Tarihte ikinci uygulama: Muhasebede yeni dönem başlıyor

Enflasyonla mücadele devam ederken muhasebe de değişecek. Türkiye’de ikinci kez enflasyon muhasebesi uygulanacak. Hazine ve Maliye Bakanlığı, enflasyon muhasebesine ilişkin merak edilen sorulara yanıt verdi.

Kaynak GAZETE Giriş Tarihi 19 Kasım 2023 Güncelleme 19 Kasım 2023, 07:01
Tarihte ikinci uygulama: Muhasebede yeni dönem başlıyor

İÇİNDEKİLER

Türkiye, 1 Ocak 2024'ten itibaren tarihinde ikinci defa enflasyon muhasebesi uygulamaya başlayacak. İşletmelerin mali tablolarında enflasyon nedeniyle ortaya çıkan bozulmayı düzenletmek, öz sermayelerinin gerçek boyutuyla değerlendirilmesi amacıyla yaşama geçirilecek enflasyon muhasebesi 2023 dönemi vergi matrahını etkilemeyecek. Hazine ve Maliye Bakanlığı, enflasyon muhasebesine ilişkin merak edilen sorulara yanıt verdi.1- NE ZAMAN YÜRÜRLÜĞE GİRER?
2023 hesap dönemi sonuna ait mali tablolar enflasyon düzeltmesine tabi tutulacak. İzleyen dönemlerde enflasyon düzeltmesi yapılabilmesi için, (Yİ-ÜFE) artışın son üç hesap döneminde yüzde 100'den, içinde bulunulan hesap döneminde yüzde10'dan fazla olması gerekiyor.2- ENFLASYON MUHASEBESİNDE VERGİ KAYBI OLUR MU?
Bu yılın hesap dönemi sonu itibariyle yapılacak enflasyon düzeltmesi sonucu oluşan kar veya zarar 2023 hesap dönemi vergi matrahını etkilemeyecek. 2024 ve izleyen dönemlerde enflasyon düzeltmesinin, sektörler ve firmalar itibariyle vergi matrahını arttırıcı veya azaltıcı etkisi olabilecek.3- ENFLASYON MUHASEBESİ SONUCUNDA ŞİRKETLERİN FAZLA VERGİ ÖDEMESİ ENFLASYON ÜZERİNDE BİR BASKI OLUŞUR MU?
'Mali tabloların enflasyona göre düzeltilmesi doğrudan enflasyonu artıracaktır' demek doğru olmaz. Enflasyon düzeltmesi sonucu oluşacak kar veya zararın da doğrudan fiyatlara yansıması söz konusu olmayacaktır.4- İKİ SENARYONUN SONUÇLARI İÇİN BİR ÇALIŞMA VAR MI?
Enflasyon düzeltmesi, paranın satın alma gücündeki değişmeler nedeniyle gerçek durumu yansıtmayan mali tabloların gerçek durumu gösterir hale gelmelerini sağlamaya yönelik bir hesaplamadır. Enflasyon düzeltmesinin, vergi gelirleri ile enflasyon üzerinde etkilerinden ziyade, temel amacı malî tabloların ait olduğu tarihteki satın alma gücü cinsinden gösterilmesidir.5- ENFLASYON MUHASEBESİ KAÇ YIL UYGULANACAK?
Orta vadeli programda öngörülen enflasyon tahminleri dikkate alındığında, enflasyon düzeltmesinin 2024 ila 2026 yıllarında yapılacağı sonucu ortaya çıkmaktadır.
Hazal ATEŞ

TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN