BAKIRKÖY 1. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ'NDEN

Giriş Tarihi 29 Kasım 2023, 00:03 Güncelleme 30 Kasım 2023, 00:06
Giriş Tarihi 29 Kasım 2023, 00:00 Güncelleme 30 Kasım 2023, 00:06

İLAN

T.C.BAKIRKÖY 1. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ'NDEN

ESAS NO : 2022/376

DAVACI : MODA BU TEKSTİL TİC. VE SAN. LTD. ŞTİ.

DAVALILAR : 1- ADALET BAKANLIĞI

2- SALİH TAYAR

Mahkememizde açılan Tazminat (Maddi-Manevi) davasının yargılaması sırasında adresi tespit edilemeyen davalı Salih Tayar adına tahkikat duruşmasının ilanen duyurulmasına karar verilmekle; davalı Salih Tayar'a ''Belirlenen gün ve saatte geçerli bir özrü olmadan mahkemede hazır bulunmadıkları taktirde duruşmaya yokluklarında devam edileceği ve yapılan işlemlere itiraz edemeyecekleri, tahkikatın sona erdiği durumda sözlü yargılamaya geçileceği, sözlü yargılama için duruşmanın ertelenmesi halinde taraflara ayrıca davetiye gönderilemeyeceği ve 150.md.hükmü saklı kalmak kaydıyla yokluklarında hüküm verileceği hususu ihtar ve tebliğ olunur." hususu meşruhatlı davetiye yerine geçmek üzere ilanen duyurulur ayrıca davalı Salih Tayar adına 16/06/2023 tarihli bilirkişi raporunun ilanen tebliğine karar verilmiş, bilirkişi raporunun sonuç kısmında davaya konu kumaşların yediemin deposunda kaybolması nedeniyle bu kumaşların dava tarihindeki bedelinin talep edilebileceğinin kabul edilmesi halinde davacının talep edebileceği bedelin 186.400,00-TL olduğu, davaya konu kumaşların yediemin deposunda kaybolması nedeniyle bu kumaşların yediemine teslim tarihindeki bedelinin talep edilebileceğinin kabul edilmesi halinde davacının talep edebileceği bedelin 70.362,50-TL olduğunun rapor edildiği anlaşılmış olmakla "Bilirkişi raporuna HMK 281 madde gereğince tebliğ tarihinden itibaren iki hafta içinde itiraz etmediğiniz taktirde bilirkişi raporuna itiraz etme hakkından vazgeçmiş sayılacağınız ihtar ve tebliğ olunur." hususu meşruhatlı davetiye yerine geçmek üzere ilanen duyurulur ayrıca davalı Salih Tayar adına ıslah dilekçesinin ilanen duyurulmasına karar verilmekle; davacı vekilinin 20/09/2023 tarihli dilekçesi ile dava değerini 186.400,00-TL olarak ıslah ettiği, davalı Salih Tayar'a ıslah dilekçesine beyanda bulunmak üzere 1 haftalık kesin süre verildiği hususu meşruhatlı davetiye yerine geçmek üzere ilanen duyurulur. 23/11/2023

Basın No: ILN01940564

#ilan.gov.tr