Takvim

Bugünkü
Takvim
  • Güncel
  • 29.06.2020 14:05
  •  - 
  • Son Güncelleme:
  •  
  • 29.06.2020 14:05
ABONE OL

açıklandı mı? 2020 Liselere Geçiş Sistemi ? ()

açıklandı mı? ne zaman açıklanır? İyi bir lisede okumak isteyen milyonlarca öğrencinin giriş yaptığı LGS sonuçları merakla bekleniyor. LGS sınavı 20 Haziran günü yapılmış ve öğrenciler sınav heyecanı yaşamıştı. Sınavın tamamlanmasının ardından puan hesaplama yapan öğrenciler LGS sonuçlarının ne zaman açıklanacağını merakla bekliyor. Peki, ? ?

LGS sonuçları açıklandı mı? 2020 Liselere Geçiş Sistemi LGS sonuçları ne zaman açıklanır? MEB takvimi

LGS sonuçları ne zaman açıklanır? 2020 LGS sonuçları açıklandı mı? Liselere Geçiş Sistemi sınavına giren milyonlarca öğrencide gözler MEB takvimine çevrildi. Tercih yapacak ve kaç puan aldığını merak eden öğrenciler LGS sonuçları hakkında araştırma yapılıyor. Peki, LGS sonuçları açıklandı mı? LGS sonuçları ne zaman açıklanır? Sınav 20 Haziran tarihinde düzenlenmişti. Sınavın ardından soru cevap kitapçığı duyurulmuştu.

LGS SORULARI CEVAPLARI AÇIKLANDI!

Türkçe, T.C İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük, Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi, Yabancı Dil ve Matematik ile Fen Bilimleri konularındaki toplam 90 soru açıklandı. İşte sayısal ve sözel LGS soru cevap kitapçığı!

LGS sınavı iki oturumda gerçekleştirildi. İlk oturumda öğrencilere sözel alandan sorular yönetiltidi. Türkçe'den 20, T.C İnkilap Tarihi ve Atatürkçülük dersinden 10 soru Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi dersinden 10 soru yönlendirildi. Ayrıca öğrenciler Yabancı Dil dersinden ise 10 soru olmak üzere toplamda 50 soru yönetildi..

İkinci oturumda Matematik ve Fen Bilimleri alanlarından soruların adaylara yöneltileceği 40 soru için adaylara 80 dakika süre tanındı.

LGS SÖZEL SORU CEVAP KİTAPÇIĞI

LGS SAYISAL SORU CEVAP KİTAPÇIĞI

LGS SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

LGS sınavı sonuçları 16 Temmuz 2020 tarihinde https://www.meb.gov.tr internet adresinde erişime açılacak. Öğrencilere sınav sonuç belgesi posta yoluyla gönderilmeyecek.

LGS PUAN HESAPLAMA NASIL YAPILIR?

Merkezî Sınava katılacak olan öğrencilerin puanı, aşağıdaki işlem basamaklarına göre tek puan türünde hesaplanacaktır.

a.Sözel ve sayısal bölümlere ait alanların her biralt testi için doğru ve yanlış cevap sayıları belirlenir.

b.Her bir öğrencinin her bir alttestine ait ham puanı; ilgili teste ait doğru cevap sayısından yanlış cevap sayısının üçte biri çıkarılarak bulunur.

c.Her bir alt testin ortalaması, ilgili testin ham puanları toplamının öğrenci sayısına bölümü ile elde edilir.

ç.Her bir alt testin standart sapması, ilgili alt testin ham puanları, ortalaması ve sınava giren öğrenci sayısı kullanılarak hesaplanır.

d.Öğrencilerin her bir alt testine ait standart puanı (SP), o teste ait ortalama ve standart sapma kullanılarak tüm adayların ham puanlarının ortalamasını 50'ye, standart sapmasını 10'a getiren bir dönüştürme işlemi sonunda elde edilir.

e.Her alttest için hesaplanan standart puanlar, Tablo-2'de verilen katsayılar ile çarpılarak her bir alttestin ağırlıklı standart puanları bulunur.

f.Yabancı Dil ve/veya Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi derslerinden muaf olan öğrencilerin Yabancı Dilve/veya Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi ağırlıklı standart puanı, bu öğrencilerin o testler dışındaki diğer testlerin ağırlıklı standart puan toplamının, bu testlerdenalınabilecek en yüksek ağırlıklı standart puan toplamına bölümünün, o testlerden alınabilecek en yüksek ağırlıklı standart puanla çarpılması ile elde edilir.

g.Testlerin ağırlıklı standart puanları toplanarak, Toplam Ağırlıklı Standart Puan (TASP) bulunur.

