EKPSS tercih sonuçları ne zaman açıklanacak? 2019 Engelli memur alımında son durum nedir?

EKPSS tercih sonuçları ne zaman açıklanacak? ÖSYM tarafından engelli memur alımı gerçekleştirebilmek için tercihler 19-23 Aralık'ta alınmıştı. Tercih bildiriminde bulunan binlerce adayın sonuçlar için heyecanlı bekleyişi sürüyor. ÖSYM'den müjdeli haber bekleyen adaylar, internet üzerinden sonuç bilgilerini araştırmaya başladılar. Peki, EKPSS tercih sonuçları ne zaman açıklanacak? 2019 Engelli memur alımında son durum nedir?

EKPSS tercih sonuçları, son günlerde en çok aranılanlar arasında yer alıyor. ÖSYM tarafından 2019 yılı engelli memur alımı için EKPSS tercihleri 19-23 Aralık'ta alınmıştı. 2016-EKPSS veya 2018-EKPSS'ye girmiş ve yerleştirme için başvuru yapmış adayların gerçekleştirdiği tercihlerde son durum nedir? EKPSS tercih sonuçları ne zaman açıklanacak? 2019 Engelli memur alımı ne zaman olacak?

EKPSS TERCİHLERİ NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

EKPSS tercih sonuçlarının ne zaman açıklanacağı henüz belli olmadı. Yerleştirmeler kura ile yapılacak. EKPSS kura tarihi açıklandığında haberimizin içeriğinde yer alacak.

GENEL ŞARTLAR

İlan edilen kadrolara atanmak için başvuracak adayların aşağıdaki genel şartlara tercihlerin son günü itibarıyla sahip olmaları gerekmektedir:

1) Türk vatandaşı olmak (5901 Sayılı Türk Vatandaşlığı Kanununun 28'inci maddesi gereğince Mavi Kart sahibi olup Mavi Kartlılar Kütüğüne kayıtlı adaylar bu kılavuzda yer alan kadrolara başvuramazlar.).

2) 18 yaşını tamamlamış olmak (Bir meslek veya sanat okulunu bitirenler en az 15 yaşını doldurmuş olmak ve Türk Medeni Kanununun 12'nci maddesine göre kazai rüşt kararı almak şartıyla Devlet memurluklarına atanabilirler. Kazai rüşt kararının tercih işlemlerinin son günü itibariyle alınmış olması gerekmektedir.).

3) Kamu haklarından mahrum bulunmamak.

4) Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırması Yönetmeliği ile ilgili kurumun mevzuatında öngörülmesi halinde güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması yapılmış olmak.

5) Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, milli savunmaya karşı suçlar, devlet sırlarına karşı suçlar ve casusluk, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkûm olmamak.

6) 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 inci maddesinin 6'ncı fıkrasında belirtilen askerlik şartını taşımak. (Askerde bulunan adaylar tercih yapabileceklerdir. Ancak, yoklama kaçağı veya bakaya durumda bulunan adayların tercihte bulunmamaları gerekmektedir.)

DİĞER GALERİLER