Takvim

Bugünkü
Takvim
  • Ekonomi
  • 22.05.2019 09:55
  •  - 
  • Son Güncelleme:
  •  
  • 28.05.2019 17:17
ABONE OL

e var mı sorusu oldukça merak ediliyor

Çalışan bireylere net maaşlarının üzerine ilave yapılarak ödenmekte olan i yani uygulaması ile maaşları baz alınarak hesaplanan vergiler, vergi dairesine AGİ kadar daha az ödeniyor. üzerinden hesaplanan AGİ, bireyin bir yıllık alacağı ücretin yarısı baz alınarak oranlarında uygulanarak hesaplanıyor.

Çalışan bireylerin yaklaşık olarak 10 yıl gibi bir süreç içerisinde ve 2007 yılı öncesine kadar ücret bordrolarında vergi iade zarfları yer alıyordu. Bir yıl içerisinde yapılan alışverişlere dair fiş ve faturalar bir zarf içerisinde toplanıp, çalışmakta oldukları işyerlerine vererek vergi iadesi alan çalışanlar, 2007 itibari ile bu iadenin kaldırılması ile Asgari Geçim İndirimi yani AGİ uygulaması ile çalışan kişilerin maaşları baz alınarak hesaplanan vergiler, vergi dairesine AGİ kadar daha az ödeniyor.

AGİ NASIL HESAPLANIR?

Asgari Geçim İndirimi hesaplanırken, ilgili yılın başındaki (Birinci 6 aylık) asgari ücret tutarının yıllık toplamı hesaplanır, hesaplanan yıllık toplam tutar, Asgari Geçim İndirimi oranı ile çarpılır, elde edilen Asgari Geçim İndirimine esas tutar en düşük Gelir Vergisi oranı olan %15 ile çarpılarak bulunan değer 12'ye bölünür ve aylık Asgari Geçim İndirimi tutarı hesaplanır. Oran hesaplanırken çalışanın medeni durumu göz önüne alınır. Yıllık asgari ücret toplamının, işçinin kendisi için %50'si, çalışmayan eşi için %10'u, bakmakla yükümlü olduğu 2 çocuğun her biri için %7,5'u, 3. çocuk için %10'u ve sonraki çocukların her biri için ise %5'i esas alınır. Bu oranların toplamı %85'i geçemez. Örneğin eşi çalışmayan ve 3 çocuğu olan bir işçinin asgari geçim indirimi oranı %50 + %10 + %7,5 + %7,5 + %10 = %85 olacaktır. Yıllık asgari ücret toplamı bu oran ile çarpılır ve sonuç 12'ye bölünerek aylık asgari geçim indirimi hesaplanır.

ASGARİ ÜCRET VE AGİ NE KADAR?

Asgari Ücret 2019 Brüt (Aylık): 2.558,00 TL

Asgari Ücret 2019 Net: 2.020,59 TL

Asgari Ücret 2019 Brüt (Günlük): 85,27 TL

Asgari Ücret 2019 Yasal Kesintiler

(01.01.2019 – 31.12.2019)

Brüt Ücret: 2.558,00 TL

Sigorta Prim İşçi Payı: 358,12 TL

İşsizlik Sigortası Primi İşçi Payı: 25,58 TL

Gelr Vergs Matrahı: 2.174,30 TL

Gelir Vergisi: 326,15 TL

Damga Vergisi: 19,42 T

Kesintiler Toplamı: 729,26 TL

Asgari Geçim İndirimi (Bekâr ve Çocuksuz): 191,85 TL

NET ÜCRET (Asgari Ücret + AGİ Dahil): 2.020,59 TL

Asgari Ücret: 2.558,00 TL

SGK Primi % 15,5 (İşveren Payı): 396,49 TL

İşveren İşsizlik Sigorta Fonu: 51,16 TL

İşverene Toplam Maliyeti: 3.005,65 TL