtfaiye Eri Alım İlanı 27.05.2021

Batman Beşiri Belediye Başkanlığından İlk Defa Atanmak Üzere Memur Alım İlanı 31.05.2021

Avrupa Birliği Eğitim ve Gençlik Programları Merkezi Başkanlığından Türkiye Ulusal Ajansı Personel Alımı Sınav İlanı 17.05.2021

   Bursa Osmangazi Belediye Başkanlığından İlk Defa Atanmak Üzere Memur Ve Zabıta Memuru Alım İlanı 14.06.2021

   İstanbul Beykoz Belediye Başkanlığından Zabıta Memuru Alım İlanı 28.05.2021

   İzmir Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Eri Alım İlanı 28.05.2021

   İstanbul Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Eri Alım İlanı 01.06.2021

   Kültür ve Turim Bakanlığı Sözleşmeli Bilişim Personeli Sınav İlanı 31.05.2021

   İstanbul Gaziosmanpaşa Belediyesi Zabıta Memuru Alım İlanı 04.06.2021

     Kayseri Melikgazi Belediye Başkanlığından Zabıta Memuru Alımı 10.06.2021

     Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumundan Personel Alımı 21.05.2021

     BAŞVURU GENEL ŞARTLARI

     İki ilana başvuruda bulunacak adayların aşağıdaki genel koşulları taşıması gerekmektedir:

     a) Türk vatandaşı olmak,

     b) Kamu haklarından mahrum bulunmamak,

     c) Türk Ceza Kanununun 53'üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya dana fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, görevi kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkum olmamak,

     d) Erkek adaylar için askerlik durumu itibariyle; askerlikle ilgisi bulunmamak veya askerlik çağına gelmemiş bulunmak ya da askerlik çağına gelmiş ise muvazzaf askerlik hizmetini yapmış yahut ertelenmiş veya yedek sınıfa geçirilmiş olmak,

     e) Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek akıl hastalığı veya bedensel engeli bulunmamak,

     f) İlan edilen kadro için aranan diğer başvuru şartlarını taşımak,

     Belediyede Sözleşmeli Personel Olmak

     Belediyelerde sözleşmeli personel olarak çalışabilmek için belediyelerin böyle bir alım yapacaklarını duyurmuş olması gerekmektedir. Bu duyuruların yapılması sonrasında kişilerin CV'lerini belediyelere götürerek başvuruda bulunmaları gerekmektedir. Başvurular sırasında en çok hassasiyet gösterilmesi gereken konulardan biri de başvurulan bölümün kişinin niteliklerine uygun ve istediği pozisyonda olmasıdır. Niteliklerin desteklenmediği bir bölüme başvuruda bulunulması olumlu bir sonuç alınmasına neden olmayacaktır. Sözleşmeli alımlarda genellikle mülakat yapılmaktadır. Mülakatın başarılı şekilde atlatılması sonrasında işe başlanabilmektedir.

       Belediyelerde Kimler Sözleşmeli Çalışabilir?

       5393 sayılı Belediye Kanunun 49. maddesi 3. fıkrasında yer alan hükme göre şu ifadelere yer verilmiştir;

       "Belediye ve bağlı kuruluşlarında, norm kadroya uygun olarak çevre, sağlık, veterinerlik, teknik, hukuk, ekonomi, bilişim ve iletişim, plânlama, araştırma ve geliştirme, eğitim ve danışmanlık alanlarında avukat, mimar, mühendis, şehir ve bölge plâncısı, çözümleyici ve programcı, tabip, uzman tabip, ebe, hemşire, veteriner, kimyager, teknisyen ve tekniker gibi uzman ve teknik personel yıllık sözleşme ile çalıştırılabilir."

       BELEDİYE GÜNCEL PERSONEL ALIMI İLANLARI İÇİN TIKLAYINIZ