Takvim

Vav TV Canlı Yayın
 • SGK
 • 22.07.2020 09:42
 •  - 
 • Son Güncelleme:
 •  
 • 21.07.2021 12:08
ABONE OL

15 yıllık hizmet süresi ve 3600 prim şartını tamamlayan kadınlar 50; erkekler 55 yaşında emekli olabilirler

Çalışanlar en çok ne zaman emekli olacaklarını merak ediyor. Bunun için yıl, yaş ve prim şartı bulunuyor. Ancak bazı durumlar çalışanlara erken emeklilik imkanı da sunuyor. Sigortalı vatandaşların uzun ya da kısa vadeli prim ödemeleri sigortalılık statüsüne göre kişinin adına yatırılmalıdır. 4B sigortalılık statüsünde olanların ise SGK'ya prim borcu bulunmamalıdır. 23 Mayıs 2002 tarihine kadar 15 yıllık hizmet süresi ve 3600 prim şartını tamamlayan kadınlar 50; erkekler 55 yaşında emekli olabilirler.

Sigorta girişiniz bu tarihten önceyse erken emekli olabilirsiniz!

Çalışanların en büyük hayali emekli olup iyi bir maaşa kavuşmak. Emeklilik için öncelikle sigortadan sonra belli bir süre geçmesi, işe giriş tarihine göre de prim ve yaş şartlarını tamamlamak gerekiyor. Ancak emeklilik yaşını geri çekmek de mümkün. Bunun için 5 önemli fırsat var. Ayrıca emeklilik maaşının miktarı prim ödemelerine, sigorta başlangıç tarihi ve emeklilik şartlarının tamamlandığı zaman dilimine bağlı olarak değişiklik gösterir. İşte son dakika haberi ve detaylar takvim.com.tr'de

1999 TARİHİ ÖNCESİ SGK GİRİŞİ OLANLAR...

1999 tarihi ve öncesinde ilk kez sigortalandırılanların erken emekli olabilmesi için 3600 prim günü şartı etkili olur. Sigorta başlangıç tarihi 8 Eylül 1978 ve öncesinde olan erkek çalışanlar ile sigorta başlangıç tarihi 8 Eylül 1981 ve öncesinde olan kadın çalışanlar 3600 günden emekli olabilirler. Kişilerin emekliliği hak edebilmesi için 15 yıllık sigortalılık süresi ve 3600 prim günü koşulları yerine getirilmelidir. Hizmet süresi ve prim ödemesini tamamlayan vatandaşların yaş şartı dikkate alınır.

3600 günden erken emekli olabilmek için kişilerin sigorta başlangıç tarihi 8 Eylül 1999 ve öncesindeki döneme ait olmalıdır. Staj başlangıcı ise sigorta başlangıç tarihi olarak değerlendirilmez.

Sigortalı vatandaşların uzun ya da kısa vadeli prim ödemeleri sigortalılık statüsüne göre kişinin adına yatırılmalıdır. 4B sigortalılık statüsünde olanların ise SGK'ya prim borcu bulunmamalıdır.

23 Mayıs 2002 tarihine kadar 15 yıllık hizmet süresi ve 3600 prim şartını tamamlayan kadınlar 50; erkekler 55 yaşında emekli olabilirler. 24 Mayıs 2002 tarihinden sonrasında ise 3600 günden emekli olabilmek için kademeli yaş sistemi devreye sokulur.

ÇOCUKLAR KAZANDIRIR

1) Kadın çalışanlar için çocukları üzerinden prim kazanma imkanı bulunuyor. Bu imkan 3 çocuğa kadar borçlanma ile 2160 gün yani 6 yıl kazandırıyor. Böylece yaşı ve yılı dolmuş bir anne 3 çocuğu varsa 6 yıl erken emekli olabiliyor. Burada tek şart annenin borçlanacağı çocuklarının sigortalı olunan tarihten sonra dünyaya gelmiş olması.

   ASKERLİK 1 YIL GERİYE ÇEKER

   2) Erkeklerde ise askerlik süreleri hem yaşı geriye çekerken hem de prim kazanma imkanı veriyor. Sigortalıların askerlikte geçen sürelerinin tamamını veya bir kısmını para ödeyerek emeklilik hesaplarına saydırmaları imkanı var. Sigortalı olmadan önce yapılan askerlik için borçlanılması, sigorta giriş tarihi borçlandığı gün kadar geriye gidiyor. 1988 girişli birisi 1 yıl askerlik borçlanırsa 1987 girişli oluyor ve şartları buna göre belirleniyor. Böylece en az 1 yaş önce emeklilik imkanı bulunuyor.

