Takvim

Bugünkü
Takvim
  • Yaşam
  • 20.05.2019 Gazete
ABONE OL

si nasıl hesaplanır?

Dava açma süresi nasıl hesaplanır?
Türkiye'nin en önemli kolejlerinden birinde öğretmenim. Saçma bahanelerle kademe durdurma cezası aldım. Bunun üzerine okula itiraz ettim. Cevap süresi uzadı. Bu durum idari mahkemeye itiraz için gerekli olan 60 gün süremi etkiler mi?
İdarenin işlemlerine karşı izlenecek usuli itiraz prosedürleri oldukça tekniktir. İdari Yargılama Usulü Kanunu'nun 10. Maddesi'nin 1. ", haklarında ya konu olabilecek bir işlem veya eylemin yapılması için idari makamlara başvurabilirler. içinde bir cevap verilmezse istek reddedilmiş sayılır. İlgililer 60 günün bittiği tarihten itibaren si içinde, konusuna göre Danıştay'a, idare ve vergi mahkemelerine dava açabilirler" şeklindedir. 11. Madde'nin 1. Fıkrası ise "İlgililer tarafından idari dava açılmadan önce, idari işlemin kaldırılması, geri alınması değiştirilmesi veya yeni bir işlem yapılması üst makamdan, üst makam yoksa işlemi yapmış olan makamdan, idari dava açma süresi içinde istenebilir. Bu başvurma, işlemeye başlamış olan idari dava açma süresini durdurur" şeklindedir. Aynı maddenin 2. Fıkrası "60 gün içinde bir cevap verilmezse istek reddedilmiş sayılır", 3. Fıkrası "İsteğin reddedilmesi veya reddedilmiş sayılması halinde dava açma süresi yeniden işlemeye başlar ve başvurma tarihine kadar geçmiş süre de hesaba katılır" şeklindedir. Yani yapmış olduğunuz itiraz 60 günlük dava açma süresini durduracaktır fakat bu durma 60 gün ile sınırlı olup, idarenin 60 gün içinde cevap vermemesi halinde süreniz kaldığı yerden işlemeye devam edecektir. Yine; 10. Madde'nin 2. Fıkrası da "60 gün idarece verilen cevap kesin değilse ilgili bu cevabı, isteminin reddi sayarak dava açabileceği gibi, kesin cevabı da bekleyebilir. Bu takdirde dava açma süresi işlemez. Ancak, bekleme süresi başvuru tarihinden itibaren 6 ayı geçemez. Dava açılmaması veya davanın süreden reddi hallerinde, 60 günlük sürenin bitmesinden sonra yetkili idari makamlarca cevap verilirse, cevabın tebliğinden itibaren 60 gün içinde dava açabilirler" şeklindedir.

SİZ SORUN YAZARIMIZ CEVAPLASIN - FERİDE HİLAL İMAL

hukuk@takvim.com.tr