Takvim

Vav TV Canlı Yayın
 • Güncel
 • 05.05.2021 10:15
 •  - 
 • Son Güncelleme:
 •  
 • 05.05.2021 10:15
ABONE OL

5 Mayıs ? neden kutlanır, önemi nedir?

5 Mayıs olarak bilinmektedir. Ebelik mesleği yüklendiği önemli misyonla toplum için vazgeçilmez mesleklerden biri haline gelmiştir. İnsan hayatının başlangıcında yer alan ebelik mesleği kutsal meslekler arasındadır. Bu noktada vatandaşlar, 5 Mayıs ? Dünya Ebeler Günü önemi nedir? Sorularının yanıtlarını merak edip araştırmaya başladı. Biz de konu hakkında detayları haberimizde ele aldık!

5 Mayıs Dünya Ebeler Günü nedir? Dünya Ebeler Günü neden kutlanır, önemi nedir?

Ebelik mesleği yüklendiği önemli misyonla toplum için vazgeçilmez mesleklerden biri haline gelmiştir. İnsan hayatının başlangıcında yer alan ebelik mesleği kutsal meslekler arasındadır. Bu noktada vatandaşlar, Dünya Ebeler Günü Nedir? Dünya Ebeler Günü önemi nedir? Sorularının yanıtlarını merak edip araştırmaya başladı. Biz de konu hakkında detayları haberimizde ele aldık!

5 MAYIS DÜNYA EBELER GÜNÜ NEDİR?

Dünya Ebeler Günü 5 Mayıs tarihinde kutlanan, annelere doğum sırasında yardım eden ve bebeklerin sağlıklı şekilde dünyaya gelmelerini sağlayan sağlık çalışanları ebelerin öneminin ifade edildiği gündür. İnsan hayatının ilk başlangıcı olan doğumda görev alan sağlık çalışanları tüm aile sağlığını korumak ve yükseltmek için çalışmaktadır. Ebelik mesleği yüklendiği önemli misyonla toplum için vazgeçilmez mesleklerden biri haline gelmiştir.

DÜNYA EBELER GÜNÜ ÖNEMİ NEDİR?

İnsanlık tarihinin en eski mesleklerinden olan ebelik, insanla birlikte var olmuştur. Dünya Ebeler Günü önemi, toplumun geleceği için vazgeçilmez mesleklerden olmasıdır. Bu bakımdan mesleğin önemine dikkat çekmek amacıyla dünyada ve ülkemizde her yıl 21-28 Nisan Ebeler Haftası ve 5 Mayıs Dünya Ebeler Günü olarak kutlanır.

Yurdun her köşesinde, köylerde, kentlerde ve çoğu zaman zor şartlar altında hizmet veren ebeler doğum öncesinde, doğum esnasında ve doğum sonrası dönemde anneye ve bebeklere bakım hizmetleri vermektedir. Yeni bir canlının dünyaya gelmesine yardımcı olan ebeler, annenin doğum acısını dindirmek ve bebekle ailenin kavuşmasını sağlamak görevlerini üstlenmesiyle toplum için de saygın bir yere sahiptir.

Dünyadaki anne ve bebek ölümlerinin yüksek olduğu bölgelerdeki temel sorunların başında ebe sayısının yetersizliği gelmektedir. Anne ve bebek ölüm oranları ebe sayısının arttırılması ile düşürülmektedir. Doğum öncesi, esnası ve sonrasındaki bilgisizlik ve tecrübesizlik ölümlere neden olmaktadır. Ebeler bu bakımdan toplum sağlığının koruyuculuğunu üstlenmektedir.

EBELİK NEDİR?

Ebelik, hamilelik döneminde hamileliğin teşhisi ve gözetimi ile normal doğum yaptırmakla görevli kişilerin oluşturduğu tıbbi bir meslektir.

Ebelik uygulamaları, dünya ebeleri arasında belirgin farklılıklar gösterse de genellikle gebeliğin doğal, normal yanları üstünde yoğunlaşmaktadır. Ebeler doğum öncesi bakımı sağlamakta, doğumun gidişini yönlendirmekte ve normal doğum yapmaya yardımcı olmaktadır.

Batı dilinde ebe karşılığı kullanılan ''Midwife'' sözcüğü eski Saxan dilinden gelmektedir. Düz anlamı ile doğuran bir kadınla birlikte olan kadın demektir. Bu sözcük aynı zamanda ''ebe'' anlamındadır.

   EBELİK TARİHİ

   Dünyanın en eski mesleklerinden olan ebelik mesleği, eski çağlarda Asurlularda, Çinlilerde, Mısır'da, Eski Yunan'da, Hititlerde görülmüştür.

   Ebelik, eskiden Türkiye'de anadan kıza geçen görgü ve deneyime dayanan bir meslekti. 19.yy'da İstanbul ve İzmir gibi büyük kentlerde isim yapmış ebelerin yanında usta-çırak yöntemi ile yetişen ''küçük ebe ''adı verilen genç hanımlar ebelik görevlerini yürütmüşlerdir.

   1909 yılında sivil ve askeri tıbbiye birleştirilmiş ve ilk ebe Sağlık Bakanlığına bağlı ortaokula dayalı ilk ebe okulu, 1952 yılında Ankara Doğum Evi'nde açılmıştır. 1961-1962 öğretim döneminde bu okullar Doğum Evleri'nden ayrılarak yeni bir düzenleme ile bağımsız bir kimlik kazanmış ve Sağlık Okulu adı altında öğrenimlerini sürdürmüşlerdir. Ebelerin Sağlık Meslek Liseleri Ebelik bölümlerini bitirmeleri koşulu getirilmiştir.

   Dünya Sağlık Örgütü'ne göre, uygulandığı ülkelerde geçerliliği kabul edilmiş ebelik eğitimine girmeye hak kazandıktan sonra, bu programı başarı ile tamamlayarak ebelik mesleğini yerine getirmek üzere (tecili yapılan) ya da kendisine yasal olarak izin verilen bireye ebe unvanı adı verilmektedir.

   Ana-Çocuk Sağlığı hizmetleriyle birlikte, doğum öncesi ve doğum, doğum sonrası dönemde anneye ve bebeklere bakım hizmetleri veren ebeler, koruyucu önlemler, anne ve bebekte anormal durumların saptanması, tıbbi önlemlerin sağlanması ve tıbbi yardımın olmadığı durumlarda ilk yardım ve acil önlemlerin alınması gibi hizmetler vermektedir.

   Ağır fedakarlıklar içerisinde görev ve sorumluluklarını yerine getirmeye çalışan ebeler, sağlık sisteminin vazgeçilmez unsurlarından biridir.