KARS 2. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN

Giriş Tarihi 29 Kasım 2023, 00:03 Güncelleme 30 Kasım 2023, 00:05
Giriş Tarihi 29 Kasım 2023, 00:00 Güncelleme 30 Kasım 2023, 00:05

T.C.

KARS 2. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN

KAMULAŞTIRMA İLANI

ESAS NO : 2023/251 Esas

Davacı Milli Savunma Bakanlığı vekili tarafından aşağıda dökümü yapılan taşınmazların malikleri/davalıları aleyhine açılan kamulaştırma bedelinin tespiti ve taşınmazın idare adına tapuya tescili davasında verilen tensip kararı gereğince; aşağıda dökümü yapılan taşınmazın pazarlıkla satın alınması için anlaşma sağlanamadığından kamulaştırma bedelinin tespiti ve taşınmazın idare adına tescili için Mahkememize dava açıldığı, ilan tarihinden itibaren ilgililerin 30 gün içinde kamulaştırma işlemine karşı Milli Savunma Bakanlığı aleyhine idari yargıda iptal davası, adli yargıda maddi hatalara karşı düzeltme davası açabilecekleri, davalıların/maliklerin konuya ve taşınmazın değerine ilişkin tüm savunma ve delillerini ilanın yapıldığı tarihten itibaren 10 gün içinde Mahkememize bildirmeleri gerektiği, yapılacak duruşmaya gelmediklerinde veya kendilerini bir vekil ile temsil ettirmedikleri taktirde yargılamanın yokluklarında devam edeceği, yapılacak yargılama sonunda kamulaştırılan taşınmazın bedelinin 4650 sayılı yasa ile değişik. 2942 sayılı kanun gereğince saptanmasına müteakip bedelin ilgililer adına mahkemece belirlenen Halk Bankası Kars Şubesine yatırılmasına ve bedelin yatırılması üzerine de taşınmazın idare adına tesciline karar verilebileceği hususu kamulaştırma kanunun 4650 sayılı kanun ile değişik 2942 sayılı kanunun10. maddesi hükmü gereğince ilan ve tebliğ olunur.

KAMULAŞTIRMAYI YAPANİDARE :

MİLLİ SAVUNMA BAKANLIĞI

KAMULAŞTIRILAN TAŞINMAZ BİLGİLERİ

Kars ili Merkez Cumhuriyet Köyü 160 ada 52 parsel sayılı taşınmaz , Malik/Malikler: Elbeyi Samar, Çerkez Samar, Kinyas Samar, Şahit Samar, Maya(Nadir Kızı), Turan Samar, Rabiye Kaynasık, Sevim Samar, Engin Samar, Ergin Samar, Şehnaz Tuncay, Yakup Samar, Çetin Sadi, Metin Sadi, Aytekin Sadi , İrfan Sadi, İlhan Sadi, Engin Sadi, Cemil Keskin,Cengiz Keskin, Mustafa Keskin, Atilen Samar, Oktay Samar, Turgay Samar

DURUŞMA GÜNÜ: 22/02/2024

SAAT:09:10

Basın No: ILN01940918

#ilan.gov.tr