Vav TV İzle

Şehir Efsaneleri

İZMİR
Homeros destanına göre adı, Kıbrıs Kralı Kinyras'ın kızı Smyra'dan gelir...

ANKARA: Bazı kaynaklarda Enguru denir. Kimine göre "Üzüm" anlamındaki Engür'den ya da "Koruk" anlamındaki "Aguirada"dan türetilmiştir.

ERZURUM: "Ardı Rum" kelimesinden gelir. Yani "Rum toprağı demektir.

GAZİANTEP: Eski adı Ayıntab'dı. Kelime anlamı, "pınarın gözü" demekti. Halk, zamanla Antep dedi.

KONYA: Hıristiyan halkı, "İsa'nın tasviri" anlamına gelen "ikonyum" adını verdi. Abbasiler "Kuniye", Türkler "Konya" dedi