   10 YIL PRİM YETECEK

   3) Kısmi emeklilik de denilen yöntemde ise 15 yıl ve 3600 günü dolduranlar daha fazla çalışmadan emekli olabiliyor. Burada ise yaş şartı kadınlarda 58, erkeklerde ise 60'tan başlıyor. Böylece yaşı gelmiş ama çalışma imkanı olmayan sigortalılar kısmi emeklilik imkanıyla beklemeden maaş almaya başlayabiliyor. Bu imkan 9 Eylül 1999 öncesi sigortalı olanlar için geçerli. Sonrası için ise prim 4500'e, yıl şartı 25'e çıkıyor.

   SAĞLIK ÖNEMLİ MAZERET

   4) Sağlık durumları elverişli olmayanlar için iki türlü erken emeklilik imkanı bulunuyor. Malulen emeklilikte sigortalı olduktan sonra ortaya çıkan rahatsızlıklar geçerli sayılıyor. Çalışırken iş yapabilme gücünü en az yüzde 60 kaybedenler sağlık raporu alarak bu imkandan yararlanıp emekli olabiliyor. En az 10 yıldan beri sigortalı bulunup, toplam olarak 1800 gün veya başka birinin sürekli bakımına muhtaç derecede malul olan sigortalılar için ise sigortalılık süresi aranmaksızın 1800 gün bildirmek şartıyla malulen emeklilik imkanı veriliyor. Engelli çalışanlar ise en az yüzde 40 engellilik ile vergi indirimi aldıklarında yaş şartına bakılmadan 15 yıl 3 bin 600 günden başlayarak işe giriş tarihlerine göre 18 yıl 4680 güne kadar süreyle emekli olabiliyor.

   BU MESLEKLERE DİKKAT

   5) Kanunun Fiili Hizmet Süresi Zammı (FHSZ) diye tarif ettiği bu avantaj belli mesleklere uygulanıyor. Ağır işlerde çalışanlar, madenciler, gazeteciler, gemi adamları gibi mesleklerde çalışanlar sigortalılık sürelerine belli oranda gün eklenerek ve işe girişi geriye çekerek emeklilik imkanına kavuşuyor. Yani bir yılda 12 ay çalışmış birisi 15 ay çalışmış gibi kabul ediliyor ve işe giriş tarihi de 3 ay geri çekiliyor. Bu da normal çalışanlara göre erken emeklilik ortaya çıkartıyor.

   BORÇLANILARAK ERKEN EMEKLİLİK MÜMKÜN

   Emekli olabilmek için önce yaş, yıl ve prim şartlarının tamamlanması gerekir. Prim eksiği olanlar için toplu ödeme yapılarak emekli olma imkanı da bulunuyor

   Bu güne kadar ödenen primlerle emekli olamıyorum. Prim günün az diyorlar. Şu anda çalışma imkanım da bulunmuyor. Toplu ödeme ile emeklilik olabiliyor mu? Ahmet ŞAHİNÖZ

   Öncelikle belirtelim. Geriye doğru boşlukları toplu ödeyerek doldurma gibi bir imkan ulunmuyor. Ancak yasalarımız bazı istisnalarda toplu ödemeye izin veriyor. Sigortalıların borçlanma yapabilecekleri süreler 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu'nun 41. Maddesi ile düzenlenmiştir. Bu maddeye göre;

   A) Kanunları gereği verilen ücretsiz doğum ya da analık izni süreleri ile 4 üncü maddenin birinci fıkrasının (a), (b) ve (c) bentleri kapsamındaki sigortalı kadının, üç defaya mahsus olmak üzere doğum tarihinden sonra iki yıllık süreyi geçmemek kaydıyla borçlanılacak sürelerde uzun vadeli sigorta kolları açısından sigortalı sayılmaması ve çocuğunun yaşaması şartlarıyla talepte bulunulan süreleri,

     B) ER veya erbaş olarak silah altında veya yedek subay okulunda geçen süreleri,

     C) 4'ÜNCÜ maddenin birinci fıkrasının (c) bendi kapsamında olanların, personel mevzuatına göre aylıksız izin süreleri,

     D) SİGORTALI olmaksızın doktora öğrenimi veya tıpta uzmanlık için yurt içinde veya yurt dışında geçirdikleri normal doktora veya uzmanlık öğrenim süreleri,

     E) SİGORTALI olmaksızın avukatlık stajını yapanların normal staj süreleri,

     F) SİGORTALI iken herhangi bir suçtan tutuklanan veya gözaltına alınanlardan bu suçtan dolayı beraat edenlerin tutuklulukta veya gözaltında geçen süreleri,

