Takvim

Bugünkü
Takvim
  • Ekonomi
  • 15.09.2020 08:35
  •  - 
  • Son Güncelleme:
  •  
  • 15.09.2020 08:35
ABONE OL

İkamet şartsız en az lise mezunu Şahinbey ve Belediyesi zabıta alımı başvuru şartları nedir? Zabıta maaşı ne kadar?

Şahinbey ve Belediyesi Başkanlığı bünyesinde 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa tabi olarak edilmek üzere; Belediye Zabıta Yönetmeliği hükümlerine göre yapılan zabıta memuru alımında başvuru formu ve diğer detaylar sayfamızda yer alıyor. Şahinbey ve tarafından yayımlanan duyuruda en az lise mezunları arasından zabıta memuru alımı yapılacağına yer verildi. Türkiye'nin birçok yerinde yerel olarak görev almakta ve görevli olduğu yerlerde asayişi sağlamakta ve kontroller gerçekleştiren, statüsündeki bu meslek grubu çalışanları da memurlara tanınan haklardan tam olarak yararlanmaktadır.

İkamet şartsız en az lise mezunu zabıta alımı başvuru başladı

Şahinbey ve Aksaray Belediyesi Başkanlığı bünyesinde 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa tabi olarak istihdam edilmek üzere; Belediye Zabıta Yönetmeliği hükümlerine göre yapılan zabıta memuru alımında başvuru formu ve diğer detaylar sayfamızda yer alıyor.
Şahinbey ve Aksaray Belediye Başkanlığı tarafından yayımlanan duyuruda en az lise mezunları arasından zabıta memuru alımı yapılacağına yer verildi. İkamet şartı olmadan belediye başkanlığı bünyesinde istihdam etmek üzere yapılan zabıta memuru alımında başvurular bugün alınmaya başladı. Zabıtanın işi belediye tarafından kendisine verilen sınırlar içerisindeki güvenliği ve asayişi desteklemek, kurallara uyulup uyulmadığını denetlemek ve uymayanları uyarmaktır.


KİMLER BAŞVURU YAPABİLİR?

İlana başvuru yapacaklarda aranan şartlar şu şekilde:

- Türk vatandaşı olmak.

- Kamu haklarından mahrum bulunmamak

- Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkûm olmamak.

- Erkek adaylar için askerlik durumu itibariyle; askerlikle ilgisi bulunmamak veya askerlik çağına gelmemiş bulunmak ya da askerlik çağına gelmiş ise muvazzaf askerlik hizmetini yapmış yahut ertelenmiş veya yedek sınıfa geçirilmiş olmak.

- Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek beden ve akıl hastalığı bulunmamak.

- İlan edilen kadrolar için aranan diğer başvuru şartlarını taşımak.

- İlan edilen unvanlar için mezun olunan okul itibari ile öğrenim şartını taşımak ve bu öğrenimle ilgili olarak Lisans 2018-KPSSP3 türünde Kamu Personeli Seçme Sınavından (KPSS) alım yapılacak unvanın karşısında belirtilen puan türlerinden, belirtilen asgari KPSS puanını almış olmak.

- Daha önce çalıştığı kamu kurum ve kuruluşlarından disiplinsizlik veya ahlaki nedenlerle çıkarılmış olmamak.

- 657 sayılı Kanunun 48 inci maddesinin (A) fıkrasında belirtilen şartların yanı sıra Belediye Zabıta Yönetmeliğinin 13/A maddesinde yer alan özel şartlara göre zabıta memuru kadrolarına başvuru yapılabilmesi için; tartılma ve ölçülme aç karnına, soyunuk ve çıplak ayakla olmak kaydıyla erkeklerde en az 1.67 metre, kadınlarda en az 1.60 metre boyunda olmak 1 metreden fazla olan kısmı ile kilosu arasında (+,-) 10 kg.dan fazla fark olmamak. Boy ve kilo tespitleri belediyemizce yapılacaktır.

- Sınavın yapıldığı tarihte 30 yaşını doldurmamış olmak,

- 13/10/1983 tarihli ve 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu hükümlerince verilen en az B sınıfı sürücü belgesine sahip olmak,

BAŞVURULAR BAŞLADI

Şahinbey Belediyesi bünyesine yapılan zabıta memuru alımında başvurular başladı. Başvuru yapmak isteyen adayların 18 Eylül tarihine kadar aşağıdaki evrakları Şahinbey Kongre ve Sanat Merkezi Akkent Mahallesi 400 Nolu Cadde No.44/1 Şahinbey/Gaziantep adresinde bulunan başvuru masasına şahsen teslim etmesi gerekmektedir.

1.Başvuru Formu

2.Nüfus cüzdanı veya kimlik kartının aslı veya kurumumuzca onaylanmak üzere fotokopisi

3. Diploma veya mezuniyet belgesinin aslı veya noter onaylı örneği, e-Devlet'ten alınan kare kodlu öğrenim belgesi(Aslı ibraz edilmek kaydıyla suretleri belediyemizce tasdik edilebilir)

4. Yabancı Okul Mezunları için Denklik Belgesinin aslı veya noter onaylı örneği (Aslı ibraz edilmek kaydıyla suretleri belediyemizce tasdik edilebilir)

5.KPSS sonuç belgesinin ÖSYM web sitesinden alınan doğrulama kodlu bilgisayar çıktısı

6. Erkek adaylar için askerlikle ilişiği olmadığına dair beyanı

7. Görevini devamlı olarak yapmaya engel bir durumu olmadığına dair beyanı

8. Sürücü belgesinin aslı veya noter onaylı örneği (Aslı ibraz edilmek kaydıyla suretleri belediyemizce tasdik edilebilir)

9. 3 fotoğraf (1 adedi forma yapıştırılacak)

Başvuru Formu

Sağlık Durumu Beyan Formu

2020 Zamlı Zabıta Maaşları

2020 yılı itibari ile yapılan yüzde 4 zam ve yüzde 1,49'luk fark sonrasında maaşlarda artış meydana gelmiştir. 15 Ocak'ta ödenen maaşlarda 9/1 derecesine sahip bir zabıta memurunun maaşı 3.665 TL, 1/4 derecesine sahip ve 25 ve üstü hizmet yılına sahip olan memurlara ise 4.407 TL ödenmektedir.

Zabıtalar Ne İş Yapar?

Zabıtanın işi belediye tarafından kendisine verilen sınırlar içerisindeki güvenliği ve asayişi desteklemek, kurallara uyulup uyulmadığını denetlemek ve uymayanları uyarmaktır. Zabıtanın görevleri arasında;

Tüketicilerin korunması kanunu kapsamındaki kuralların uygulanmasını sağlamak,
Zabıta amirliği birimlerine yapılan şikayetleri takip etmek ve sonuçlandırmak,
Gıda ürünleri satılan yerler ile semt pazarlarını düzenli olarak kontrol etmek,
Çevre ve koruma kanunu tarafından belirlenen maddelere uyulmasını sağlamak,
İlçe sağlık müdürlüğü ekipleri ile koordineli olarak denetimlerde bulunmak,
Sokak satıcılarına karşı gereken önlemleri almak,
Caddelerde ve ana arterlerde yol işgallerini önlemek.