Ekonomide üç yıllık yol haritası netleşiyor! Kritik zirve Beştepe'de: Fahiş fiyat ve maliyetler düşecek

Türkiye ekonomisinin 3 yıllık yol haritası Eylül’ün ilk haftasında netleşecek. Orta vadeli program için artık son rötuşlar atılıyor. Buna göre gelir ve servet eşitsizliği azaltılarak refah tabana yayılacak. Çalışanın geliri enflasyona karşı korunacak, enflasyonla mücadele sürecek, fahiş fiyat ve maliyetler düşecek.

Giriş Tarihi 04 Eylül 2023, 08:18 Güncelleme 04 Eylül 2023, 09:55
Ekonomide üç yıllık yol haritası netleşiyor! Kritik zirve Beştepe’de: Fahiş fiyat ve maliyetler düşecek

Türkiye ekonomisinin 3 yıllık "enflasyon, istihdam, büyüme, ihracat, cari açık" gibi temel gösterge hedeflerini içeren 2024-2026 dönemine ilişkin Orta Vadeli Program bu hafta açıklanıyor.

Gelir ve servet eşitsizliğinin azaltılması, dar gelirlinin korunmasını esas alan OVP'yle ekonomi yönetiminin atacağı adımlar takvime bağlanacak.

Buna göre, enflasyonla kesintisiz mücadele sürecek, işgücü piyasası reformu yapılacak, fahiş fiyat ve maliyetler düşürecek, çalışanların gelirleri enflasyona karşı korunacak, işgücü piyasası güvenceli esneklik temelinde tasarlanacak.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek ve ilgili bürokratlar önceki gün İstanbul'da bir araya gelerek son rötuşları yaptı. Programın bu hafta Beştepe'de düzenlenecek toplantıyla Cumhurbaşkanı Yılmaz tarafından açıklanması bekleniyor.

Toplantıya Ekonomi Koordinasyon Kurulu üyeleri de katılacak. Program'ın açıklanmasıyla birlikte yılı merkezi yönetim bütçesine ilişkin hazırlıklar da hız kazanacak. Program, Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla resmi gazetede yayımlanacak.

Programın, "para politikası, maliye politikası ve yapısal reform" olmak üzere üç temel dayanağı bulunuyor. Türkiye'nin rekabet gücünü ve üretimdeki verimliliğini artıracak ve ekonominin potansiyelini geliştirecek yapısal dönüşümün sağlanması hedefleniyor.

Bu sayede kamu maliyesinden finansal mimariye her alanda kapsamlı bir değişim öngörülüyor. Programda, iş dünyasından STK'lara kadar pek çok kesimle yapılan toplantılarda dile getirilen talep ve çözüm önerileri de yer alacak.

BÜYÜME HIZ KAZANACAK
Yüksek enflasyonun kalıcı şekilde ortadan kaldırılmasını hedefleyen Program'da bu yıl için yüzde 4-5 arasında büyüme beklentisi öngörülürken, 2024'ün ikinci yarısından itibaren büyüme hız kazanacak.

Büyümenin kaliteli, kapsayıcı ve sürdürülebilir olması için makroekonomik dengeleri gözeten ve yapısal reformlarla desteklenen kalkınma modeli uygulaması sürdürülecek.

Gıda enflasyonunu düşürecek tedbirlerin yer aldığı programda, tarımda, üretici, besicilerin girdi maliyetlerinin düşürülmesi başta olmak üzere bir dizi reform adımı yer alacak. Yüksek enflasyon 2025 sonunda kalıcı olarak ortadan kalkacak.

Sanayici ve üreticinin krediye erişimi kolaylaşırken, işgücü piyasasını rahatlatan uygulamalar devreye girecek. Nitelikli bir büyüme kompozisyonuyla iş gücüne katılım, istihdam oranlarında artış bekleniyor.

Reel sektörün ihtiyaç duyduğu eleman ihtiyacını karşılamak için mesleki eğitim güçlendirilecek. Türk Lirasını güçlendirmeye yönelik adımlar devam edecek. Yeni dönemde işbaşında eğitim, staj imkânları artırılacak.

Eğitim sisteminde işgücü piyasasının ihtiyaçları arasındaki örtüşmeyi artıracak yeni adımlar atılacak. Mesleki eğitim konusu daha geniş şekilde ele alınacak.

Ekonomik büyümenin devamı için doğrudan uluslararası sermaye yatırımları artırılacak. Uluslararası sermaye yatırımları için uygun ortamın yaratılmasına yönelik politikalar izlenecek, kolaylaştırıcı yapılar, teşvik edici ilave düzenlemeler yapılacak.

Kamu harcamaları kompozisyonu uzun dönemde büyümeyi olumlu etkileyecek sektörler lehine dönüştürülecek.

MALİYET DÜŞÜRÜCÜ UYGULAMALAR YOLDA!
Enflasyonun dar gelirliye etkisi azaltılacak. Enflasyon tek haneye düşmesi için sıkılaştırıcı para politikası sürerken, gıda enflasyonunu frenlemek için maliyet düşürücü uygulamalar gelecek.

Tarımsal üretim planlaması öncelik kazanacak. Üretim fazlası bulunan ürünlerden eksiği bulunan ürünlere geçiş desteklenecek. Arz eksiği olan stratejik hububat, bakliyat ekimi mazot, gübre, tohum desteği ve cazip alım fiyatları yoluyla teşvik edilecek.

Tarımsal ürün fiyatları belirlenirken yurt içi girdi maliyetleri de dikkate alınacak. İthal girdi bağımlılığı azaltılacak. Gelir düzeyi düşük vatandaşların harcama kompozisyonu içinde önemli bir yer tutan kira harcamalarını düşürmeye dönük olarak sosyal konut projeleri hızlanacak.

FİNANSAL ÇEŞİTLİLİĞE GİDİLECEK
Sabah'ta yer alan habere göre; vergi türleri itibariyle dolaylı vergilerin sistemdeki ağırlığı görece azaltılacak. Vergi denetim personeli takviye edilecek. Ürün piyasası reformları kapsamında rekabet artırılacak.

Girişimciliğe yönelik yasal ve idari engeller ile belirsizlikler son bulacak. Finansal sistem daha da güçlendirilecek. Finansal ürünlerde çeşitliliğe gidilecek.

Sermaye piyasaları derinleştirilecek. Toplam borç stoku içinde döviz cinsi borçların payı azaltılacak, TL cinsi enstrümanlara ağırlık verilecek, döviz rezervleri artırılacak.

TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN