Takvim

Bugünkü
Takvim
  • SGK
  • 02.09.2020 09:03
  •  - 
  • Son Güncelleme:
  •  
  • 17.09.2020 16:55
ABONE OL

Emekliler ve 'lı çalışanlar bu paradan faydalanabilir! 1 Ekim 2008 tarihi hayli önemlidir

Emeklilik haklarını kazanmalarının ardından yine 'lı olarak çalışmaya devam eden kişiler için 1 Ekim 2008 tarihi hayli önemlidir. Emekli olup kıdem tazminatını sıfırlayan kişiler, emekli aylıklarını kestirip çalışmaya devam edebilecekler fakat bunun için tek şart emeklilik dilekçesi verilme şartıdır. Emekli olup SSK'lı olarak çalışmak isteyen kişiler için 2008 yılının Ekim ayı hayli önemlidir.

Emekliler ve SSK SGK çalışanları bu paradan faydalanabilir

Emekli olan kişiler ile hali hazırda hala çalışmaya devam eden vatandaşlar haklarını merak etmektedirler. Emekli olan kişiler, çalışma sürelerinde tazminat alabilecekler ve ayrıca emekli olup çalışmaya devam eden vatandaşlar için de ikinci bir tazminat hakkı doğdu. Kıdem tazminatlarını sıfırlamış olan emekli kişiler, emekliliklerinin ardından çalıştıkları süre içerisinde de tazminat alabilecekler.

İKİNCİ TAZMİNAT HESAPLAMASI NASIL YAPILIR?

Çalışmış olduğunuz süreye göre 1,5 maaşa kadar ihbar tazminatı yükselebilir ve ayrıca gerekli bir neden olmadan işinden kovulan işçilerde bu durumdan faydalanabileceklerdir.20 yıl aynı yerde çalışıp kıdem tazminatını alıp emekli olan ve daha sonra yine aynı yerde çalışmaya başlamış kişiler, 3 yıl daha çalışmaya devam etti ise ikinci kıdem tazminatları 3 yıllık süre üzerinden hesaplanır.

İKİNCİ KEZ ÖDEME VAR

Emekli çalışanların diğer çalışanlardan hiçbir farkı yok. Yani izinleri, tazminatları aynı şekilde hesaplanıyor. Emekli bir çalışan da diğerleri gibi 1 yıl dolduktan sonra işten çıkartılırsa, kanunun tarif ettiği ihbar ve kıdem tazminatını brüt maaş üzerinden alıyor. Ayrıca izin günleri de yine diğer çalışanlar gibi kıdemlerine göre belirleniyor. Hatta 50 yaşından büyük olanlar için kıdemine bakılmaksızın 20 günden az izin verilemiyor. Bir işyerinde çalıştıktan sonra emekli olanlar istedikleri zaman ayrılıp kıdem tazminatını alabiliyor.

Son iş yerinde en az bir yıl çalışmış olmak kaydıyla ne kadar kıdemi varsa o kadar tazminat ödeniyor. Daha sonra bir başka iş yerinde de bir yılı doldurup kendi istek ve kusuru dışında çıkartılırsa bu kez ikinci tazminatı da alabiliyor.

EMEKLİ ÇALIŞANIN KIDEM HAKKI SÜRER

Emekli olduktan sonra çalışmaya devam edenler üç gruba ayrılıyor. Birinci grubu, emekliliği hak ettikten sonra 'kıdem tazminatını almadan' emekli aylığı bağlatarak sosyal güvenlik destek primi ödemek suretiyle aynı işyerinde çalışmaya devam edenler oluşturuyor.

İkinci grupta, o güne kadar hak etmiş olduğu 'kıdem tazminatını alıp' emekli olduktan sonra aynı işyerinde çalışmaya devam edenler; üçüncü grupta ise kıdem tazminatını alıp emekli olduktan sonra 'başka bir işyerinde çalışanlar yer alıyor.

İş Kanunu'na göre, emekli olduktan sonra çalışmaya devam edenler ile diğer çalışanlar arasında bir fark bulunmuyor. Dolayısıyla, kıdem, ihbar, yıllık izin gibi hakların aynısı emekli olduktan sonra çalışanlar için de geçerliliğini koruyor.

