İşyerinde kavga edenler tazminatsız atılır mı?

* İşyerinde çıkan bir tartışma sonucu görevden uzaklaştırıldım. Kavgayı ben çıkarmadım. İşyerinde çalışan diğer işçi ortamı gerdi. İlk yumruğu o attı. Ben de cevap verdim. Patron savunmamı istedi. İşyerinde kavganın ikimiz yüzünden çıktığını, bir daha olmayacağı konusunda bir yazı imzalamamı istedi. Ben de imzalamadım. Kavgayı çıkaran kişi işte kaldı; beni ise çıkartma kararı aldılar. Ben hiçbir şey imzalamadım. Ne yapmam lazım? Tazminat alabilir miyim? Haksız isnat ile karşı karşıyayım, ne yapamam lazım? Ali ÇOBAN
İş Kanunu'na göre işveren; işçinin işverene yahut onun ailesi üyelerinden birine, yahut işverenin başka işçisine sataşması nedeniyle işçiyi haklı nedenle işten çıkartabilir. Ancak, haksız olarak işten çıkartıldığınızı düşünüyorsanız delillerinizi ve şahitlerinizi ortaya koyarak iş mahkemesinde işverenlik aleyhine dava açabilirsiniz. İşverenlik de konuyla ilgili savunmasını mahkemede yapar. Mahkeme sizin haklı olduğunuza karar verirse, işveren tazminatınızı öder.

* 657 sayılı kanuna tabi olarak çalışan memur iken 17.09.2010 tarihi itibariyle aynı tarihte, aynı kurumdan emekliye ayrıldım. Memurluktan öncesinde 02.04.1986 ila 30.07.1987 tarihleri arasında Bayındırlık işyerinde sendikalı ve sigortalı işçi olarak 443 gün çalıştım. Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı, Sosyal Sigortalar Genel Müdürlüğü, Kamu Görevlileri Daire Başkanlığı'nca kıdem ve ihbar tazminatı alabilmem için tarafıma yazı tebliğ edilmiştir. 443 günlük kıdem ve ihbar tazminatı tutarının toplam miktarıne kadardır? Kemal GÜNDÜZ
İş Kanunu'na göre, çalıştığınız her yıl için 1 aylık maaşınız tutarında kıdem tazminatına hak kazanırsınız. Bu durumda 1 yıl 2 ay 23 günlük kıdeminiz karşılığında son brüt ücretiniz üzerinden 1 aylık ücretiniz tutarında kıdem tazminatı ile 4 haftalık ücretiniz tutarında ihbar tazminatına hak kazanırsınız.
  • ve ya