AKSARAY 3. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN

Giriş Tarihi 21 Haziran 2024, 00:01 Güncelleme 24 Haziran 2024, 00:13
Giriş Tarihi 21 Haziran 2024, 00:00 Güncelleme 24 Haziran 2024, 00:13

T.C.

AKSARAY 3. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN

ESAS NO : 2023/480 Esas

KAMULAŞTIRMA İLANI

Davacı TEDAŞ tarafından davalılar davalılar EMİNE YEŞİLDAL aleyhine dava konusu Aksaray ili Merkez ilçesi Karkın 215 ada 11 parsel numaralı taşınmazın kamulaştırılmasına, Kamulaştırma Kanununun 10.maddesi gereğince kamulaştırma bedelinin tespiti ile TEDAŞ adına tapuya tescili istemli dava açılmış olup, 2942 Sayılı Kamulaştırma Kanunu'nun 10. maddesi gereğince ilan olunur.

Basın No: ILN02040862

#ilan.gov.tr