Takvim

Bugünkü
Takvim
  • Saklambaç
  • 18.10.2010 Gazete
ABONE OL

Tekno hastalık 1

Teknoloji teknoloji..
Yeter kafamız şişti. Yalnız kafamız değil her yerimiz şişti.
Biz mi ürettiklerimizi tüketiyoruz?
Ürettiklerimiz mi bizi tüketiyor?
Her iki durumda da "Tükendiğimiz" kesin.
İnsan üretirken hayatını tüketiyor.
Yeni üretilenleri tüketmek için gelir lazım.
Gelir için ömrü tüketmek lazım.
Tükettiklerimizin daha yenisi gelince, öncekinin hükmü bitince, yeniden edinmek mi lazım?
Böyle dedikçe hızla tükenmek kaçınılmaz. "Fast food"(hızlı yemek) + "fast mood"( hızlı ruh hali, duygu durumu)= fast-tod(hızlıölüm- kafiyeli olduğu için yarısını almanca yazdım) Ölüm deyince maddesel olarak nefes almamak, tüm hayati olayların son bulması demek.
Yaşanılan hayattan bir şey anlamamak da anlamsız yaşamak demek de ölüm mü demek?
Suçlu kim? Bulduk teknoloji.
Ne demek teknoloji?
Sözlük karşılıkları şöyle: teknik Fransızca technique 1. Bir sanat, bir bilim, bir meslek dalında kullanılan yöntemlerin hepsi teknik İngilizce. technique, technical 1. Herhangi bir sanat, üretim ve öğretim etkinliği için başvurulması gereken beceri, işlem ya da yol. teknoloji Fransızca. technologie a. (l ince okunur) 1. Bir sanayi dalı ile ilgili yapım yöntemlerini, kullanılan araç, gereç ve aletleri, bunların kullanım biçimlerini kapsayan uygulama bilgisi, uygulayım bilimi teknoloji İngilizce. technology Mal ve hizmetlerin üretiminde kullanılan araç ve yöntemlere ilişkin bilgi bütünü.
Yani insanın bulduğu, bulacağı, her şey için kullandığı yöntemlerin ismi.
Yani kendiliğinden ortaya çıkan bir sel, bir deprem gibi bir şey değil.
Bir isim. Yani "Teknoloji" dediğimiz şeyi "Tekniklerle ilgili bilim dalı" diye özetlersek umarım yanlış olmaz. Yani suçlanacak bir şahıs ya da olay değil.
Yani yakalanamaz, suçlanamaz, ceza kesilemez.

İHTİYACA CEVAP
Tekniklerle ilgili bilgi birikimleri bir araya gelir. İhtiyaçlara göre yeni bir ürün gelişir. Bu ürünlerin amacı, kullanım şekil ve miktarları, bu ürünleri kullananların yetenek, bilgi ve niyetleri ürünleri zararlı sonuçlar üreten bir ürün haline getirebilir.
Sonuçta teknolojinin ürettiklerine bağlı insanlara zararlı sonuçlar, kazalar ve hastalıklar gelişebilir.
Yani yani sonuçta taş devrinde de yaşasaydık taştan yapılan tekerin altında ayağımız kalsa kabahati kendimizde aramalıydık.
Yani yeni gelişen ürünler doğru tüketilse, kötü sonuçlarına sık maruz kaldığımız ürünler tüketilmese, yeni ürün üretimi için kaynak ayıracak adam bulunmaz.
Özetle tüketen tüketmese, üreten üretmez.
Yani iğneyi kendimize çuvaldızı başkasına batıralım.
Kabahati hemen başkasında aramayalım.Aklımızı başımıza alalım.
Gelecek program: Teknolojik tüketim hızlanmasını yol açabildiği hastalıklar, kazalar, olumsuz sonuçlar…Ne yapmalı?
Bilgisayar oyunu oynarken gerçekten ölebilir misiniz?
Müzik dinlerken çukura düşenler kimler?