T.C. ANTALYA 8. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN

Giriş Tarihi 21 Şubat 2024, 00:00 Güncelleme 21 Şubat 2024, 23:42
Giriş Tarihi 21 Şubat 2024, 00:00 Güncelleme 21 Şubat 2024, 23:42

T.C. ANTALYA 8. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN

ESAS NO : 2023/1240 Esas

KAMULAŞTIRMA İLANI

Dava konusu; Antalya ili, Aksu ilçesi, Topallı mahallesi, 469 ada 19 parsel sayılı taşınmaz ve Antalya ili, Aksu ilçesi, Topalit mahallesi, 469 ada 20 parsel sayılı taşınmazlar davacı tarafından kamulaştırma işlemi yapıldığından ilan tarihinden itibaren 30 gün içerisinde kamulaştırma işlemine idari yargıda iptal ve adli yargıda maddi hatalara karşı düzeltim davası açabilecekleri, açılacak davalarda husumeti Karayolları Genel Müdürlüğü'ne yöneltmeleri gerektiği, belirtilen süre içerisinde kamulaştırma işlemine karşı idari yargıda iptal davası açanların dava açtıklarını ve yürütmenin durdurulması kararı aldıklarını belgelendirmedikleri takdirde kamulaştırma işleminin kesinleşeceği ve mahkememizce tespit edilen kamulaştırma bedeli üzerinden taşınmaz malı kamulaştırma yapan idare adına tescil edileceği, kamulaştırma bedelinin hak ve sahipleri adına Vakıflar Bankası Antalya Şubesine yatırılacağı, konuya ve taşınmaz malın değerine ilişkin tüm savunma ve delillerin ilan tarihinden itibaren 10 gün içinde yazılı olarak mahkememize bildirmesi gerektiği, 2942 Sayılı Kamulaştırma Yasasının 10. maddesinin 4. bendi uyarınca ilan olunur. 25/12/2023

Basın No: ILN01987628

#ilan.gov.tr