KASTAMONU 1. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN

Giriş Tarihi 20 Mayıs 2024, 00:01 Güncelleme 20 Mayıs 2024, 23:52
Giriş Tarihi 20 Mayıs 2024, 00:00 Güncelleme 20 Mayıs 2024, 23:52

T.C.

KASTAMONU 1. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN

ESAS NO : 2024/134 Esas

KAMULAŞTIRMA İLANI

KAMULAŞTIRILAN TAŞINMAZIN

BULUNDUĞU YER : Kastamonu İli, Merkez İlçesi, Duruçay Köyü

ADA NO : 179

PARSEL NO : 22

YÜZÖLÇÜMÜ : 437,93 m² irtifak alanı

MALİKİN ADI VE SOYADI : AHMET MASTUR ve NEZAHAT İPEK

KAMULAŞTIRMAYI YAPAN

İDARENİN ADI : TEDAŞ Genel Müdürlüğü

KAMULAŞTIRMANIN VE

BELGELERİN ÖZETİ :

Kamulaştırmayı yapan davacı idare, malikleriyle cinsi ve niteliği yukarıda yazılı taşınmazın kamulaştırma bedelinin tespiti ve tescili için davacı idare tarafından mahkememizin 2024/134 Esas sayısında dava açılmıştır.

2942 Sayılı Kamulaştırma Yasasının 10. maddesinin 4. bendi uyarınca ilan olunur.

Basın No: ILN02033949

#ilan.gov.tr