Kaza masrafı devletten! Kaza yapanın sağlık giderlerini sigorta karşılıyor...

Kaza yapanın sağlık giderlerini sigorta karşılıyor. Kaza durumunda, prim borcu olan, sosyal güvencesi olmayanın sağlık hizmet bedelini devlet karşılıyor.

Kaynak GAZETE Giriş Tarihi 12 Ağustos 2023 Güncelleme 12 Ağustos 2023, 06:55
Kaza masrafı devletten! Kaza yapanın sağlık giderlerini sigorta karşılıyor...

İÇİNDEKİLER

Trafik kazalarına bağlı sağlık hizmetleri 26.9 milyon araç sahibini doğrudan ilgilendiriyor. Kaza durumunda, prim borcu olan, sosyal güvencesi olmayanın sağlık hizmet bedelini devlet karşılıyor.

Kusur oranı kazazedeye sağlık hizmeti sunulmasını etkilemiyor ancak gerektiğinde hukuki süreçlerde kullanılıyor. Trafik kazası nedeniyle üniversitelere bağlı hastaneler, diğer bütün resmî ve özel sağlık kurumlarında sunulan sağlık hizmet bedelleri de ödeniyor. Acil hallerde kurum ile sözlmeli olmayan sağlık hizmet sunucularına da başvurulabiliyor. Özel hastaneler yoğun bakıma alınandan ilave ücret talep edemiyor. Trafik kazası nedeniyle gerçekleştirilen estetik ameliyatlardan da ücret alınmıyor.

PRİM BORCUNA BAKILMIYOR
Sosyal Güvenlik Kurumu trafik kazası sonrası sunulan hizmetlere ilişkin araç sahiplerini ilgilendiren sorulara yanıt verdi. Trafik kazasında sağlık hizmetine ait bedel genel sağlık sigortalısı olup olmadığına bakılmadan Sağlık Uygulama Tebliği'nde yer alan hükümler çerçevesinde karşılanıyor. Prim borcu olup genel sağlık sigortasından faydalanmayan kişilerin de trafik kazası nedeniyle almış oldukları sağlık hizmetlerine ait bedeller ödeniyor.ÖZELDE TEDAVİ VAR
Trafik kazası sebebiyle üniversitelere bağlı hastaneler, diğer bütün resmî ve özel sağlık kurumlarında sunulan sağlık hizmet bedelleri karşılanıyor. Acil hallerde SGK ile sözlmesiz de olsa tüm sağlık hizmet sunucularınca verilen sağlık hizmet bedelleri karşılanıyor. Trafik kazasına bağlı ilk başvuru sözleşmesiz bir sağlık hizmet sunucusuna oldu ise burada devam eden tedaviler SUT ve ekleri esas alınarak ödeniyor. Ancak bu süre 6 ayı geçemiyor. Trafik kazası nedeniyle verilen sağlık hizmetleri kazadaki kusur oranına bakılmaksızın Sağlık Uygulama Tebliği'nde yer alan hükümler doğrultusunda karşılanıyor. Kusur oranı kazazedeye sağlık hizmeti sunulmasını etkileyen bir husus olmayıp, gerektiğinde hukuki süreçlerde kullanılıyor.ESTETİK DE KARŞILANIR
Estetik amaçlı yapıldığı tespit edilen sağlık hizmetlerine ilişkin giderler ödenmiyor. Ancak, kaza nedeniyle vücut bütünlüğünü sağlamak amacıyla yapılan müdahaleler ve ameliyatlar karşılanıyor. Fizik tedavi hizmetlerinin tamamı ödeniyor. Trafik kazası ile ilgili beyan ve ilgili belgeler ile fizik tedavi ve rehabilitasyon hizmeti sunan Kurum ile sözlmeli birimlere başvurulabiliyor. İstisnai olarak trafik kazası sonrası gerekli görülen fizik tedavi ve rehabilitasyon uygulamalarının süre, seans ve bölge kontrollerinde, trafik kazası ile ilişkili olmayan fizik tedavi ve rehabilitasyon uygulamaları dikkate alınmıyor.TIBBİ MALZEME SINIRSIZ
Kazazedelerin gereksinimi olan ilaç ve tıbbi malzemeler karşılanıyor. Hasta alt bezi ve sonda gibi malzemeler, Sözlmeli satış merkezleri, eczanelerden alınabilir. .Hasta reçetesi, rapor ve trafik kazası ile ilgili belgeler ile temin edilebiliyor.YOĞUN BAKIMDA İLAVE ÜCRET ALINMIYOR
Kaza nedeniyle ilk müdahalenin sözlmesiz hastanede yapılması durumunda, SUT hükümlerine göre yoğun bakım hizmetlerinden ilave ücret alınmıyor. Trafik kazasına bağlı acil hal durumu sona erdikten sonra Kurumla sözleşmeli, vakıf üniversiteleri ile özel sağlık kurum kuruluşlarınca Kurum tarafından belirlenen oranı geçmemek kaydıyla ilave ücret alınabiliyor. SUT'ta ilave ücret alınmayacak sağlık hizmetleri haller ve kişiler tanımlanıyor.

TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN