YOZGAT 2. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN

Giriş Tarihi 12 Şubat 2024, 00:02 Güncelleme 12 Şubat 2024, 23:58
Giriş Tarihi 12 Şubat 2024, 00:00 Güncelleme 12 Şubat 2024, 23:58

T.C.

YOZGAT 2. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN

ESAS NO:

2024/28-2024/29-2024/30-2024/31-2024/32-2024/33-2024/34-2024/35-2024/36-2024/37-2024/38-2024/39

KAMULAŞTIRMA İLANI

1-Tarım ve Orman Bakanlığı Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü 12. Bölge Müdürlüğü'nün Yozgat-Merkez-Gökçekışla Deresi Doğal Afet ve Taşkın Koruma Onarımı Projesi kapsamında Taşkın Koruma Kanalı İnşaatı nedeniyle Tarım ve Orman Bakanlığı'nın 09/06/2023 tarih ve 3506234 sayılı onayı yararı kararı alınmış olup işbu kararın Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü tarafından onaylandığı Mahkememizden kamulaştırma bedelinin tespiti ve kamulaştırılan kısmın Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü adına tescili talep edilmiştir. Kamulaştırma kanunun 10'uncu maddesi uyarınca kamulaştırma belge özetlerinin ilanına karar verilmiştir.

2- Dava konusu taşınmaz malların;

Dosya : Mahalle Ada No:Parsel No. Kam. Alan(m2) Vasfı

2024/28 Gökçekışlaköyü. 104 53 212,34 m2 Tarla

DAVALI: NAZİK KARATEKİN

2024/29 Gökçekışlaköyü 104 55 65,29 m2 Tarla

DAVALI:İHSAN KARATEKİN

2024/30 Gökçekışlaköyü 104 59 25,40 m2 Tarla

DAVALI: MUSA KARATEKİN

2023/31 Gökçekışlaköyü 104 87 352,91 m2 Tarla

DAVALI: ALİ ARSLAN YILMAZ, EMİNE AVCI, FATMA COŞAR, FERDANE KINALI, GÜLAY ERMUMCU, GÜLÜSTAN ÇAKIR, HACIHAMDİ YILDIRIM, HAŞİMET KÖKDAŞLI, İBRAHİM KARATEKİN, KELAMİ KARATEKİN, MEDİNE ŞENGÜN, MESUT YILDIRIM, MUHSİN KÖKDAŞLI, MUSTAFA YILMAZ, NURİYE PENPE, SATI ŞEN, SENEM KARACA, TAHSİN KÖKDAŞLI, TÜLAY KARATEKİN, VEYSEL YILDIRIM, YUSUF YILMAZ, ZÖHRE GÖRGEN, İHSAN KARATEKİN, MUSA KARATEKİN, YUSUF KARATEKİN

2024/32 Gökçekışla köyü 113 39 246,46 m2 Tarla

DAVALI: SADULLAH ALBAYRAK

2024/33Gökçekışlaköyü 113 41 465,56 m2 Tarla

DAVALI: ASLAN ÖZLER

2024/34A)Gökçekışlaköyü114 45 58,02 m2 Tarla

B)Gökçekışlaköyü 114 45 58,02 m2 Tarla

DAVALI:ALİ İHSAN KURTARAN, NAGİHAN SOLAK, NERİMAN SABIR, PERİHAN ŞAHİN, ADEM COŞAN, HAVVA KARABAĞ, MEHMET SAĞLAMÖZ, ŞİT COŞAN, ZEKERİYA COŞAN

2024/35A)Gökçekışlaköyü 114 47 21,21 m2 Tarla

B)Gökçekışlaköyü 114 49 42,24 m2 Tarla

DAVALI: GÜL KÖKSAL YILMAZ, GÖKHAN KÖKSAL, ŞERAFETTİN KÖKSAL, GÖNÜL KÖKSAL

2024/36 Gökçekışlaköyü 114 53 656,22 m2 Tarla

DAVALI: ALİ İHSAN ERGÜN, ASIM KANDEMİR, BİLAL KANDEMİR, HASAN ERGÜN, HATİCE SARI, İSMET ERGÜN, KIYMET SAĞLAM, NAZENGÜL KILIÇASLAN, NİMET ARDIÇLI, SÜLEYMAN KANDEMİR, ŞEVKET ERGÜN, HACI İSMAİL KANDEMİR

2024/37Gökçekışlaköyü 114 55 2,21m2 Tarla

DAVALI: GÜLHAN KARACA

2024/38 Gökçekışlaköyü 115 28 80,63 m2 Tarla

DAVALI: ŞENGÜL ASLAN, CEM BURAK GÖKSOY

2024/39Gökçekışlaköyü 128 17 125,26 m2 Tarla

DAVALI: ALİ İHSAN KURTARAN, NAGİHAN SOLAK, NERİMAN SABIR, PERİHAN ŞAHİN, MEHMET SAĞLAMÖZ

2024/53 Gökçekışla köyü105 81 21,31 m2 Tarla

DAVALI:BÜLENT BAŞKAL, ÇINAR GÜNGÖR, MUKADDES EROĞLU, ÖMER GÜNGÖR, RAHMİ ÇETİN BAŞKAL, SELMA KÖSEOĞLU, SERAP TUNCER, SERHAT GÜNGÖR, ZEHRA GÜNGÖR

3-Taşınmaz malikleri, ilan tarihinden itibaren 30 gün içinde kamulaştırma işlemine karşı idari yargıda iptal veya adli yargıda maddi hatalara karşı düzeltim davası açılabilir.

4-Açılacak davalarda husumet DSİ Genel Müdürlüğü'ne yöneltilmelidir.

5-30 gün içerisinde Kamulaştırma işlemine karşı İdari yargıda iptal davası açanların ve yürütmenin durdurulması kararını aldıklarını belgelendirmedikleri taktirde kamulaştırma işlemi kesinleşecek ve mahkemece tespit edilen kamulaştırma bedeli üzerinden taşınmaz mal mülkiyeti DSİ Genel Müdürlüğü adına tescil edilecektir.

6-Mahkememizce tespit edilecek kamulaştırma bedeli Yozgat Vakıflar Bankası Şubesine bloke edilerek, karar verildiğinde maliklere ödenecektir.

7-Davaların duruşması 15/03/2024 günü saat09:00-10:00 arasında Yozgat 2. Asliye Hukuk Mahkemesi duruşma salonunda yapılacaktır.

8-Davalıların konuya ve taşınmaz malın değerine ilişkin tüm savunma delilleri tebliğ tarihinden itibaren 10 gün içinde mahkemeye yazılı olarak bildirmeleri gerekmektedir.

9-Davalıların davayı bizzat veya temsilcileri aracılığı ile takip etmeleri aksi takdirde yargılamanın yokluklarında yapılarak karar verileceği 2942 Sayılı Kamulaştırma Yasasının 10. maddesinin 4. bendi uyarınca ilan olunur.02/02/2024

Basın No: ILN01981555

#ilan.gov.tr