Takvim

Bugünkü
Takvim
  • Yaşam
  • 03.06.2020 14:52
  •  - 
  • Son Güncelleme:
  •  
  • 03.06.2020 14:52
ABONE OL

- Anlamı, Fazileti, Türkçe ve Arapça Okunuşu, Tefsiri (Diyanet Meali)

İslam alemi için büyük yeri bulunan Anlamı, Fazileti, Türkçe ve Arapça Okunuşu gündemde en çok aranan bilgiler arasında yer alıyor. Bakara suresinin 255.ayetinde geçen Ayetel Kürsi duası bol faziletlere sahiptir. Namaz içinde sure olarak okunan Ayetel Kürsi, namazdan sonra ve tesbihten önce de okunur. Milyonlarca Müslüman alemi için derlediğimiz içeriğimizi inceleyebilirsiniz.

Ayetel Kürsi Oku ve Dinle - Ayetel Kürsi Duası Anlamı, Fazileti, Türkçe ve Arapça Okunuşu, Tefsiri Diyanet Meali

İçinde Allah'ın kürsüsü zikredildiği için "Ayetel Kürsi" adıyla anılan bu ayet İslamiyet'te büyük yere sahiptir. Ayetel Kürsi'nin okunuşunu ve anlamını haberimizden öğrenebilirsiniz. Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed (s.a.v) Ayetel Kürsi faziletleri için 'ayetlerin efendisidir' diye buyurmuştur. Peki Ayetel Kürsi'nin faziletleri nelerdir?

AYETEL KÜRSİ OKUNUŞU

Ayetel Kürsi Medine-i Münevvere'de indirilmiştir. Bir çok fazileti vardır. Allâhü lâ ilâhe illâ hüvel hayyül kayyûm diye başlar, velâ yeûdühû hıfzuhümâ ve hüvel aliyyül azim diye biter. İşte Ayetel Kürsi duası okunuşu, meali ve Arapçası...
Allâhü lâ ilâhe illâ hüvel hayyül kayyûm, lâ te'huzühu sinetün velâ nevm,
lehu mâ fissemâvâti ve ma fil'ard, men zellezi yeşfeu indehu illâ bi'iznih,
ya'lemü mâ beyne eydiyhim vemâ halfehüm,
velâ yü-hîtûne bi'şey'in min ilmihî illâ bima şâe vesia kürsiyyühüssemâvâti vel'ard,
velâ yeûdühû hıfzuhümâ ve hüvel aliyyül azim.

AYETEL KÜRSİ DUASI MEALİ

Rahmân ve Rahîm olan Allah'ın ismiyle.
Allah'dan başka hiç bir ilah yoktur. O, daima yaşayan, daima duran,
bütün varlıkları ayakta tutandır. O'nu ne gaflet basar, ne de uyku.
Göklerdeki ve yerdeki herşey O'nundur. O'nun izni olmadan huzurunda şefaat etmek kimin haddine! Onların önlerinde ve arkalarında ne varsa hepsini bilir.
Onlar ise, O'nun dilediği kadarından başka ilminden hiçbir şey kavrayamazlar.
O'nun hükümdarlığı, bütün gökleri ve yeri kucaklamıştır. Her ikisini görüp gözetmek,
ona bir ağırlık da vermez. O, çok yüce, çok büyüktür.

AYETEL KÜRSİ'NİN FAZİLETLERİ NELERDİR?

Sâhabe-i Kir'âm bir gün Kur'ân-ı Kerîm'de hangi ayetin daha faziletli olduğunu müzakere ederlerken, Hazreti Ali (Radıyallâhu Anh) onlara: "Ayetü'l-Kürsî'den haberiniz yok mu?" diye sorduktan sonra sözlerini şöyle sürdürür: "Allah Resûlü, bana şöyle dedi: 'Ya Ali! Beşeriyetin efendisi Hazreti Âdem (Aleyhisselâm); Arapların efendisi Muhammed'dir. Bunda övünülecek bir durum yok. Sözlerin efendisi Kur'ân, Kur'ân'ın efendisi Bakara Sûresi, Bakara Sûresi'nin efendisi ise 'Âyete'l-Kürsi'dir." (Tirmizî, Fedailü'l Kur'an, 2)

Yine Hazreti Ali'nin (Radıyallâhu Anh) şöyle dediği rivayet edilmiştir: "Bedir gününde savaşıyordum. Derken Allah'ın Resûlünün ne yaptığını göreyim diye, O'nun yanına vardım. Yanına vardığımda O, secde hâlinde: 'Ya Hayyü Ya Kayyûm' diyor, başka bir şey demiyordu. Sonra savaşa döndüm. Daha sonra Resûlullâh'ın yanına tekrar geldiğimde O, aynı şeyleri söylüyordu. Ben, gidip gelmeye ve O'na bakmaya devam ettim. O da, Allah Teâlâ kendisine fethi müyesser kılıncaya kadar, aynı şeyi söylemeye devam etti." (Fahreddin er-Râzî, 5/403-404)

Âyetü'l-Kürsî'nin, yola çıkılmadan önce okunması gereken ve kişinin yolculuğu boyunca manevî koruma altında muhafazasını sağlayacak bir âyet-i kerîme olduğu belirtilmiştir: "Eserlerde (rivayetlerde) vârid olmuştur ki, bir kimse yola çıkmazdan önce Âyetü'1-Kürsiyi okursa, evine dönünceye kadar başına hiç, bir belâ gelmez." (Buhârî, "Hac", 1)

"Kim ki sabahladığı zaman 'Hâ Mîm' (el-Mü'min) Sûresi'nin üçüncü (dönüş Allah'ındır) âyetine kadar ve Âyetü'l-Kürsî'yi okursa onların ikisinin yüzü suyu hürmetine akşamlayıncaya kadar korunur. Onların ikisini akşamlandığında okursa, onların yüzü suyu hürmetine sabahlanıncaya kadar korunur." (Tirmizî, Fedâilü'l-Kur'ân, 2)