ANTALYA 5. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN

Giriş Tarihi 12 Şubat 2024, 00:01 Güncelleme 12 Şubat 2024, 23:57
Giriş Tarihi 12 Şubat 2024, 00:00 Güncelleme 12 Şubat 2024, 23:57

İLAN

T.C. ANTALYA 5. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN

ESAS NO : 2023/864 Esas

DAVALI : Nuri Kaçar Aydınlık Mahallesi Çakırlar No 24Konyaaltı/ ANTALYA

Davacı tarafından aleyhinize açılan Tasarrufun İptali (İİK 277 Ve Devamı) davasının yapılan yargılamasında;

Mahkememizce dava dilekçesinde belirtilen adresinize dava dilekçesi, 19/10/2023 tarihli ara karar ve tensip tutanağı bildirir davetiye çıkarılmış olup, adresinizin kapalı olduğu gerekçesiyle tebligat yapılamamıştır. Adres araştırmasından da bir netice alınamadığından dava dilekçesi, 19/10/2023 tarihli ara karar ve tensip tutanağı ilanen tebliğine karar verilmiştir.

Dava dışı Sarp Yaş Sebze Meyve Ltd. Şti'de sigortalı olan davalı Nuri Kaçar'ın sevk ve idaresinde bulunan 07 CPC 35 plakalı minibüsün 13.12.2007 tarihinde davacıya çarparak yaralanmasına sebep olduğu, davacının kazada ciddi şekilde yaralandığı, hayati tehlikesinin bulunduğu, uzun süren tedavilere maruz kaldığı, davacının %82 oranında engelli olarak yaşamını sürdürdüğünden bahisle iş bu dava açılmış olup, 6100 sayılı HMK 127. maddesi uyarınca işbu ilan tarihinden itibaren iki hafta içerisinde cevap dilekçesinin sunulabileceği, aksi durumda dava dilekçesindeki vakıaların tamamını inkar etmiş sayılacağınız hususu ilanen tebliğ olunur.

Basın No: ILN01980952

#ilan.gov.tr