ALİ ŞERBETÇİ

ALİ ŞERBETÇİ

Tarihi 11 Nisan 2024

İzinsiz devamsızlık yapmayın

Amirlerinden izin almadan sık sık devamsızlık yapan işçiye ne yapılabilir?
İş Kanunu'nun 25'inci maddesinin II numaralı bendi işverene, işçinin ahlak ve iyi niyet kurallarına aykırı davranışları nedeniyle kıdem tazminatı ödemeksizin derhal fesih imkânı vermektedir. Buna göre, işçinin işverenden izin almaksızın veya haklı bir sebebe dayanmaksızın ardı ardına iki iş günü veya bir ay içinde iki defa herhangi bir tatil gününden sonraki iş günü yahut bir ayda üç iş günü işine devam etmemesi halinde işçinin iş sözleşmesi derhal ve kıdem tazminatı ödenmeksizin fesih edilebilmektedir.

Özel bir şirkette çalışıyoruz. İşveren maaşlarımızı ödemiyor. İki aylık maaşımız içeride. İşten ayrılırsak tazminat alabilir miyiz? Nasıl bir yol izleyelim?
İş Kanunu'na göre; işçiye ücreti kanun hükümleri veya sözleşme hükümlerine uygun olarak hesap edilmez veya ödenmezse işçinin iş sözleşmesini bildirimsiz olarak feshetme ve tazminatını alma hakkı vardır. Bu durumda işçinin bu nedenle iş sözleşmesini feshettiğini noterden göndereceği ihtarname ile işverenliğe bildirerek tazminatını talep etmesi gerekir. İşveren bu ihtarnameye rağmen tazminatı ödemez ise ya yargıya başvuracaksınız ya da Çalışma Bakanlığı'na şikayet dilekçesi vereceksiniz.

Kadın işçilere hamilelik ve doğum hallerinde ne kadar süre izin verilir?
İş Kanunu'nun 74'üncü maddesine göre kadın işçilerin doğumdan önce 8 ve doğumdan sonra 8 hafta olmak üzere, toplam 16 hafta çalıştırılmamaları esastır. Çoğul gebeliklerde doğum öncesi izin süresine 2 hafta eklenmektedir.
İşçinin isteğine ve doktor raporuna dayalı olması koşulu ile doğuma 3 hafta kalana dek çalışılabilmekte, bu durumda doğum öncesi kullanılmayan izin süresi doğum sonrasına aktarılabilmektedir. Bu iznin bitiminde yazılı talepte bulunan işçiye, 6 aya kadar ücretsiz izin verilmektedir.

3.5 yıldır bir firmada çalışıyorum. 24 saat çalışıp 24 saat izin yapıyorum. Bunun haricinde hiçbir iznimiz yok. İşveren senelik izin kullanmadan kullanılmış gibi imza attırıyor. Kendi isteğimle işten ayrılsam haklarımı nasıl arayabilirim?
İşten kendi isteğiniz ile ayrılmanız halinde tazminat alamazsınız. Ancak haklarınızı alabilmek için önce arabulucuya, sonuç alamazsanız iş mahkemesine dava açmanız veya Çalışma Bakanlığı'na şikayette bulunmanız gerekmektedir.
Çalışırken yani işten çıkmadan, ayrılmadan şikayet etmek istiyorsanız şikayet dilekçenizde isminizin gizli tutulmasını talep edebilir veya somut deliller ortaya koyarak isimsiz şikayette de bulunabilirsiniz.
İşveren senelik izinleri kullandırmak zorundadır.
Siz de kullanmadığınız ya da almadığınız haklar için kesinlikle imza atmamalısınız. Korkup imza atarsanız kabullenmiş sayılır, haklarınızı alamamış olursunuz.