ğ. Cevap anahtarında hata olması ve bu hususun Merkez Sınav Kurulu kararı ile belirlenmesi sonucunda, soru/sorular iptal edilmeyecek, soru/soruların doğru seçenekleri dikkate alınmak suretiyle değerlendirmeye dâhil edilecektir.

7- Yabancı Dil ve/veya Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi derslerinden muaf olan öğrencilerin Yabancı Dil ve/veya Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi ağırlıklı standart puanı, bu öğrencilerin o testler dışındaki diğer testlerin ağırlıklı standart puan toplamının, bu testlerden alınabilecek en yüksek ağırlıklı standart puan toplamına bölümünün, o testlerden alınabilecek en yüksek ağırlıklı standart puanla çarpılması ile elde edilir.

8- Testlerin ağırlıklı standart puanları toplanarak, Toplam Ağırlıklı Standart Puan (TASP) bulunur.9- Cevap anahtarında hata olması ve bu hususun Merkez Sınav Kurulu kararı ile belirlenmesi sonucunda, soru/sorular iptal edilmeyecek, soru/soruların doğru seçenekleri dikkate alınmak suretiyle değerlendirmeye dâhil edilecektir.10- Değerlendirme sırasında hatalı soru/sorular çıkması durumunda, 9/12/2016 tarihli ve 29913 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan 02/12/2016 tarihli ve 6764 sayılı Millî Eğitim Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun'un 69 uncu maddesiyle, 17/2/2011 tarihli ve 6114 sayılı Kanunun 7 nci maddesinin ikinci fıkrasına eklenen "Sınavlarda iptaline karar verilen sorular değerlendirme dışı bırakılarak geçerli soruların puan değerinin yeniden saptanması suretiyle puanlama yapılır." hükmü gereğince değerlendirme yapılacaktır.

SINAV KAPSAMI: Merkezî Sınavda Tablo-1'de belirtilen alanlardan soruların yer aldığı testler uygulanacaktır.Her alan için 8'inci sınıf öğretim programlarında belirlenen kazanımlar esas alınarak öğrencinin okuduğunu anlama, yorumlama, sonuç çıkarma, problem çözme, analiz yapma, eleştirel düşünme, bilimsel süreç ve benzeri becerilerini ölçecek nitelikte sorular yer alacaktır.

LGS NEDİR?

LGS yani Liselere Geçiş Sistemi ifadesinin kısaltmasıdır. LGS, 2018-2019 eğitim öğretim yılında devreye girdi.

LGS sınavında 8. sınıf öğrencileri girmektedir. Sınava giren 8. sınıf öğrencileri yüzde 70 sınav puanı, yüzde 30 diploma notuyla liselere yerleştirilmektedir.

LGS'de 2 tip yerleştirme var. Birincisi, sınavla öğrenci alan okullara yerleştirme, diğeri de sınavsız, adrese dayalı yerleştirme.

- LGS, 2018-2019 eğitim yılından itibaren uygulanmaya başlandı.

- 6, 7 ve 8. sınıf öğrencilerine eğitim yılı boyunca sınavlar yapılıyor

- Sınavla öğrenci alan okullara yerleştirme için öğrencilerin 8. sınıf sonunda 3 yıl boyunca girdiği tüm sınavların not ortalamaları ve LGS sınav sonucu hesaplanarak okula yerleştiriliyor.

- Sınavlar İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından organize ediliyor.

- Sınav soruları MEB'in LGS soru havuzundan seçiliyor, testin yanında açık uçlu sorular da soruluyor. MEB 2019 için LGS örnek soru kitapçıkları yayınladı.

- Öğrencilerin liseye geçiş döneminde 6 ve 7. sınıfta aldığı not ortalamasının yüzde 20'sini, 8. sınıfta aldığı not ortalamasının yüzde 60'ını hesaplayarak fen lisesi gibi okullara tercihleri doğrultusunda yerleştirilmesi sağlanıyor.

- Yerleşemeyen öğrenciler evlerine en yakın okullardan, istedikleri alanlarda tercih yapıyorlar.