2020 emekli bayram ikramiyelerinde artış olacak mı?

SGK SSK ve Bağkur emeklisine ikramiye müjdesi var mı? Emekliye Ramazan ve Kurban Bayramı ikramiye zammı kaç TL? Emeklilere 2018 yılından itibaren dini bayramlar öncesi ikramiye ödenmeye başlandı. Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatıyla hayata geçen uygulama 2 yılı geride bıraktı. Emekliler 4 dini bayram öncesi 4 bin TL ödeme aldı.

Ramazan ve Kurban Bayramı ikramiye zammı ne kadar? SGK SSK ve Bağkur emeklisine ikramiye müjdesi geldi! Bilindiği gibi milyonlarca SGK SSK ve Bağkur emeklisi bayramlarda ikramiye alıyor. Bu bağlamda emeklilere her dini bayram öncesi bin TL ödeme yapılıyor. Bu uygulama 2018'in Ramazan ayında gelmişti. Emekliler bayram ikramiyesi zammı için görüş bildirirken, yeniden değerleme oranı ve enflasyon zammı isteniyor. Emeklilere yeniden değerleme oranınca zam yapılırsa toplam 450 TL fazla ödenek sunulacak. 12.5 milyon emeklinin gözü kulağı gelecek haberde. Peki, bayram ikramiyesine zam olacak mı? Emekli bayram ikramiyesi uygulaması ilk günden itibaren bin TL olarak sürüyor. Emeklilere devlet eliyle 4 bayramda toplamda 4 bin TL para verildi.

EMEKLİ İKRAMİYESİNE ZAM OLMAYACAK!

Söz konusu ödeme 5510 sayılı Kanunun ek 18 inci maddesinde yer alan "Kurumca bu Kanun ve ilgili mevzuat uyarınca gelir ve aylık ödemesi yapılanlara, ödemenin yapılacağı tarihte gelir ve aylık alma şartıyla, Ramazan Bayramı ve Kurban Bayramı'nda 1.000'er TL tutarında bayram ikramiyesi ödenir" şeklinde ifade edilmiştir. Bu noktada tutar da sabit olarak belirtilmiştir.

EMEKLİ İKRAMİYESİ KANUN TASARISI

1- Düzenleme 5510 sayılı Kanuna, ek madde eklenerek yapılmaktadır. Yani bu düzenleme geçici bir düzenleme değildir. Bundan sonra her yıl, iki bayram öncesinde 1000'er TL bayram ikramiyesi verilecektir.

2- Ödemeden herhangi bir vergi kesintisi yapılmayacaktır. Ayrıca bu ödeme için haciz işlemi uygulanmayacaktır.

3- Düzenleme sadece emeklileri kapsamaktadır.

İşte Kanun Tasarısında Yer Alan Bayram İkramiyesinin Tam Metni:

MADDE 23- 5510 sayılı Kanuna aşağıdaki ek madde eklenmiştir.

"EK MADDE 18- Kurumca bu Kanun ve ilgili mevzuat uyarınca gelir ve aylık ödemesi yapılanlara, ödemenin yapılacağı tarihte gelir ve aylık alma şartıyla, Ramazan Bayramı ve Kurban Bayramında 1.000'er TL tutarında bayram ikramiyesi ödenir.

Birinci fıkrada belirtilen ödemenin yapılmasında;

a) İş kazaları ve meslek hastalıkları sigortasından sürekli iş göremezlik geliri almakta olanlara, gelir bağlanmasına esas olan sürekli iş göremezlik derecesi oranı,

b) Hak sahiplerinin hisseleri oranı,

c) İş kazası veya meslek hastalığı sonucu meslekte kazanma gücünü %50 oranının altında kaybetmesi nedeniyle sürekli iş göremezlik geliri bağlanmış iken ölenlerden, ölümü iş kazası veya meslek hastalığına bağlı olmayanların hak sahiplerine, sigortalıya gelir bağlanmasına esas olan sürekli iş göremezlik derecesi üzerinden hak sahiplerinin hisseleri oranı,

d) Yabancı ülkelerle akdedilen sosyal güvenlik sözleşmeleri uyarınca kısmi gelir veya aylık alanlara, ülkemiz mevzuatına tabi olarak geçen prim ödeme gün sayılarının, sosyal güvenlik sözleşmesine göre nazara alınan toplam prim ödeme gün sayısına olan oranı,

esas alınır.

Birden fazla dosyadan gelir ve aylık alanlara en fazla ödemeye imkan veren bir dosya üzerinden ödeme yapılır.

Bu madde kapsamında yapılan ödemeler evlenme ödeneği hesabında dikkate alınmaz.

Bu madde kapsamında yapılan ödemelerden kesinti yapılamaz ve bu ödemeler haczedilemez.

Yersiz yapıldığı anlaşılan ödemeler, ilgilinin varsa almakta olduğu gelir veya aylıklarından %25 oranında kesilmek suretiyle, yoksa genel hükümlere göre geri alınır.

Bu madde kapsamında yapılan ödemeler, ödeme tarihinden itibaren en geç iki ay içinde faturası karşılığı Hazineden tahsil edilir.

Bu maddenin uygulamasına ilişkin usul ve esaslar ile ödeme tarihlerini belirlemeye Kurum yetkilidir."

DİĞER GALERİLER