T.C. ANKARA 44. ASLİYE CEZA MAHKEMESİ

Giriş Tarihi 25 Mayıs 2024, 00:00 Güncelleme 25 Mayıs 2024, 23:45
Giriş Tarihi 25 Mayıs 2024, 00:00 Güncelleme 25 Mayıs 2024, 23:45

T.C.

ANKARA 44. ASLİYE CEZA MAHKEMESİ

ESAS NO : 2021/1310

KARAR NO : 2024/206

Mahkememizin yukarıda esas ve karar numarası yazılı 22/02/20124 tarihli ilamı ile Taksirle Yangına Neden Olma suçundan TCK'nın 171/1-a ve CMK 231/5 maddeleri gereğince neticeten "HÜKMÜN AÇIKLANMASININ GERİ BIRAKILMASINA" karar verilen Feleh ve Mekbule oğlu, 20/03/1996 IRAK doğumlu Abdulkerım ELRAVI, tüm aramalara rağmen bulunamamış, gerekçeli karar tebliğ edilememiştir.

1- 7201 sayılı Tebligat Kanununun 29. maddesi gereğince hüküm özetinin GAZETEDE İLANEN TEBLİĞİNE,

2- Hüküm fıkrasının ilan tarihinden itibaren 7 gün sonra tebliğ edilmiş sayılacağına, CMK'nun 268 maddesi uyarınca hükmün tebliğinden itibaren 7 gün içinde mahkememize ya da en yakın mahkemeye bir dilekçe verilmesi veya zabıt katibine beyanda bulunması suretiyle itiraz yoluna başvurabileceği İLANEN TEBLİĞ OLUNUR.

Basın No: ILN02038372

#ilan.gov.tr