Takvim

Bugünkü
Takvim
  • Yaşam
  • 15.05.2019 Gazete
ABONE OL

Komşuyu rahatsız edene ceza

Komşuyu rahatsız edene ceza
Komşum evinde sürekli kavga ediyor. Sesinden rahatsızım, müdahale edebilme hakkım var mı?
Kat Mülkiyeti Kanunu gereğince komşuların birbirlerine karşı sorumlulukları vardır. Bunlardan biri de kişilere rahatsızlık vermemektir. KMK 18. Maddesi'nde belirtildiği üzere, komşular birbirlerini rahatsız edemez, birbirlerinin haklarını çiğneyemez ve yönetim planlarına karşı uyumlu olma hükümlerine sahiptir. Gürültü yapmak ve komşuyu rahatsız etmek kanun hükmüne aykırılık teşkil eder. Yüksek sesle kavga etmek, uzun süreli müzik dinlemek, uygunsuz zamanlarda yapılan tamir ve tadilat gibi ses çıkarıcı işlemler bir diğerini huzursuz edebilir. Eğer yapılacak işlemler ve zaman zaman ortaya çıkan sebepler, komşuya açıklanır ya da haber verilirse anlayışla karşılanacağı gibi, ileri boyutu komşunun hakkını gasp eden tavır ve düşünceler son derece rahatsız edicidir, bu sebeple hak doğurur. Kabahatler Kanunu'nun 36. Maddesi'nce gürültüden dolayı kaynaklanan eylemler para cezası ile sonuçlanır. Uygulanan idari para cezasına rağmen devam eden davranışlar var ise, sulh hukuk mahkemesine dava açabilirsiniz. Yaşanan olayda çekilmez hal tespiti alıp yasak koydurabilirler. Uzun süren eylemlerde ise kişilerin huzur ve sükunetini bozma kapsamında 3 aydan 1 yıla kadar hapis cezası alabilirler.

BORÇ NASIL İSPATLANMALIDIR?

Arkadaşıma borç verdim. Üzerinden oldukça zaman geçti, ödemiyor. Hakkım nedir?
Elinizdeki belgelere göre hukuki yolları işletebilirsiniz. Borcun dayanağı olan bir kıymetli evrak varsa, belirli süreler içinde kambiyo senetlerine özgü takip yoluyla icra takibi yapabilir, cebri icra yoluyla alacağınızı alabilirsiniz. Kıymetli evrak niteliğinde olmayan ve fakat yazılı bir belge varsa, bu durumda da dava açabilir veyahut da ilamsız takip yaparak yine alacağınızı tahsil yoluna gidebilirsiniz. Peki elinizde herhangi bir belge yoksa, tanık dinletmek sureti ile alacağın talep edilmesi mümkün müdür? Bu durumda Hukuk Usulu Kanunumuzun 200. Maddesi özel bir öneme sahiptir. Bu maddeye göre, "Bir hakkın doğumu, düşürülmesi, devri, değiştirilmesi, yenilenmesi, ertelenmesi, ikrarı ve itfası amacıyla yapılan hukuki işlemlerin, yapıldıkları zamanki miktar veya değerleri iki bin beş yüz 'nı geçtiği takdirde senetle ispat olunması gerekir. Bu hukuki işlemlerin miktar veya değeri ödeme veya tan kurtarma gibi bir nedenle iki bin beş yüz Türk Lirası'ndan aşağı düşse bile senetsiz ispat olunamaz. Bu madde uyarınca senetle ispatı gereken hususlarda birinci fıkradaki düzenleme hatırlatılarak karşı tarafın açık muvafakati halinde tanık dinlenebilir." Parasal sınır 2019 yılı için 3.660 lira olarak belirlenmiştir. Bu şu anlama geliyor, alacağınız 2019 itibariyle 3.660 liradan az ise tanık dinletebilir, fazla ise dinletemezsiniz, ancak karşı yanın açıkça rızası varsa tanık dinletebilirsiniz. 3.660 liradan fazla alacağınız varsa bunu bir sözleşme, banka dekontu, senet vs. gibi yazılı evraklarla ispat etme yükümlülüğünüz vardır. Bu maddenin düzenlenme amacı bir tanığın, yalan söylemese bile, tanık ettiği olayın her noktasını iyi gördüğü ve aradan geçen zamanda bunları unutmadığı veya unuttuklarını aklında tamamlamadığı veya tarafların tesiri altında kalmadığı mutlak değildir ve bu nedenle nispeten yüksek sayılabilecek alacaklar için yalan yere veya yanlış görgü ve bilgi ile tanıklık edilmesi olumsuz sonuçlar doğurabilecektir.

SİZ SORUN YAZARIMIZ CEVAPLASIN - FERİDE HİLAL İMAL

hukuk@takvim.com.tr