İSTANBUL ANADOLU 8. ASLİYE CEZA MAHKEMESİNDEN

Giriş Tarihi 07 Aralık 2023, 00:01 Güncelleme 07 Aralık 2023, 23:50
Giriş Tarihi 07 Aralık 2023, 00:00 Güncelleme 07 Aralık 2023, 23:50

T.C. İSTANBUL ANADOLU 8. ASLİYE CEZA MAHKEMESİNDEN

İ L A N

DOSYA NO : 2010/210 Esas

KARAR NO : 2023/141

Bilişim Sisteminin İşleyişini Engelleme veya Bozma, Bilişim Sistemine Hukuka Aykırı Müdahale Suretiyle Haksız Çıkar Sağlama suçundan Mahkememizin yukarıda esas ve karar numarası yazılı 26/01/2023 tarihli ilamı ile 244/4, 244/1 maddesi gereğince cezası ile cezalandırılan ve gerekçeli karara karşı Cumhuriyet Savcısının 30/01/2023 tarihli istinaf talebi, Kadri Süleyman ve Ayşe Berivan oğlu, 19/06/1982 doğumlu, İstanbul, Fatih, Mercan mah/köy nüfusuna kayıtlı ULAŞ VAN tüm aramalara rağmen bulunamamış, gerekçeli karar ve istinaf talebi tebliğ edilememiştir.

1-7201 sayılıKanunun 28-29. ve müteakip maddeleri uyarınca İLANEN TEBLİĞİNE,

2-Hüküm fıkrasının ilan tarihinden itibaren 15 gün sonra sanığatebliğ edilmiş sayılacağına,

3-Sanığın, gerekçeli karar ve istinaf talebinin tebliğ tarihinden başlayarak 7 günlük süre içerisinde CMK'nın 272. ve 273. maddeleri uyarınca mahkememize dilekçeyle veya zabıt katibine beyanla İstanbul Bölge Adliye Mahkemesine istinaf yolu açık olarak ve süresinde istinaf edilmediği takdirde hükmün kesinleşerek infaz edileceğine dair karar verildiği ilanen tebliğ olunur. 05.12.2023

Basın No: ILN01945614

#ilan.gov.tr