ADANA 1. ASLİYE CEZA MAHKEMESİNDEN

Giriş Tarihi 20 Mayıs 2024, 00:02 Güncelleme 20 Mayıs 2024, 23:52
Giriş Tarihi 20 Mayıs 2024, 00:00 Güncelleme 20 Mayıs 2024, 23:52

T.C.

ADANA 1. ASLİYE CEZA MAHKEMESİNDEN

İ L A N

DOSYA NO : 2019/885 Esas

KARAR NO : 2024/249 Karar

Eşyayı, gümrük işlemlerine tâbi tutmaksızın ülkeye sokmak (Teşebbüs) suçundan Mahkememizin 01/02/2024 tarih ve 2019/885 Esas 2024/249 Karar sayılı ilamı ile hakkında 5607 sayılı yasanın 6545 sayılı yasa ile değişik3/1 ve 5237 sayılı TCK'nın 61/1 maddeleri gereğince 2.000-TL ADLİ PARA ve 20-TL ADLİ PARA cezası ile cezalandırılmasına ve karar tebliğinden itibaren 7 gün içerisinde Adana Bölge Adliye Mahkemesine İSTİNAF yasa yolu açık olmak üzere karar verilen İsmail Ferudun ve Nurten oğlu, 10/03/1975 Mersin doğumlu, Mersin, Akdeniz, Mahmudiye mah/köy nüfusuna kayıtlı İLKER EKİZOĞLU tüm aramalara rağmen bulunamamış, hakkında verilen gerekçeli karar kendisine tebliğ edilememiştir.

1- 7201 sayılı Tebligat Kanununun 29. maddesi gereğince hüküm özetinin RESMİ GAZETEDE İLANEN TEBLİĞİNE,

2- Hüküm fıkrasının ilan tarihinden itibaren 15 gün sonra tebliğ edilmiş sayılacağına karar verilmiş olup, İLAN OLUNUR. 16.05.2024

Basın No: ILN02035177

#ilan.gov.tr