Emekli olduktan sonra çalışmaya devam ederken işveren tarafından işten çıkarılan ya da haklı bir nedenle istifa eden tüm işçiler kıdem tazminatını alabilirler. Emekli olduktan sonra çalışanların yeniden emeklilik gerekçesiyle istifa etmesinde durum değişiyor. Kıdem tazminatını almadan aynı işyerinde çalışmaya devam eden işçiler, artık fiilen emekliye ayrılmak istediklerinde, hem emeklilik öncesi, hem de emeklilik sonrası döneme ilişkin kıdem tazminatlarını topluca alabilirler. İkinci ve üçüncü grupta yer alan, yani önceki döneme ilişkin kıdem tazminatlarını alıp emekli aylığı bağlatarak aynı işyerinde veya başka bir işyerinde çalışmaya devam edenlerin yeniden emekliliği ya da 15 yıl sigortalılık - 3600 gün prim koşulunu ileri sürme hakları bulunmuyor. Ancak, bunlar için başka bir çıkış yolu bulunuyor. İşveren anlaşma yoluyla iş akdini feshetmezse işçinin 5510 sayılı sosyal güvenlik yasasında sağlanan hakkını kullanarak kıdem tazminatını alması mümkün.

5510 sayılı yasa, emekli aylığı almakta iken çalışmaya devam edenlere istedikleri her an emekli aylıklarını kestirip normal çalışmaya devam etme hakkı tanıyor. Canan Hanım'ın durumundaki gibi olanlar, emekli aylıklarını kestirip normal çalışmaya dönme talebiyle dilekçe verebilirler. İki üç ay böyle çalıştıktan sonra yeniden emeklilik dilekçesi verdiklerinde, bu kez, emeklilik sonrasındaki çalışma sürelerine ilişkin kıdem tazminatını alabilirler. Böylece 2-3 aylık emekli aylığı kaybı yaşamalarına karşın önceki emekli aylıkları ve tazminata da kavuşmuş olurlar.

SAĞLIK GEREKÇESİYLE İŞTEN AYRILAN TAZMİNAT ALIR

Emekli olduktan sonra çalışanlar, sağlık sorunlarını gerekçe göstererek de ayrılıp kıdem tazminatı alabili.r Uzun süreli tedavi gerektiren bir sağlık sorunu olan, rapor alarak iş akdini feshedebilir.

YARGITAY 2005'TE 'TAZMİNAT ALIR' DEDİ

Emekli olunduktan sonraki çalışma dönemi açısından kıdem tazminatında örnek teşkil edebilecek Yargıtay kararları mevcut. Bunlardan biri de Yargıtay 9. Hukuk Dairesi'nin 5 Nisan 2005 tarihli kararı. Ödenmeyen hafta tatili ile bayram ve genel tatil ücretleri nedeniyle sözleşmesini fesheden çalışan için Yargıtay, fesih haklı nedene dayandığı için emeklilik sonrası çalışmalar için de kıdem tazminatına hak kazanıldığının kabul edilmesi gerektiğine karar vermişti. Yargıtay kararında, "… Davacı işçinin emeklilik öncesi ve sonrası hizmetleri birleştirilmek suretiyle kıdem tazminatı isteğinin kabulüne karar verilmelidir" deniliyor.

EYLÜLDE 118 LİRA ARTIRILAN TAZMİNAT TAVANI MEMURA GÖRE BELİRLENİYOR

Kıdem tazminatının hesaplanması, işçinin son ücreti üzerinden yapılıyor. Hesaplama sırasında, ücrete ilaveten işçiye sağlanmış olan para ve parayla ölçülmesi mümkün yemek, giyecek yardımı gibi menfaatler de dikkate alınıyor.Yasada her yıl için 30 gün belirlenen kıdem tazminatı süresi sözleşmeyle işçi lehine artırılabiliyor. Ancak, toplu sözleşmelerle veya hizmet akitleriyle belirlenen kıdem tazminatlarının yıllık miktarı, en yüksek devlet memuruna ödenecek azami emeklilik ikramiyesini geçemez.