T.C. BEYKOZ İCRA DAİRESİ

Giriş Tarihi 25 Mayıs 2024, 00:00 Güncelleme 25 Mayıs 2024, 23:46
Giriş Tarihi 25 Mayıs 2024, 00:00 Güncelleme 25 Mayıs 2024, 23:46

Örnek No:55*

T.C. BEYKOZ İCRA DAİRESİ

2023/1458 TLMT.

TAŞINMAZIN GAZETE VEYA İNTERNET HABER SİTESİ İLANI

Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2023/1458 TLMT. sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.

Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, mahiyeti, bulunduğu yer, muhammen kıymeti ve önemli vasıfları:

İstanbul İl, Beykoz İlçe, KAVACIK Mahalle/Köy, Kavacık Mevkii Mevkii, 566 Ada, 586 Parsel, İhaleye konu taşınmaz İstanbul İli, Beykoz İlçesi, Kavacık Mahallesi, Perçemli Kız Sokak, No:87 kapı sayılı yerdedir. İmar Durumu: 26.09.2009 tasdik tarihli Beykoz Geri görünüm ve Etkilenme Bölgesi Koruma Amaçlı Uygulama İmar Planı'nda; T4 Lejatlı Ticarett Hizmet alanında kaldığı bildirilmiştir. Plan Notları; 1. T4 Ticaret ve Hizmet Alanları1.Bu alanlarda üst katlarda konut kullanımı yer alabilir. 2.Kaksz 0,60 ve max. Taksz0,30'dur 3.Hmaxz13,50 m'dir 4. Minumum imar parsel alanı 350 m'dir. Çevresel Bilgiler: Taşınmaz, her türlü Belediye ve alt yapı hizmetleri ile ulaşım imkanlarından kolayca faydalanabilecek konumda; İstanbul'un, Beykoz İlçesi'nin Kavacık semtinde olup, 3-4 katlı, ayrık nizam, bahçeli konut alanlarının bulunduğu, lokasyonda yer almaktadır. Taşınmazın bulunduğu bölge, sosyo ekonomik olarak orta düzey gelir grubuna sahip insanların ikamet etmeyi tercih ettikleri bir bölge özelliğini taşımakta olup, toplu taşıma araçları ile ulaşım mümkündür. Taşınmaz, okul, cami vb. hizmet alanlarına yakın mesafededir. Taşınmaz, kuzeybatısında Otağtepe Caddesi yaklaşık 35,00 m. Körfez Caddesi ise yaklaşık 1,38 km. kuş uçuşu mesafede bulunmaktadır. Taşınmaz Bilgileri: Taşınmaz üzerinde, ruhsatsız Zemin*3 normal kat*çatı katlı, betonarme yapı bulunmaktadır. Binada alt katları dükkan, normal katları mesken kullanımlı 6 bağımsız bölümden oluşmaktadır. Yapı takribi 765,00 m² inşaat alanlıdır. Yapı, kullanıma elverişli vaziyettedir. Binaya düzenlenmiş yapı ruhsatı bulunmamaktadır. Parselin yaklaşık 10,70 mt. Perçemli Kız Sokak'a cephesi bulunmaktadır. Kentsel hizmetlerden faydalanması ve yapılaşma koşulları yönünden uygun olması taşınmaz değerine pozitif yönlü etki etmektedir. Binaya düzenlenmiş yapı ruhsatı bulunmamaktadır. Taşınmaz üzerinde yer alan borçluya ait yapıların maliyet hesaplanmasında Bayındırlık inşaat maliyetleri ve bina yıpranma payı dikkate alınmıştır. Bina için, 2023/2 Yılı Yapı Yaklaşık Birim Maliyetleri tablosundan Ili. sınıf A grubu yapıların bedelinin 7.500 TL, olarak açıklandığı görülmüştür. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı yapı yaklaşık maliyetleri, aşınma paylarına ilişkin oranları gösteren cetvel temel alınarak konu parsel üzerinde yer alan mevcut yapıların ortalama yaşının 20 yıl üst olduğu değerlendirmesi ile 9032 yıpranma payı hesaba dâhil edilmiştir. Çevrede yapılan araştırma ve incelemeler, emsal irdelemesi, şerefiye durumu, alım-satım bilgileri, yeri ve konumu, ulaşım olanakları, yapılan teklifler, pazarlık payları, imar durumu, altyapı ve belediye hizmetlerinde yararlanma, büyüklüğü ve geometrisi, yeri ve konumu, yola cephesi ve mevcut verilerden yararlanılarak takyidatlar gözardı edilerek taşınmazın keşif tarihi (04.08.2023) itibariyle; İstanbul İli, Beykoz İlçesi, Kavacık Mahallesi, Kavacık Mevkü, 566 Ada, 586 Parsel, Müfrez Arsa vasıflı, 300,00 m yüzölçümlü taşınmazın değerlemeye konu TAM hissesinin değeri toplam, 17.402.000,00-TL. kıymet takdir edilmiştir.

Kıymeti : 17.402.000,00 TL KDV Oranı : %20

Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 09/07/2024 - 10:31

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

Bitiş Tarih ve Saati : 16/07/2024 - 10:31

2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 06/08/2024 - 10:31

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

Bitiş Tarih ve Saati : 13/08/2024 - 10:31

23/05/2024(İİK m.114 ve m.126)

(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.

Basın No: ILN02038476

#ilan.gov.tr