Takvim

Bugünkü
Takvim
  • Ekonomi
  • 14.09.2020 08:38
  •  - 
  • Son Güncelleme:
  •  
  • 14.09.2020 08:38
ABONE OL

2.500-3.000 ve 4000 TL maaşla ikamet şartsız belediye memuru alımı başvuru şartları - Belediyelere şartsız kadrolar...

Belediye başkanlıkları bünyesine en az ilkokul mezunları arasından personel ve işçi alımı yapılacağına yer verildi. Belediye memuru ve belediye işçisi alımı için ilan yayımlayan belediyelerin yayımladıkları alım ilanlarına başvuru yapacak adaylardan talep edilen başvuru koşullarını ana başlıkları ile paylaşıyoruz. Belediyelerde sözleşmeli personel olarak çalışabilmek için belediyelerin böyle bir alım yapacaklarını duyurmuş olması gerekmektedir. Bu duyuruların yapılması sonrasında kişilerin 'lerini belediyelere götürerek başvuruda bulunmaları gerekmektedir. Başvurular sırasında en çok hassasiyet gösterilmesi gereken konulardan biri de başvurulan bölümün kişinin niteliklerine uygun ve istediği pozisyonda olmasıdır.

2.500-3.000 ve 4000 TL maaşla ikamet şartsız belediye memuru alımı

Belediyelere KPSS şartsız kadrolar vatandaşlar tarafından araştırılıyor. Bu anlamda haberimizde güncle ilanlara yer verdik. Belediyelere 2.500-3.000 ve 4000 TL maaşla memur ve işçi alımı başvuruları için sayfamızda yer alan linke tıklayabilirsiniz. Başvurular sırasında en çok hassasiyet gösterilmesi gereken konulardan biri de başvurulan bölümün kişinin niteliklerine uygun ve istediği pozisyonda olmasıdır. Niteliklerin desteklenmediği bir bölüme başvuruda bulunulması olumlu bir sonuç alınmasına neden olmayacaktır. Sözleşmeli alımlarda genellikle mülakat yapılmaktadır. Mülakatın başarılı şekilde atlatılması sonrasında işe başlanabilmektedir.

BELEDİYELERE KPSS ŞARTSIZ KADROLAR...

GÜZELYURT (AKSARAY) BELEDİYE BAŞKANLIĞI

1 MEMUR ALACAK

SAVRAN (SERBAN) BELEDİYE BAŞKANLIĞI

1 MEMUR ALACAK

GÖYNÜK (BOLU) BELEDİYE BAŞKANLIĞI

2 MEMUR ALACAK

ŞARKÖY BELEDİYE BAŞKANLIĞI

14 MEMUR ALACAK

DÜZCE BELEDİYE BAŞKANLIĞI

20 MEMUR ALACAK

MUĞLA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI

70 MEMUR ALACAK

KEŞAN BELEDİYE BAŞKANLIĞI

3 SÖZLEŞMELİ PERSONEL ALACAK

ÇÜNGÜŞ BELEDİYE BAŞKANLIĞI

2 MEMUR ALACAK

HAFİK BELEDİYE BAŞKANLIĞI

1 MUHASEBECİ ALACAK

BODRUM BELEDİYE BAŞKANLIĞI

25 ZABITA MEMURU ALACAK

BAFRA BELEDİYE BAŞKANLIĞI

12 MEMUR ALACAK

KAĞITHANE BELEDİYE BAŞKANLIĞI

25 ZABITA MEMURU ALACAK

ŞIRNAK BELEDİYE BAŞKANLIĞI

14 MEMUR ALACAK

ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI

ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI 100 İTFAİYE ERİ ALACAK

SAKARYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI

40 MEMUR ALACAK

MERAM BELEDİYE BAŞKANLIĞI

10 ZABITA MEMURU ALACAK

ŞİŞLİ BELEDİYE BAŞKANLIĞI

25 ZABITA MEMURU ALACAK

KOZAKLI BELEDİYE BAŞKANLIĞI

3 MEMUR ALACAK

ŞİŞLİ BELEDİYE BAŞKANLIĞI

25 ZABITA MEMURU ALACAK

BAHŞILI BELEDİYE BAŞKANLIĞI

2 MEMUR ALACAK

AKHARIM BELEDİYE BAŞKANLIĞI

2 MEMUR ALACAK

AKHARIM BELEDİYE BAŞKANLIĞI

2 MEMUR ALACAK

AKSARAY BELEDİYE BAŞKANLIĞI

22 ZABITA MEMURU ALACAK

YEŞİLOVA (AKSARAY) BELEDİYE BAŞKANLIĞI

ACEMHÖYÜK KAZI BAŞKANLIĞI 20 GEÇİCİ İŞÇİ ALACAK

TÜM İLANLARA BAŞVURU İÇİN TIKLAYINIZ

BAŞVURU GENEL ŞARTLARI

İki ilana başvuruda bulunacak adayların aşağıdaki genel koşulları taşıması gerekmektedir:

a) Türk vatandaşı olmak,

b) Kamu haklarından mahrum bulunmamak,

c) Türk Ceza Kanununun 53'üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya dana fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, görevi kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkum olmamak,

d) Erkek adaylar için askerlik durumu itibariyle; askerlikle ilgisi bulunmamak veya askerlik çağına gelmemiş bulunmak ya da askerlik çağına gelmiş ise muvazzaf askerlik hizmetini yapmış yahut ertelenmiş veya yedek sınıfa geçirilmiş olmak,

e) Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek akıl hastalığı veya bedensel engeli bulunmamak,

f) İlan edilen kadro için aranan diğer başvuru şartlarını taşımak,

Belediyede Sözleşmeli Personel Olmak

Belediyelerde sözleşmeli personel olarak çalışabilmek için belediyelerin böyle bir alım yapacaklarını duyurmuş olması gerekmektedir. Bu duyuruların yapılması sonrasında kişilerin CV'lerini belediyelere götürerek başvuruda bulunmaları gerekmektedir. Başvurular sırasında en çok hassasiyet gösterilmesi gereken konulardan biri de başvurulan bölümün kişinin niteliklerine uygun ve istediği pozisyonda olmasıdır. Niteliklerin desteklenmediği bir bölüme başvuruda bulunulması olumlu bir sonuç alınmasına neden olmayacaktır. Sözleşmeli alımlarda genellikle mülakat yapılmaktadır. Mülakatın başarılı şekilde atlatılması sonrasında işe başlanabilmektedir.

Belediyelerde Kimler Sözleşmeli Çalışabilir?

5393 sayılı Belediye Kanunun 49. maddesi 3. fıkrasında yer alan hükme göre şu ifadelere yer verilmiştir;

"Belediye ve bağlı kuruluşlarında, norm kadroya uygun olarak çevre, sağlık, veterinerlik, teknik, hukuk, ekonomi, bilişim ve iletişim, plânlama, araştırma ve geliştirme, eğitim ve danışmanlık alanlarında avukat, mimar, mühendis, şehir ve bölge plâncısı, çözümleyici ve programcı, tabip, uzman tabip, ebe, hemşire, veteriner, kimyager, teknisyen ve tekniker gibi uzman ve teknik personel yıllık sözleşme ile çalıştırılabilir."