Takvim

Bugünkü
Takvim
  • Yaşam
  • 10.05.2019 Gazete
ABONE OL

Sağlık sı kıdemi artırır

Sağlık sigortası kıdemi artırır
Şirkette çalışanlara özel sağlık sigortası da yapılıyor. Kıdem tazminatının hesaplanmasında özel sağlık sigortası primleri de hesaba dahil edilir mi? Kıdem tazminatının hesabı, bilinenin aksine işçinin son maaşından ibaret değildir. Bu hesaplamada işçiye yapılan sürekli kazanımlar da hesaba dahil edilecek ve işçinin brüt maaşı bu yolla hesaplanacaktır. Basit bir anlatımla, kıdem tazminatı hesaplanırken, işçinin maaşı, primi, ikramiyeleri, giyecek, yakacak yardımı gibi düzenli bir şekilde yapılan her türlü ödeme, kıdem tazminatı hesaplamasında dikkate alınacaktır. Özel sağlık ları da her ay düzenli bir şekilde prim ödenen bir kazanım olduğundan kıdem tazminatı hesaplamasında dikkate alınacaktır. Yargıtay 9. Hukuk Dairesinin 2008/43001E sayılı kararı da bu yöndedir.

MOBBINGE MANEVİ TAZMİNAT DA ÖDENİR
İşyerinde ciddi alabilir. şekilde mobbing ile karşı karşıyayım. Haklarım neler? Neler yapabilirim?
Yargıtay kararlarında mobbing, "aynı ortamda bulunan veya aynı organizasyona bağlı olan bir veya birden fazla kimsenin bir kişiye belli bir amaçla, sistematik bir şekilde yılgınlık, korku, tedirginlik, endişe, bunalım, bıkkınlık, sıkıntı veya kaygı oluşturacak söz, tutum veya davranışlarla psikolojik ve duygusal baskı kurarak onu belli şekilde davranmaya ya da davranmamaya, ortak alandan uzaklaştırmaya, güçsüzleştirmeye değersizleştirmeye, aşağılamaya veya pasifize etmeye yönelik davranışlar" şeklinde tanımlanıyor. Bunları şöyle örneklendirebiliriz: ● Çalışanın işyerinde yalnızlaştırılması ● İş yapmasının zorlaştırılması ● Yok sayılması ● Alay edilmesi ● Statüsünün küçümsenmesi ● İşinin aşağılanması ● İşle ilgili olağan olmayan talepler ● Tehdit edilmesi ● Görev tanımının dışında işler verilmesi ● Dedikodusunun yapılması ● Alay edilmesi ● Cinsel tacize maruz bırakılması ● Sürekli eleştirilmesi ve suçlanması ● İş şevkinin kırılmaya çalışılması...

Peki bu davranışlar karşısında neler yapabiliriz?
İşverenler çalışanlarının beden ve ruh bütünlüğünü korumakla mükelleftir. Bu nedenle öncelikle durum işverene iletilmeli, işveren de gerekli önlemleri almalıdır. Elbette kimi zaman mobbingi uygulayan işverenin bizzat kendisi de olabilir. Hukuk düzenimizce çalışanın işyerinde bu duruma katlanması kendisinden beklenemez. Mobbing nedeniyle istifa eden çalışanın kıdem tazminatından mahrum bırakılması da hakkaniyete aykırıdır. Bu sebeple mobbinge uğrayan, istifa edebilir. Bu durumda işveren çalışana kıdem tazminatını ödemekle yükümlüdür. Mobbing çalışanın kişilik haklarına da bir nevi saldırı niteliğinde olduğu için, manevi tazminat sorumluluğu da doğurur. Mobbinge uğrayan çalışan, iş akdini mobbing nedeniyle feshetmişse, yasal haklarının ödenmesi ve kendisine manevi tazminat olarak mobbing tazminatının ödenmesini açacağı dava ile talep edebilir. Burada çalışan mobbingi ispat etmekle yükümlüdür. Tanık delili son derece önemli olup, çalışan mobbinge uğradığını bu yolla da ispat edebilecektir.

SİZ SORUN YAZARIMIZ CEVAPLASIN - FERİDE HİLAL İMAL

hukuk@takvim.com.tr