Artık izinsiz ihraç edilemeyecek! Resmi Gazete'de yayımlandı

Artık izinsiz ihraç edilemeyecek! Resmi Gazete'de yayımlandı
07.04.2020 11:44

Ticaret Bakanlığının kararıyla, limon ihracatına yeni bir düzenleme getirildi. Resmi Gazete'de yayımlanan karara göre limon ihracatında 31 Ağustos 2020 tarihine kadar Tarım ve Orman Bakanlığının ön izni aranacak.


Limon ihracatında 31 Ağustos 2020'ye kadar Tarım ve Orman Bakanlığının ön izni aranacak.

Ticaret Bakanlığının Limon İhracatına İlişkin Tebliğ'i Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Buna göre, taze limon (kurutulmuş hariç) ihracatında, Tarım ve Orman Bakanlığının ön izni talep edilecek. Ön izne ilişkin usul ve esaslar yine bu bakanlıkça yürütülecek.

Tebliğ hükümleri bugünden itibaren 31 Ağustos 2020'ye kadar uygulanacak.

Tebliğin yürürlüğe girmesinden önce tescil edilmiş beyannameler, uygulama kapsamı dışında tutuldu.