Takvim

Bugünkü
Takvim
  • Ekonomi
  • 03.09.2020 15:46
  •  - 
  • Son Güncelleme:
  •  
  • 03.09.2020 15:48
ABONE OL

Son dakika: Çalışan personel dikkat! nedeniyle işe gelmemezlik fesih sebebi olur mu?

İşçi hastalık nedeniyle işe gelmemezlik yapabilir mi? Bu durumda işveren iş sözleşmesini feshedebilir mi? Sabah Memurlar cevaplıyor...

Çalışan personel dikkat! Salgın nedeniyle iş gelmemezlik...

4857 sayılı İş Kanununun 25 inci maddesinin (II) numaralı bendinin (g) alt bendinde, "işçinin işverenden izin almaksızın veya haklı bir sebebe dayanmaksızın ardı ardına iki işgünü veya bir ay içinde iki defa herhangi bir tatil gününden sonraki iş günü yahut bir ayda üç işgünü işine devam etmemesi" halinde, işverenin haklı fesih imkânının bulunduğu kurala bağlanmıştır.

İşverenin ücretli ya da ücretsiz olarak izin verdiği bir işçinin, izin süresince işyerine gitmesi beklenemeyeceğinden, bu durumda bir devamsızlıktan söz edilemez. Ancak zamanını belirlemek işverenin yönetim hakkı kapsamında olduğundan, işçinin kendiliğinden ayrılması söz konusu olamaz. İşçinin yıllık iznini kullandığını belirterek işyerine gelmemesi, işverence izinli sayılmadığı sürece devamsızlık halini oluşturur. İşçinin işe devamsızlığı, her durumda işverene haklı fesih imkanı vermez. Devamsızlığın haklı bir nedene dayanması halinde, işverenin derhal ve haklı nedenle fesih imkanı bulunmamaktadır.

İşçinin hastalığı, aile fertlerinden birinin ya da yakınlarının ölümü veya hastalığı, işçinin tanıklık ve bilirkişilik yapması gibi haller, işe devamsızlığı haklı kılan nedenlerdir.

SONUÇ

Her ne kadar haklı sebepler tek tek açıklanmamış olsa da, hastalık sebebiyle kendisi veya yakını hastalık kapmadığı takdirde gelmemezlik yapılması durumunda işverenin haklı sebeple feshi söz konusu olabilecektir.

Sabah Memurlar

Canlı Corona Virüsü Haritası - Corona Virüsü Ölü ve Vaka Sayısı Son Durum