Artık Bu Şekilde İstifa Edenler Tazminatlarının Hepsini Alabilecek! Kimse Bilmiyor Ama Tek Şartı Var

Türkiye'deki çalışma yasaları, işçi haklarını koruma altına almak adına çeşitli düzenlemeler içerir. Bu düzenlemelerden en önemlilerinden biri de kıdem tazminatıdır. Kıdem tazminatı, işçinin çalıştığı süre boyunca kazandığı bir hak olarak görülür ve iş sözleşmesinin belirli koşullar altında sona ermesi durumunda işçiye ödenir. Ancak kıdem tazminatı alabilmek için yerine getirilmesi gereken bazı önemli şartlar bulunmaktadır.

Giriş Tarihi 16 Mayıs 2024, 09:28 Güncelleme 16 Mayıs 2024, 09:30
Artık Bu Şekilde İstifa Edenler Tazminatlarının Hepsini Alabilecek! Kimse Bilmiyor Ama Tek Şartı Var

İÇİNDEKİLER

Kıdem tazminatı, işçinin çalıştığı her tam yıl için işveren tarafından ödenmesi gereken, işçinin iş sözleşmesinin sona erdirilmesi durumunda hak kazandığı tazminattır. İş Kanunu'na göre, işçinin en az bir yıl süreyle çalışmış olması gerekmektedir. Bu süre içerisinde, işçinin aldığı ücretin son brüt maaşı üzerinden hesaplanır ve her tam çalışma yılı için 30 günlük ücret tutarında kıdem tazminatı ödenir. Çalışanların işten ayrıldıklarında, çalıştıkları yıllara karşılık işveren tarafından ödenen para kıdem tazminatını oluşturur. Bu tazminat, çalışanın işyerinde geçirdiği her tam yıl için ödenir.

Tazminat Almanın Şartları

Kıdem tazminatı alabilmek için, çalışanın aynı işyerinde en az 1 yıl çalışmış olması gerekmektedir. Ancak burada önemli olan, işten çıkış şeklidir. Yasalara göre, işçinin kendi istek ve kusuru dışında işten çıkarılması gerekmektedir. İstifa edenler genel olarak tazminat alamaz, ancak bu kuralın bazı istisnaları bulunmaktadır.

Kendi İsteği ile Ayrılanlar Hangi Şartlarda Tazminat Alabilir?

1475 sayılı İş Kanunu'nun 14. maddesine göre, haklı fesih şartları mevcut olduğunda istifa edenler de tazminat alabilir:

  • Emeklilik şartlarını tamamlamış olanlar,
  • Zorunlu askerlik hizmetine gidenler,
  • Evlilik nedeniyle işten ayrılan kadın çalışanlar (evlilik tarihinden itibaren 1 yıl içinde),
  • 9 Eylül 1999 öncesinde sigortalı olanlar, SGK'dan 15 yıl ve 3.600 gün şartlarını tamamladıklarına dair yazı aldıktan sonra işten ayrılabilir ve tazminat alabilirler.

Doğum Yapmak Tazminat Hakkı Doğurur mu?

Doğum sebebiyle işten ayrılma durumunda kıdem tazminatı alınamaz. Ancak işyerinde hastalık bulaşma riski olan durumlarda sağlık sebepleri ile tazminat alınabilir.

Tazminat Nasıl Hesaplanıyor?

Kıdem tazminatının hesaplanması sırasında çalışanın işyerinde geçirdiği süre ve son brüt maaşı dikkate alınır. Her yıl için son brüt maaş kadar tazminat ödenir. Bir yılı tamamlamayan süreler için de prorata hesap yapılır.

Tazminata Esas Ücret Nasıl Hesaplanıyor? Giydirilmiş Brüt Ücret Nedir?

Kıdem tazminatı hesaplanırken, çalışana düzenli olarak sağlanan tüm para ve para ile ölçülebilen ödemeler (yol, yemek parası ve düzenli ödenen ikramiyeler gibi) brüt ücrete eklenir. Mesai ve prim gibi düzenli ödenmeyen ödemeler bu hesaba dahil edilmez.

Tazminat Miktarının Bir Sınırı Var mı?

Evet, kıdem tazminatı için her yıl belirlenen tavan ücret kadar ödeme yapılır. 2023 yılı için bu rakam 23.489 TL olarak belirlenmiştir. Ancak gazeteciler için Basın İş Kanunu'na göre tazminat tavanı uygulanmaz.

Tazminattan Hangi Kesintiler Yapılıyor?

Kıdem tazminatından yalnızca damga vergisi kesintisi yapılır. İşveren tazminatı tek seferde ve tam olarak ödemek zorundadır. İşçinin rızası olmadan taksitlendirme yapılamaz.

Bu bilgiler, kıdem tazminatı hakkında genel bir rehber olarak kullanılabilir. İşten ayrılma ve tazminat hakları konusunda daha fazla bilgi almak için bir iş hukuku uzmanına danışmanız yararlı olabilir.

Kıdem tazminatı hesaplaması, işçinin son aldığı ücret üzerinden yapılır. Son bir yıl içinde yapılan ödemelerin toplamı 365 güne bölünerek günlük miktar hesaplanır ve bu miktar 30 ile çarpılarak işçinin aylık kıdem tazminatı miktarı belirlenir. Bu hesaplama sırasında yıl içinde yapılan zamlar dikkate alınarak en son ödenen ücret baz alınır.

Kıdem tazminatı, işçiye sağlanan koruyucu elbise gibi yardımların yanı sıra arızi fazla çalışma, ulusal bayram ve genel tatil ücretleri gibi ödemeler hesaba katılmaz. Ancak giydirilmiş brüt ücret üzerinden hesaplanır ve yıllık tazminat tutarı, iş akdinin sona erdiği tarihteki tavanı aşamaz