EPDK işçi alımı yapacak! EPDK işçi alımı başvurusu nasıl yapılır, başvuru şartları nelerdir?

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu tarafından yapılan açıklamada personel alımı yapılacağı duyuruldu. İlanın yayımlanmasının ardından Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK) personel alımı başvuruya bilgiler ve başvuru şartları merak konusu oldu. Bu kapsamda EPDK işçi alımı başvurusu nasıl yapılır sorusuna yanıt aranıyor. İşte EPDK işçi alımı başvuru şartları...

Giriş Tarihi 01 Şubat 2020, 20:13 Güncelleme 01 Şubat 2020, 20:13
EPDK işçi alımı yapacak! EPDK işçi alımı başvurusu nasıl yapılır, başvuru şartları nelerdir?

İÇİNDEKİLER

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK) 40 personel alımı ilanı yayımlandı. İlanın yayımlanmasının ardından alımlara dair detaylar arama motorlarında araştırılıyor. Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu personel alımı ilanında başvuru şartları ve başvuruya dair diğer bilgiler başvuru yapacak olan adaylarla paylaşıldı. İşte alım yapılacak kadrolar ve başvuru bilgileri

BAŞVURU ŞARTLARI NELERDİR?

657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 inci maddesinin birinci fıkrasının (A) bendinin (1), (4), (5), (6), ve (7) numaralı alt bentlerinde belirtilen şartları taşımak.
18 yaşını tamamlamış olmak ve son başvuru tarihi itibari ile Temizlik Görevlisi kadroları için 29 yaşından gün almamış olmak.
Başvurulan meslek için son başvuru tarihi itibariyle Ortaöğretim (Lise ve dengi okul) mezunu olmak ve istenilen diğer sertifika/belgelere sahip olmak.
Herhangi bir sosyal güvenlik kurumundan emeklilik, yaşlılık veya malullük aylığı almıyor olmak.
İşe alınmada öncelik hakkına sahip olan adayların 09/08/2009 tarihli ve 27314 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Kamu Kurum ve Kuruluşlarında İşçi Alınmasında Uygulanacak Usul ve Esaslar Hakkındaki Yönetmeliğin 5 inci maddesinin birinci fıkrasında belirtilen öncelikli durumlarını gösterir belgeye sahip olmak.
Kamu Kurum ve Kuruluşlarında İşçi Alınmasında Uygulanacak Usul ve Esaslar Hakkındaki Yönetmeliğin 17 inci maddesi gereğince Kurumumuzca yapılan sözlü sınavda başarılı olmak.
Başvuru yapan adayların birinci yerleşim yeri adresi dikkate alınacak olup, birinci yerleşim yeri adresi ANKARA olan adaylar başvuru yapabilecektir.
İşe alınacak adayların deneme süresi iki ay olup, bu süre içerisinde başarısız olanların iş akdi feshedilecektir.
İşe alınma şartlarını taşımadığı sonradan anlaşılan adayların başvuruları ilan - sınav ve işbaşı sürecinin her aşamasında işveren tarafından sonlandırılabilecektir.
Adayların başvurdukları meslek kolu için görevini yapmaya engel olacak sağlık problemi bulunmamak ve vardiyalı çalışmaya engel durumunun olmaması gerekmektedir.

BELGE TESLİM TARİHİ VE YERİ, KURA İŞLEMİ, KURA TARİHİ, YERİ VE SONUÇLARIN AÇIKLANMASI

Kura çekiminden önce Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) tarafından gönderilen nihai listede yer alan adayların başvuru şartlarını taşıdığına dair istenilecek belgeler 10/02/2020 - 14/02/2020 tarihleri arasında Mustafa Kemal Mahallesi 2078. Sokak No:4 Çankaya / ANKARA adresinde bulunan Enerji Piyasası Düzenleme Kurumuna elden teslim edilecektir. Teslim tarihi ile ilgili değişiklik yapılması durumunda Kurum internet sitesinde www.epdk.gov.tr duyurulacaktır.
Kurum tarafından başvuru şartlarını taşıdığına dair istenilecek belgeler, Kurum internet sitesinde www.epdk.gov.tr ayrıca duyurulacaktır.
Durumlarını belgeleyemeyenler veya yanlış beyanda bulunanlar kura listesinden çıkarılacaktır.
Kuraya katılmaya hak kazandığı tespit edilen adaylar için 27/02/2020 tarihinde ANKARA'da Noter huzurunda kura çekimi yapılacak olup, kura çekim yeri ve saati Kurum internet sitesinde www.epdk.gov.tr ayrıca duyurulacaktır.
Adaylar kura çekimini izleyebilecektir.
Kura sonucunda belirlenen adaylardan istenilecek belgeler ve teslim zamanı, Kurum internet sitesinde www.epdk.gov.tr ayrıca duyurulacaktır.

