Takvim

Bugünkü
Takvim
 • Eğitim
 • 11.11.2019 11:12
 •  - 
 • Son Güncelleme:
 •  
 • 11.11.2019 11:15
ABONE OL

2020 yayımlanıyor! 2020 YKS, KPSS, DGS, ALES sınavları ne zaman yapılacak?

2020 için geri sayım başladı. Önümüzdeki yıl ÖSYM tarafından gerçekleştirilecek sınavlara katılmayı planlayanlar, başvuru yapacakları sınavın hangi tarihlerde yapılacağını merak ediyor. Geçen sene sınav takvimi kasım ayında yayımlanmıştı. Peki, ne zaman yayımlanacak? 2020 YKS, KPSS, DGS, ALES sınavları ne zaman?

2020 ÖSYM sınav takvimi yayımlanıyor

2020 ÖSYM sınav takvimi heyecanla bekleniyor. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından gerçekleştirilen sınavların önümüzdeki yıl hangi tarihlerde yapılacağı merak ediliyor. Başta YKS, KPSS, DGS ve ALES olmak üzere diğer tüm sınavların başuru tarihleri en çok aranılanlar arasında yer alıyor. Peki, 2020 ÖSYM sınav takvimi ne zaman yayımlanacak? 2020 YKS, KPSS, DGS, ALES sınavları ne zaman? İşte ayrıntılar...

2020 ÖSYM SINAV TAKVİMİ NE ZAMAN YAYINLANACAK?

2020 ÖSYM sınav takviminin ne zaman yayımlanacağı konusunda resmi açıklama yapılmadı. ÖSYM 2019 yılı sınav takvimini 9 Kasım 2018 tarihinde yayınlamıştı. Buna göre, 2020 ÖSYM sınav takviminin 2019 Kasım ayı içerisinde yayımlanması bekleniyor. Sınav takvimi yayımlanır yayımlanmaz takvim.com.tr üzerinden duyurulacak.

2019 ÖSYM SINAV TAKVİMİ İÇİN TIKLAYIN

KPSS HAKKINDA

Kamu kurum ve kuruluşlarının bazı kadro ve pozisyonlarına, "Kamu Görevlerine İlk Defa Atanacaklar İçin Yapılacak Sınavlar Hakkında Genel Yönetmelik" hükümleri uyarınca ÖSYM tarafından yerleştirme yapılmaktadır.

Yukarıda sözü edilen Yönetmeliğin 2. maddesinde, kamu görevlerine ilk defa atama yapılacak kadrolar A Grubu Kadrolar ve B Grubu Kadrolar olmak üzere ikiye ayrılmıştır.

a) A Grubu Kadrolar; Başbakanlık, Bakanlıklar, bunların müsteşarlık, başkanlık ve bağımsız genel müdürlük düzeyindeki bağlı ve ilgili kuruluşları ile bağlı ortaklıklarındaki, özel yarışma sınavına tabi tutulmak suretiyle girilen ve belirli bir yetişme programı sonrası yeterlik sınavına tabi tutulan mesleklere ilişkin kadro ve görevler ile il özel idareleri ve belediyelerin teftiş kurullarına,

b) B Grubu Kadrolar; kadroları 190 sayılı Kanun Hükmünde Kararname'nin eki listelerde yer alan, genel ve özel bütçeli kurumlarla bunlara bağlı döner sermayeli kuruluşlar, kanunlar ile kurulan fonlar ve kefalet sandıkları, il özel idareleri ve belediyeler, il özel idareleri ve belediyelerin kurdukları birlikler ile bunlara bağlı döner sermayeli kuruluşlar ve diğer kamu kurum ve kuruluşlarında yukarıda (a) bendinde belirtilmiş olan meslekler dışında, ilk defa kamu hizmeti ve görevlerine atama yapılacak kadro ve görevlere atanacaklar içindir.

YDS HAKKINDA

375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 2. maddesi ve 4 Ocak 2013 tarihli ve 28518 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan "Yabancı Dil Bilgisi Seviye Belirleme Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik" uyarınca Yabancı dil tazminatı almak isteyen kamu personelinin yabancı dil bilgisi seviyesini belirlemek için yapılan Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı (YDS), Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığı (ÖSYM) tarafından uygulanmaktadır. YDS İlkbahar ve Sonbahar Dönemi olmak üzere senede iki defa yapılır.

   TUS HAKKINDA

   1219 sayılı Tababet ve Şuabatı San'atlarının Tarzı İcrasına Dair Kanun, 26 Nisan 2014 tarihli ve 28983 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren Tıpta ve Diş Hekimliğinde Uzmanlık Eğitimi Yönetmeliği (TUEY), Yükseköğretim Kanunu ve ilgili yönetmeliklerin hükümleri çerçevesinde Sağlık Bakanlığı Eğitim ve Araştırma Hastanelerinde ve üniversitelerin tıp fakültelerinde tıpta uzmanlık eğitimi görmek isteyen adayların seçme işlemleri Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığı (ÖSYM) tarafından yürütülmektedir.

   Yeterlik ve yarışma esaslarına dayanan uzmanlık eğitimi giriş sınavlarında adayların, tıp alanındaki temel kavram, ilke ve yöntemleri tanıma, kavrama; bu kavram, ilke ve yöntemler ile düşünme ve bunları belli durumlara uygulama yetilerini yoklayan sorular bulunmaktadır. Mesleki Bilgi Sınavının amacı bu sınav sonucuna göre tıpta uzmanlık eğitimine kabul edilecek adayları seçerek tercihlerine göre mevcut kontenjanlara yerleştirmektir.

   ALES HAKKINDA

   Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı (ALES), 78 sayılı Yükseköğretim Kurumları Öğretim Elemanları Kadroları Hakkında Kanun Hükmünde Kararnameye, 5538 sayılı Kanunla eklenen Ek Madde 8 uyarınca,

   * yükseköğretim kurumlarında öğretim görevlisi, okutman, araştırma görevlisi, uzman, çevirici ve eğitim öğretim planlamacısı kadrolarına yapılacak atamalarda,

   * ülkemizde lisansüstü eğitime girişte,

   * yurt dışına lisansüstü eğitim için gönderilecek adayların seçiminde

   ilgili kurumların kullanacakları puanları sağlayan sınav sistemidir.

   DGS HAKKINDA

   Meslek yüksekokulları ile açık öğretim ön lisans programlarından mezun olan başarılı öğrencilerin lisans programlarına dikey geçiş yapmaları ile ilgili sınav ve yerleştirme işlemleri ÖSYM tarafından yürütülmektedir.