ÜRGÜP ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

Giriş Tarihi 12 Şubat 2024, 00:01 Güncelleme 12 Şubat 2024, 23:57
Giriş Tarihi 12 Şubat 2024, 00:00 Güncelleme 12 Şubat 2024, 23:57

T.C. ÜRGÜP ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

ESAS NO : 2023/465 Esas

KAMULAŞTIRMA İLANI

KAMULAŞTIRILAN TAŞINMAZIN

BULUNDUĞU YER : Nevşehir/Ürgüp

KÖY : Ortahisar

MEVKİİ : Göreme

ADA NO : -

PARSEL NO : 11943

VASFI : Yol

YÜZÖLÇÜMÜ : 416,94 m2

KAMULAŞTIRMA

YAPILACAK ALAN : Ürgüp ilçesi Ortahisar Beldesi ile Merkez İlçe Göreme Beldesi arasında İdare yol ağında bulunan yolun yapılması için yola isabet ettiği kısımlar

MALİKİNLERİN

ADI VE SOYADI : Fatma OGÜL mirasçıları

(Fatma Altaş, Hatice Özbay, Gülay Bayraktar, Nejla Yamak, Osman Ogül, Rıza Ogül, Bekir Ogül)

KAMULAŞTIRMAYI YAPAN

İDARENİN ADI : Kapodokya Alan Başkanlığı

KAMULAŞTIRMANIN VE

BELGELERİN ÖZETİ : Taşınmazın Kamu Yararına Tahsisi

Kamulaştırmayı yapan davacı idare, Nevşehir İli Ürgüp İlçesi Ortahisar Göreme Mevkii 11943 parsel sayılı yol vasfındaki taşınmazın kamulaştırma yasasının19.maddesine göre taşınmazın kamulaştırma bedelinin tespiti ve davacı idare adına tescili için davacı idare tarafından mahkememizin 2023/465Esas sayısında dava açılmıştır.

1-İlan tarihinden itibaren 30 gün içinde kamulaştırma işlemine karşı idari yargıda iptal davası veya adli yargıda maddi hatalara karşı düzeltim davası açılabileceği.

2-İlan tarihinden itibaren 30 gün içinde kamulaştırma işlemine karşı idari yargıda iptaldavası açanların, dava açtıklarını ve yürütmenin durdurulması kararı aldıklarını belgelendirmedikleri taktirde kamulaştırma işleminin kesinleşeceği ve mahkemece tespit edilen kamulaştırma bedeli üzerinden taşınmaz malın,kamulaştırma yapan idare adına tescil edileceği,

3-Mahkemece tespit edilecek kamulaştırma bedelinin T.C. Vakıflar Bankası Ürgüp Şubesine yatırılacağı.

4-Konuya ve taşınmazın değerine ilişkin tüm savunma ve delillerin ilan tarihinden itibaren 10 gün içinde mahkemeye yazılı olarak bildirilmesi gerektiği,

2942 Sayılı Kamulaştırma Yasasının 10. maddesinin 4. bendi uyarınca ilan olunur.01/12/2023

Basın No: ILN01981797

#ilan.gov.tr