     G) GREV ve lokavtta geçen süreleri,

     H) HEKİMLERİN fahrî asistanlıkta geçen süreleri,

     I) SEÇİM kanunları gereğince görevlerinden istifa edenlerin, istifa ettikleri tarih ile seçimin yapıldığı tarihi takip eden ay başına kadar açıkta geçirdikleri süreleri, İ) 4857 sayılı Kanuna göre kısmi süreli iş sözleşmesi ile çalışan sigortalıların, kısmi süreli çalıştıkları aylara ait eksik süreleri,

     J) SİGORTALI olmaksızın, 8/4/1929 tarihli ve 1416 sayılı Ecnebi Memleketlere Gönderilecek Talebe Hakkında Kanuna göre yurt dışına gönderilen ve öğrenimini başarıyla tamamlayarak yurda dönenlerden yükümlü bulunduğu mecburi hizmet süresini tamamlamış olanların, yurt dışında resmi öğrenci olarak geçirmiş oldukları öğrenim sürelerinin 18 yaşının tamamlanmasından sonraki döneme ait olan kısmı, sigortalının kendilerinin veya hak sahiplerinin yazılı talepte bulunmaları halinde borçlanma hakları bulunmaktadır. Bunların dışında maalesef toplu borçlanma gibi bir durum söz konusu değildir.

     İşçi tedbirlere uymalı

     Bu virüs sebebiyle işe gidip geliyoruz. Burada bizim yükümlülüklerimiz nelerdir? Meltem UZUN Çalışanların da iş sağlığı ve güvenliğini sağlama amacına yönelik olarak işbirliği yapma ve sadakat yükümlülüğü bulunuyor. Bu nedenle, şüpheli konumda olan veya semptomları bulunan işçilerin durumu ivedilikle işverenlerine bildirmeleri gerekir. Ayrıca korona virüsü ile ilgili işveren tarafından alınan veya genel tedbirler çerçevesinde uyulması gereken önlemleri titizlikle yerine getirmesi gerekmektedir.

     Yaş büyütmek işe yaramaz

     İşe başladıktan sonra askere erken gidebilmek için iki yaş büyütmüştüm.
     Şimdi SGK bana emekli olabilmem için iki yıl daha beklemem gerektiğini söyledi.

     Bu doğru mu? Mahkemeye versem emekli olamaz mıyım? Sinan TOSUN Mahkemeye başvurmanız size fayda sağlamaz çünkü konuyla ilgili daha önceden Anayasa Mahkemesi kararı var. Bu kararla ilk defa sigortalı olunduktan sonra yapılmış yaş düzeltmelerinin emeklilik hesaplarında geçerli sayılmamasının Anayasaya aykırı olmadığı belirtilmiş.

     İşe başladığınız tarihte kaç doğumluysanız emeklilikte de bu tarih geçerli olur.

     Şikayette isminiz gizli kalabilir

     3,5 yıldır bir firmada çalışıyorum. 24 saat çalışıp 24 saat izin yapıyorum. Bunun haricinde iznimiz yok. Senelik izin kullanmadan kullanılmış gibi işveren imza attırıyor, işten ayrılsam haklarımı nasıl arayabilirim? (İsmi Saklı) Kendi isteğinizle ayrılırsanız tazminat alamazsınız. Ancak haklarınızı alabilmek için iş mahkemesine dava açmanız veya Çalışma Bakanlığına şikayette bulunmanız gerekmektedir. Çalışırken yani işten çıkmadan ayrılmadan şikayet etmek istiyorsanız şikayet dilekçenizde isminizin gizli tutulmasını talep edebilir veya somut deliller ortaya koyarak isimsiz şikayette de bulunabilirsiniz. İşveren senelik izinleri kullandırmak zorundadır. Sizde kullanmadığınız ya da almadığınız haklar için imza atmamalısınız.

     Ne zaman emekli olurum?

     17.07.1979 doğum tarihim, SSK girişim 31.11.1997, askerliğimi 1998 yılında 18 ay yaptım. 5000 gün primim var. Ne zaman emekli olurum? Burak MURATOĞLU İşe başlangıç tarihinize göre 25 yıl, 57 yaş ve 5900 prim gün şartlarına tabisiniz. 57 şartınızdan dolayı 2036 yılından önce emekli olamazsınız. Bu durumda 17.07.2036 tarihine kadar prim gününüzü tamamlayarak bu tarihte emekli olabilirsiniz.

     01.04.1961 doğumluyum, sigorta başlangıcım 01.07.1980, 3600 iş gününden ne zaman emekli olurum? Fatih YAMAN Prim gün sayınızın miktarını yazmamışsınız. 3600 prim günden emekli olabilmek için 60 yaşını tamamlamanız gerekmektedir. Dolayısı ile 3600 günü tamamlayarak 01.04.2021 tarihini beklemeniz gerekiyor. Ayrıca 5000 prim günü tamamlar tamamlamaz emekli olabilirsiniz.