SÖZLÜ SINAV, SINAV TARİHİ YERİ, SÖZLÜ SINAV SONUCU AÇIKLANMASI

Kuruma (II - 6) kapsamında teslim edilen belgeler, Evrak Tespit Komisyonu tarafından incelendikten sonra, ilan edilecek nihai listede yer alacak adayların sözlü sınav yeri ve tarihleri Kurum internet sitesinde www.epdk.gov.tr duyurulacak olup, adaylara ayrıca yazılı tebligat yapılmayacaktır.
Başvuruda bulunan adayların sınav yeri, sınav tarihi, sınav sonuçları, itiraz sonuçları, asıl ve yedek aday listeleri ile diğer her türlü duyurular Kurum internet adresinde www.epdk.gov.tr ilan edilecek olup, bunun için adaylara herhangi bir yazılı tebligat yapılmayacak ve bu ilan tebligat yerine geçecektir.
Sözlü sınavda tüm adaylar 100 (yüz) tam puan üzerinden değerlendirilecek olup, adayların atanmaya esas başarı puanı ve başarı sıralaması bu puan üzerinden tespit edilecektir. Sözlü sınavda başarılı sayılmak için, en az 70 (yetmiş) puan alınması gerekmektedir. Bu çerçevede, asıl liste ve yarısı kadar yedek liste belirlenir.
Sözlü sınava girmeye hak kazandığı halde ilan edilen sınav tarihinde sınava katılmayan aday, sınav hakkını kaybetmiş sayılacaktır.

ATAMA - GÖREVE BAŞLAMA İŞLEMLERİ

Yerleştirme sonucu atama için öngörülen niteliklere sahip olmayan adaylar ile yanlış, yanıltıcı veya yalan beyanda bulunmuş olup tercihlerine yerleşenlerin atama işlemleri yapılmayacaktır. Sehven yapılsa dahi atama işlemleri iptal edilecektir. Bu kişiler hakkında Türk Ceza Kanununun ilgili hükümleri uygulanmak üzere, Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunulacaktır. Yerleştirildiği kadroların nitelik ve şartlarını taşıdığı halde istenen belgeleri verilen süre içinde teslim etmeyen adaylar göreve başlatılmayacaktır.
Göreve başlamaya hak kazanan adaylardan istenilen belgeler Kurumumuzun belirleyeceği tarihte şahsen teslim alınacak olup, posta, kargo veya kurye ile yapılacak başvuru ve belge teslimi dikkate alınmayacaktır.
Belgeleri teslim alınan adayların, atama işlemlerinin sonuçlanmasına müteakip yazılı tebligat yapılmak suretiyle göreve başlamaları sağlanacaktır.
Doğum, askerlik vb. nedenlerle gelemeyecek durumda olanların, bu durumlarını belgelendirmeleri halinde kanuni mazeretlerini sona ermesine takiben 3(üç) iş günü içerisinde göreve başlamaları sağlanacaktır.
Ataması yapıldığı halde göreve başlamayanların, deneme süresi içinde veya sonrasında işten ayrılanların ve işveren tarafından sözleşmesi feshedilenlerin, belirtilen süre içerisinde belge teslim etmeyenlerin / feragat edenlerin veya başvuru şartlarını taşımadığı tespit edilenlerin yerine, , sınav sonuçlarının ilan edildiği tarihten itibaren bir yılı geçmemek üzere müteakip sınava kadar giriş sınavı başarı sıralamasına göre yedek listeden atama yapılabilir.