Takvim

Bugünkü
Takvim
  • Ekonomi
  • 25.03.2020 10:32
  •  - 
  • Son Güncelleme:
  •  
  • 25.03.2020 16:37
ABONE OL

i ne kadar ? Lise, ön lisans ve lisans mezunlarının taban-tavan ödemesi

Bilindiği üzere lerinin maaşları hesaplandığında Sabit Maaş, Sabit Ek Ödeme, Performans Ödemesi kalemleri dikkate alınıyor. Sabit maaş ile sabit ek ödemeler, mezuniyet, kadro, dereceye ve hizmet yılına göre hesaplanıyor. Performans ödemesi ise Personelin fiilen çalıştığı ay boyunca, sağlık tesisinin puan ortalaması sonrası dağıtılacak tutar üzerinden hesaplanıyor. Bir diğer adıyla olarak bu ödeme yapılmaktadır. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca: ''Sağlık çalışanlarımızın maaşlarını iyileştirme çalışmaları yapıyoruz. 32 bin personel dahil ediyoruz. 3 aylık süreçte çalışan sağlık personelimizin ek ödemesini yüzde yüz oranında ödeme yapacağız.

Sağlık personelleri son dakika kaç para ek ödeme alacak?

Sağlık personeli son dakika kaç para ek ödeme alacak? Binlerce sağlık personeli tarafından arama motorlarında araştırılmaya devam ediyor. Bu anlamda Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, önceki gün sağlık personellerine müjdeli haberi vermişti. Bakan Koca, sağlık personellerine 3 ay boyunca yapılacak ek ödemelerin tavan fiyattan verileceğini söyledi. Örnek olarak vermek gerekirse 1/4 derece-kademede olan ve lisans mezunu olan bir hemşire, döner sermayeden aylık 1550 TL ek ödeme alacak. Tekniker olarak çalışan ön lisans mezunu bir sağlık personeli ise ayda 1250 TL 'lik ek ödeme alacak. Ödemelerin memur, şoför ve diğer kadrolar için olmaması, sadece sağlık personelleri için yapılması bekleniyor.

Sağlık Tesislerinde görev yapmakta olan sağlık personellerine, sağlık tesisinin o ay ki sağlık tesisi performans puanına ve sağlık tesisi harcamalarına bağlı kalmaksızın, 3 ay boyunca üst tavan olarak döner sermaye ödemeleri yapılacaktır.

Örnek olarak vermek gerekirse 1/4 derece-kademede olan ve lisans mezunu olan bir hemşire, döner sermayeden aylık 1550 TL ek ödeme alacak. Tekniker olarak çalışan ön lisans mezunu bir sağlık personeli ise ayda 1250 TL 'lik ek ödeme alacak. Lise mezunu olarak sağlık kuruluşlarında görev yapan bir teknikere ise 750 TL 'lik ek ödeme yapılacak. Riskli birimlerde çalışanların ödemeleri daha fazladır. Ödemelerin memur, şoför ve diğer kadrolar için olmaması, sadece sağlık personelleri için yapılması bekleniyor.

EK ÖDEME NEDİR?

Ek ödeme, personele sağlık tesisine fiilen katkı sağladığı sürece verilebilir. Sağlık tesisinin o dönemde elde ettiği gayrisafi hasılattan öncelikle Hazine payı, 24/5/1983 tarihli ve 2828 sayılı Sosyal Hizmetler Kanununun 18 inci maddesinin birinci fıkrasının (k) bendi gereğince ayrılacak pay ile Bakanlık merkez payı ayrıldıktan sonra kalan miktar, 209 sayılı Kanunun 5 inci maddesinin üçüncü fıkrasında belirlenen oranları geçmemek üzere personele ek ödeme olarak dağıtılabilir.

Bağış, faiz, kira gelirinden elde edilen döner sermaye gelirleri hiçbir şekilde personele ek ödeme olarak dağıtılamaz. Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile diğer ülke hükümetleri arasında imzalanan ortak işletme protokolü gereği işletilen hastanelere görevlendirilen personele fiilen çalıştığı sürece kadrosunun bulunduğu yerden sağlık tesisi puan ortalaması esas alınarak ek ödeme yapılır. Bu şekilde yapılacak ek ödemelerde hizmet alanı-kadro unvan katsayısı eğitim görevlilerinde %20, uzman tabip ve uzman diş tabiplerinde %45, tabip ve diş tabiplerinde % 90, diğer personelde ise %50 oranında arttırılır.